3D-inspelningsteknik för Raspberry Pi

Conrad Elektronik säljer nu Pieyes Nimbus 3D time-of-flight (TOF) kameramodulen för Raspberry Pi, vilken utökar företagets sortiment av tillbehör för utvecklingsverktyg.

Pieye Nimbus 3D tar den branschbeprövade time-of-flight-tekniken till Raspberry Pi och riktar sig till B2B-kunder inom lagerhantering och lagerhållning som till exempel behöver övervaka fyllningsnivåer, förklarar Markus Pröller från Pieye. – Användare inom forskning och utveckling, utbildning och robotteknik – till exempel för styrning med gester – kan också dra nytta av kameramodulernas funktioner, som erbjuds genom ett samarbete med Makerfactory. Typiska användare av Nimbus 3D på B2C-marknaden är makers, hobbyanvändare och skapare samt entusiaster inom modellbygge.

Time-of-fligh-tekniken som är integrerad i Pieyes Nimbus 3D mäter avståndet mellan linsen och objektet via hastigheten hos modulerade ljuspulser. Kameran levererar ett avståndsvärde för varje pixel och gör detta så kallade ”point cloud” direkt tillgängligt för utvärdering.

Eftersom time-of-flight-tekniken möjliggör 3D-mätningar med en enda sensor, är den superkompakta designen en stor fördel vid användning som toppfixtur med Raspberry Pi för objektigenkänning, geststyrning eller robotnavigering.

– Tack vare den inbyggda bildsensorn REAL3 IRS1125A ger gränssnittet hos Makerfactory powered by Pieye Nimbus 3D TOF för Raspberry Pi användarna tillgång till mycket exakta miljömätningar, säger Vivian Bummerl, Expert Product Management, Conrad Technology Center.

Till 3D TOF-kameramodul