Tillförlitlig kontroll? - Mätteknik som du kan räkna med

Sourcingplattformen erbjuder inspektions- och provningsteknik för underhåll och service som på ett tillförlitligt sätt testar eller konstant kontrollerar funktionaliteten hos elektronisk utrustning, elektriska system och maskiner eller komponenter. Från värmebildteknik för testning av specialområden till permanent installerade mätanordningar direkt i kontrollskåp.

   

Inspection av gyffnader

Utmaningen

Vatteninträngning, fuktuppbyggnad, luftläckor och köldbryggor är några av de vanligaste och mest kostsamma bristerna i byggnader. Att enbart förlita sig på fuktmätare, temperaturpistoler och spänningstestare kan vara mycket tidskrävande.

Lösning i blixtpunkten - värmekameror

Eftersom de flesta företag som utför byggnadsinspektioner följer American Society for Testing and Materials (ASTM) och RESNET:s standardspecifikationer måste den värmekamera de använder uppfylla de tekniska riktlinjer som anges där.

Den prisvärda FLIR E5-XT uppfyller eller överträffar rekommendationerna i RESNET-standarden med:

  • Upplösning på 160 × 120 pixlar.
  • Rumslig upplösning på 5,2 mRad.
  • värmekänslighet på <0,10 °C

Tips: Genom att para ihop E5-XT med en extra fuktmätare, t.ex. FLIR MR77, kan man också bekräfta fuktuppbyggnad som kan bero på läckor eller otillräcklig ventilation.

Resultatet

  • Högre tillförlitlighet genom visuell dokumentation av resultaten
  • Högre produktivitet tack vare kortare inspektionstider
  • Högre effektivitet eftersom problem identifieras noggrant och utförda reparationer kan verifieras utan tvivel

   

Modern avgränsning av tredje part

Differentiering av kvantiteter från tredje part innebär att el som köps av ett företag eller en anläggning differentieras från el som köps av tredje part via detta företag eller i företagets lokaler. Det kan t.ex. handlare som behöver el för sitt arbete eller utrymmen som hyrs av tredje part, t.ex. hallar eller matsalar, och som inte har en separat elmätare.

Den MID-certifierade UMG 96-PA-MID+ möjliggör manipuleringssäker installation och har en speciell minnespartitionering som lagrar kritiska data i upp till två år.

Den ytterligare certifierade mätaravläsningen möjliggör kvartalsvis mätning av förbrukad och eventuellt egenproducerad el (t.ex. med egna solcellssystem).

Tack vare den standardiserade 96-frontpanelens form kan UMG 96-PA-MID+ också enkelt integreras i kontrollskåp.