Pålitliga mätresultat? Med vår teknik, får du det var och när som helst

Mätinstrument är ett frekvent använt verktyg som ingen verktygslåda borde vara utan. Under den tekniska utvecklingen inom elektriska system och kretsar ställs elektriker och tekniker inför nya utmaningar. Dessa framsteg ställer inte bara högre krav på moderna mätinstrument utan kräver också mer färdigheter från människorna som använder dem. En elektriker eller tekniker som känner till grunderna för mätinstrument är bättre rustad för de utmaningar man kan ställas för under en mätning eller felsökning.


Fluke mätinstrument

Fluke är världsledande inom tillverkning, distribution och service av elektronisk test- och mätutrustning och programvara. Sedan starten 1948 har Fluke tillhandahållit professionella verktyg för installation, underhåll och service av elektroniska och elektriska system.
Teknik förändrar vår värld i snabb takt. Säker mätning börjar med att välja rätt verktyg för den miljö där mätanordningen ska användas. Att välja rätt mätanordning för en mängd olika uppgifter kan vara en utmaning, om du inte vet i förväg vilka funktioner som ska användas för vilken uppgift.
Ta reda på mer om Fluke-mätinstrument för säkert arbete i alla situationer.

Fluke-mätutrustning för säkert arbete i alla situationer.

True RMS digital multimeter  

Tillhandahåller de viktigaste multimeterfunktionerna för felsökning och reparation av elektriska installationer

Jordtestare  

Detekterar AC-läckströmmar utan att koppla bort jordspetsen från jordningssystemet

Elektrisk testare med FieldSense teknologi

Med principen om galvanisk isolering hjälper FieldSense elektriker och tekniker att mäta spänning utan att utsätta sig för spänningsförande kontaktpunkter. Istället används ett FieldSense-drivet testverktyg, till exempel Fluke T6-1000 elektrisk testare, som känner av det elektriska fältet i den öppna gaffeln och mäter spänningen genom kabelns isolering.

Spännings- och kontinuitetsprovare

Spänningen visas på fyra olika sätt (LED-indikator, LC-display, hörbar signal, vibrationssignal), detta så att du alltid ska veta om det finns farlig spänning.

Temperatur- och luftfuktighetsmätare

Mäter fukt och temperatur med hög noggrannhet

IR-lasertermometer

Dubbla lasrar för ännu noggrannare mätning.

 

testo mätutrustning

Testo är en av världens ledande tillverkare av bärbara mätinstrument och stationär mätteknik. Det innovativa högteknologiska företaget erbjuder mätlösningar för ett brett spektrum av applikationer. I mer än 60 år har Testo varit specialist på mätinstrument för att registrera och dokumentera temperatur, luftfuktighet och luftflöde. Ta reda på mer om testo-mätinstrument för säkert arbete i alla situationer.

Pålitlig och säker mätning

Värmekameror

Både inom sälg och inom industrisektorn kommer du att kunna dra nytta av användningen av en värmekamera: Du levererar alltid bästa kvalitet och säkerställer att dina kunder blir nöjda - till exempel genom att kunna kontrollera och på ett imponerande sätt kunna visa den perfekta installationen av isolering eller funktionerna i ett värmesystem. Genom detta professionella intryck du kan ge genom de funktioner som stöds av en värmekamera kan du vinna nya kunder.

Klimatmätning

Oavsett vilka klimat-, ventilations- och komfortparametrar du vill mäta: Vårt omfattande urval av klimatsensorer stöder dig exakt och pålitligt i ditt arbete. Så att du kan bemästra varje mätutmaning.

Mätdataövervakning

Att upprätthålla fördefinierade klimatvärden är ett avgörande kriterium för produktkvalitet. Även inom industrin har felaktiga omgivningsförhållanden en enorm inverkan på produktkvaliteten. Kontinuerlig övervakning av process- och lagringsförhållanden skapar säkerhet samt tids- och kostnadsbesparingar.

Livsmedelskvalitetssäkring

Riktad användning av mätteknik hjälper dig att säkerställa perfekt matkvalitet. Till exempel minskar automatiserad klimatövervakning manuellt arbete och ökar säkerheten tack vare mångsidiga larmfunktioner.

Digital montörsassistent

Appanslutningen via Bluetooth öppnar upp för nya möjligheter för effektiv analys och dokumentation. Detta ger en tydlig fördel vid hantering och möjliggör snabbt, säkert och effektivt arbete under idrifttagning, service och underhåll.

    

Lämpliga tjänster och guider för pålitliga mätningar