Pålitliga testresultat tack vare högkvalitativ teknik från toppmärken

Mätutrustning av hög kvalitet är en viktig del av alla professionella verktygs-set. Från pålitlig analys av luftkvalitet, testning av nätverk och fiberoptik till underhåll och kontroll. Tiderna har förändrats, den tekniska utvecklingen går snabbt. Detta ställer inte bara högre krav på modern mätutrustning utan också på kompetensen hos de människor som använder den. Test- och mätutrustningen på denna sida är helt anpassad till dagens och morgondagens teknik. Förse dina proffs med den modernaste utrustningen för att möjliggöra effektivt arbete.


  

Chauvin Arnoux

Många vetenskapliga studier har visat att aerosoler är en viktig överföringsväg för bland annat Covid-19 eller Sars-CoV2. Aktiva viruspartiklar kan sväva längre och längre i luften än vad man ursprungligen trodde och utgöra en potentiell fara. Det som är oroande med detta är att en person som är infekterad men som inte uppvisar symptom kan överföra viruset på detta sätt.

Lösningen tillhandahålls av C.A 1510, en testanordning för luftkvalitet inomhus: Det är en bra indikator att mäta CO2-koncentrationen med C.A 1510 för att på så sätt mäta hur effektiv ventilationen i ett rum är och därmed minska risken för infektion.

Chauvin Arnoux mätutrustning för tillförlitliga mätresultat i alla situationer

  

Fluke Networks

Med en bransch som ständigt ökar datahastigheterna, som kräver strängare mute regler och använder flerfiberanslutningar, är proaktiv inspektion och rengöring av anslutningsändar viktigare än någonsin för att säkerställa nätverks tillgänglighet, prestanda och tillförlitlighet.
Trots rekommendationer för inspektion och rengöring av fiberoptiska ändytor är förorening den främsta orsaken till fiberanslutningsproblem och mätfel i nätverk i datacenter, på campus och andra affärs- eller telekommunikationsmiljöer.

  

IDEAL Networks

IDEAL Networks erbjuder testare för datakablar och nätverk. Datakabeltestarna innehåller lättanvända koppar- och fibertest- och mätutrustningar för kabelprovning, kabelcertifiering och Ethernet-överföringstest som ger bevis på prestanda. Den utmärkta modellserien av nätverkstestare hjälper till att lokalisera och åtgärda fel i nätverket omedelbart. Du minskar stilleståndstiden genom att låta serviceteknikern avgöra den verkliga orsaken till felet, till exempel felaktig IP-konfiguration, obehöriga nättjänster, bandbreddsproblem eller felaktig PoE-strömförsörjning.

  

NetPeppers 

Med test- och mätutrustningen från NetPeppers startar du framtiden för installation av datanätverk och implementering av FTTx-anslutningar. Den kompakta och pålitliga enheten stöder installatören eller användaren av fiberoptiska lösningar vid montering eller reparation av fiberoptiska kontakter. De moderna laserljuskällorna i OLS-serien garanterar dig en snabb mätning utan att behöva schemalägga långa uppvärmningstider för exakta och reproducerbara resultat.