Stabil anslutning? Kraftfull hårdvara för din IT-infrastruktur

Smart installations- och nätverksteknik gör det möjligt att koppla samman olika enheter och funktioner i och utanför en byggnad med varandra. Conrad tillhandahåller lösningar för din högpresterande IT-infrastruktur, med vilken tekniska system och människor kan kommunicera och arbeta med varandra.

   

Mesh-nätverk med AVM

Mesh är en ny och innovativ teknik som används för att skapa en sömlös WiFi-anslutning i byggnader eller på företagsområdet. Genom att individuellt utrusta den med lämpliga WLAN-repeaters och powerline-enheter kan WLAN-nätverket anpassas till alla behov.

   

WLAN-uttökning och nätverksförlängning med Renkforce

   

Framtidssäkra och energieffektivisera: Infrastruktur för strukturerad kabeldragning i byggnader

Strukturerad kabeldragning från servern via nätverksstommen till kringutrustning kan genomföras sömlöst med teknik från DIGITUS® - eftersom de enskilda systemen är övergripande kompatibla. Kablarna är utformade för stora datavolymer och är samtidigt energieffektiva.

Om nätverksenheter som IP-kameror, accesspunkter eller IP-telefoner ska förses med data och ström samtidigt via en kabel används Power-over-Ethernet-teknik. Detta sparar tid och kostnader, eftersom installationsarbetet minimeras avsevärt.

Relevanta tjänster: