Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

     

Värt att veta om 19 tums nätverksskåp

Nätverksskåp kallas även rack inom sektorn för elektronik och elteknik. Termerna ”serverrack” och ”serverskåp” betecknar en liknande anläggning, men tyder på en något annorlunda användning. Nätverksskåp är den perfekta nod för medelstora till stora nätverk. De underlättar korrekt kabeldragning...

  • Was är nätverksskåp och vad passar de till?

  • Köpkriterier för nätverksskåp

Was är nätverksskåp och vad passar de till?

Nätverksskåp kallas även rack inom sektorn för elektronik och elteknik. Termerna ”serverrack” och ”serverskåp” betecknar en liknande anläggning, men tyder på en något annorlunda användning. Nätverksskåp är den perfekta nod för medelstora till stora nätverk. De underlättar korrekt kabeldragning, skapar översikt och ger vid problem en snabb feldiagnos samt ett enkelt utbyte av fallna komponenter. Dessutom skyddar Racks komponenterna mot damm och stötar.

Rack finns i olika storlekar och höjdenheter (HE), med och utan låsbar dörr och glasskiva. HE-informationen bestämmer höjden inuti skåpet. Ju mer HE, desto mer plats har skåpet för komponenter och kabelhantering. Med hjälp av tillbehör som grenuttag, apparatband, blindplåtar, kabelstyrningar och frontpaneler kan potentialen hos en rack utnyttjas till fullo.

Skillnaden mellan server- och nätverksskåp

Serverskåp har utformats för att ge optimal luftcirkulation inomhus. På så sätt kan den alstrade spillvärmen avledas effektivt. En central fråga för denna funktion är den med hål försedda dörren. Nätverksskåp däremot har täta och låsbara dörrar, som valfritt har ett glasfönster.

Konstruktionen av serverskåp är konstruerad för hög belastning. Detta gäller särskilt när många aktiva apparater är inbyggda i en hög packningstäthet. För att ha plats för alla standardiserade servervarianter bör ett minimidjup på 1000 mm vid serverskåp inte underskridas. Nätverksskåp har ett genomsnittligt djup på 800 mm. Båda varianterna är vanligtvis tillverkade av stål.

Nätverksstativ

Nätverksstativ och fördelningsram

Nätverksstativ har en modulär, öppen struktur. Den möjliggör flexibla monteringsmöjligheter för nästan alla profiler. För att garantera stora bärlister tillverkas Nätverksstativ i stål. Vanligtvis levereras omonterade nätverksställ, was underhållare ger betydande kostnadsbesparingar. Den öppna nätverks- och serveranvändningen används i miljöer som kräver regelbunden och snabb åtkomst till de inbyggda komponenterna. Dessutom begränsar nätverksstativ användningsområdet till så dammfria zoner som möjligt. Till exempel laboratorier och datacenter.

PC-skåp

Robust datorchassi är särskilt lämplig för områden med hög dammförorening och fukt (till exempel i verkstadsmiljöer) och för platser med åtkomstkontroll. De säkerhetsdörrar som öppnas med lås förhindrar obehörig åtkomst. Dessutom klarar PC-skåphöljet mekaniska belastningar bättre än vanliga datorchassin. Viktiga urvalskriterier för PC-skåp är kapslingsklass enligt IP-certifikat, luftcirkulation och plats i kupén. 

Mer om IP-standard

Köpkriterier för nätverksskåp

I onlinebutiken från Conrad hittar du ett stort utbud av nätverk och serverskåp av hög kvalitet. Följande parametrar kan användas för att begränsa urvalet.

1. Vilka typer av apparater används?

Den utrustning som ska installeras är ett viktigt kriterium vid inköp. En server behöver mer plats än andra enheter. För integrering av en server i ett 19-tums serverskåp rekommenderas ett totalt djup på minst 1000 mm.

2. Hur monteras och används skåpet?

Med tanke på de många användningsmöjligheterna måste man välja mellan ett stående skåp och ett vägghölje. Stående skåp som nätverksskåp har oftast ett djup på 800 mm, serverskåp däremot 1000 mm. Med hög Hohem i undre delen av skåpet erbjuder en sockel optimalt stöd. För traditionella projekt har standardstorleken 42 HE slagit igenom, was alst 2 meter. Vägghöljet är lämpligt för mindre installationer och för en decentraliserad fördelning av nätverkskabeln eller användbar som ett komplement.

3. Hur hög är platsbehovet?

Platsbehovet kan beräknas med hjälp av identifiering av alla komponenter. Installeras WLAN-accesspunkter? Hur många enheter ansluts? Används ett centralt dataminne för media och kopplas till nätverket? Dessa och andra frågor hjälper dig att välja de höjdenheter som behövs.

Nätverksinstallationer behöver många kablar, därför rekommenderas en patchpanel för en korrekt och ordentlig installation. Komponenterna bör ha tillräckligt avstånd från varandra för att ge tillräckligt med luft och vara mer lättillgängliga.

4. Var är nätverksskåpet uppställt?

För att skåpet ska fungera korrekt och optimalt är det extremt viktigt att det är uppställningsorten. Nätverks- och serverskåp måste vara lättillgängliga från alla sidor. På så sätt är centrala kabelförningar möjliga. Omgivningstemperaturer spelar också en roll för att välja rätt plats: Om flera skåp befinner sig i ett rum, bör de vara klimatologiska för att undvika överhettning.

5. Vilka säkerhetsåtgärder är viktiga?

Speciella övervakningssystem med bommar kontrollerar till exempel fuktutvecklingen, ger indikationer på brandrisk och vägrar tillträde för tredje part. Sådana system har oftast en möjlighet till fjärrkontroll via smarttelefoner, Internet eller företagsnätverket.

Ett EMV-skåp har en mycket hög elektromagnetisk kompatibilitet. Den tätar komponenterna mot störsignaler och förhindrar samtidigt att de strålande störningssignalerna når utomhus. Denna variant är särskilt viktig inom IT-känsliga områden. För att undvika kondens ska ett serverskåp minst uppfylla kapslingsklass IP 54.

6. Glasdörr eller perforerad dörr?

För utrustning som avger mycket värme är nätverksskåp med perforerade dörrar ideal. Den perforerade dörrenheten ger värmeavledning och tillräcklig luftcirkulation i själva skåpet Glasdörrar är däremot lämpliga för bättre ljudisolering.

7. Skåpkylning

Inbyggnadsfläkt och takfläkt är lämpliga för reglering av temperaturen. Vid mycket höga temperaturer kan en luftkonditionering i ett skåp hjälpas. Kylning med luft- och vatten-värmeväxlingsgivare är mest effektiv. Fördelen är att värmen förs bort där den uppstår. På så sätt får du en jämnt fördelad luftström i rack.