Fel i systemet? Snabb diagnos med hjälp av de bästa mätinstrumenten

Facility Management (FM) innebär inte bara underhållsarbete av anläggningar. Facility Management behövs överallt där många människor möts: I industrianläggningar, liksom i stora kontorsbyggnader, bostadsfastigheter, skolor, sjukhus, köpcentra, flygplatser, evenemangslokaler eller arenor. Den huvudsakliga uppgiften för Facility Management är att säkerställa hälsosamma, organiserade och välfungerande, samordnade bostads- och arbetsutrymmen. Genom att hantera och optimera anläggningar och fastigheter på ett hållbart sätt som tjänsteleverantörer, (oberoende) hantverkare och genom att implementera innovativa och komplexa tekniska koncept. Conrad är din inköpsplattform för mätning och testutrustning för alla områden av underhåll av anläggningar och fastigheter, driftsteknik och hantverk. Vi introducerar dig för den teknik du behöver idag för att vara rustad för morgondagens utmaningar.


Underhåll

Vaktmästaren ansvarar för välbefinnandet av fastigheten och de personer som befinner sig där. De vidtar åtgärder för att upprätthålla värdet av fastigheten och anläggningarna i den. Detta innebär att slutföra reparationer, utföra mindre underhållsarbete, registreringen av skaderapporter samt utplacering och samordning av tekniker och hantverkare är också en del av uppgifterna

Siemens - Elmätning med kalibrerade enheter

Termen MID står för Measurement Instruments Directive (Direktivet för mätinstrument). Enheterna överensstämmer med det europeiska mätinstrumentdirektivet, som Schweiz har antagit i förordningen om mätinstrument. Enligt kalibreringslagen får endast kalibrerade mätare användas för elfakturering. Enheter enligt MID uppfyller standarderna och är godkända för kalibrering. I Sverige, från 01.01.2021, måste elmängder från tredje part avgränsas i enlighet med kalibreringslagstiftningen för att kunna fortsätta att dra nytta av fördelningsrättigheter. Tredjepartsförsörjning finns om ditt företag förser en annan fysisk eller juridisk person med elektricitet för slutförbrukning. Detta inkluderar till exempel elförbrukning i hyrda lokaler, el för byggnadsarbete eller matsalar. Hyrd utrustning som varuautomater, skrivare / kopiatorer eller hyrd IT-infrastruktur anses också vara tredjepartskonsumenter. Om så inte är fallet finns det risk för böter och förlust av dessa privilegier. Kostnaderna för att leverera el till egen konsumtion, egen produktion och andra slutkonsumenter måste avgränsas och mätas.

Normalt räcker det att använda mätare med MID-godkännande. Men om det finns en intern strömförsörjning måste den aktiva energin (kWh) registreras synkront var 15: e minut. PAC2200 CLP (Certified Load Profile) uppfyller detta krav.

Varför är det bråttom?
För närvarande har många företag inte en korrekt definition av tredjepartskvantiteter. För att säkerställa att endast den mängd el som faktiskt är avsedd för detta ändamål subventioneras måste dessa elmängder registreras korrekt, avgränsas och rapporteras i god tid före slutet av 2020. Genomförandet av dessa krav kräver kalibrerade mätare med ett kommunikationsgränssnitt samt datainsamling i en speciell programvara (SENTRON powermanger and SIMATIC Energy Manager).

Spela in EEG-fördelningsrelevanta elmängder i enlighet med kalibreringslagen - med och utan din egen strömförsörjning


Driftsteknik

Avdelningen för driftsteknik installerar, underhåller och reparerar olika system i företag av alla slag. Detta inkluderar energisystem, VVS-system (uppvärmning, ventilation, luftkonditionering), olika maskiner och installationer. Att arbeta med driftsteknik innebär att förhindra stillestånd och säkerställa att byggnadens olika delar fungerar smidigt.

Med Flir E95 blir dolda problem synliga

Byggnadsisolering som inte är intakt, instängd fukt, igensatta rör, överbelastade kretsar, problem med VVS-system. Med röstkommentarer och mjukvara som är enkel att dokumentera och med hjälp av mallarna för testrapporter kan man spara mycket tid. Med FLIR MR176, fuktmätaren med integrerad värmekamera, upptäcks ett område som är för vått snabbt eftersom materialets yta svalnar snabbare på grund av avdunstning. Värdena för fukt och värme kombineras och visas som en bild. På detta sätt blir dolda saker synliga tack vare Flir värmekamera.


Hantverkare

Handeln erbjuder individuella, specifika lösningar för kunderna. Arbetet utförs manuellt och anpassas och utförs exakt efter kundens behov. Hantverkare är specialister inom sitt område, med lämplig mätutrustning blir det lättare för dem att göra ett bra jobb med högsta kvalitet.

Endoskopi med Laserliner:

VideoFlex G3 Ultra har en upp till 10 meter lång Felx-rörskamera och en inspelningsfunktion för bild och video. En hantverkare kan således exakt bedöma de mest svåråtkomliga, avlägsna problem och dokumentera sitt arbete. Detta leder till att offerter och rapporter blir mer transparenta, vilket i sin tur ökar kundernas förtroende.

Avståndsmätning med Laserliner:

Med Laser-Range-Master G17 från Laserliner kan man lagra 50 mätvärden och man kan överföra data via Bluetooth till den kostnadsfria appen MeasureNote. Fördelen med detta är att data då kan lagras centralt och förses med ytterligare attribut så som adress, foto med mera. Informationen kan då även göras tillgänglig för andra människor och grupper och går lätt att dela. Ytterligare funktioner som voice output, länk till bruksanvisning med mera underlättar arbetet.

Lämpliga tjänster och guider för pålitliga mätningar