Hur påverkas spridningen av virus av ett dåligt inomhusklimat?

Stoppa spridningen av virus med frisk luft

Baserat på undersökningar är det viktigt att säkerställa ett optimalt inomhusklimat i butiker, rum, kontor, klassrum och andra inomhusutrymmen där det vistas människor för att minska spridning av virus. Varken temperaturen eller luftfuktigheten bör överskrida rekommenderade gränser. Därför är det viktigt att övervaka rummen med lämpliga termometrar och hygrometrar. Ventilation är det bästa sättet att säkerställa bra luftcirkulation. Men när och hur ofta är ofta frågan. Med hjälp av rätt sensorer kan du hålla koll på detta.

   

Vilken påverkan har luftkvaliteten på infektionsrisken?

CO2-mätutrustning kan uppskatta hur luften används inomhus. Riktad ventilation kan då leda till lämplig ventilation och till en förbättring av luftkvaliteten i rummet.
Det är även viktigt att övervaka koldioxidföroreningar i inomhusluften i skolor och kontor eftersom människor i ett rum inte märker den höga andelen utandad luft. Därför är det viktigare att kontinuerligt övervaka luftens koldioxidinnehåll i slutna rum med lämplig mätutrustning. Om det behövs kan du ge mycket frisk luft genom intensiv ventilation och därmed effektivt minska koldioxidföroreningar och aerosoler.

Ett urval av våra CO2-mätare

Ett urval från våra luftrenare

   

Hur påverkar fukt överföringen av virus?

Om luftfuktigheten är för låg eller för hög är risken för infektion med virus hög. Det rekommenderade värdet är 40% - 60% rel. fuktighet. Om luftfuktigheten är lägre förblir virusen smittsamma längre på uttorkade ytor och finnas i luften längre. De kan också lättare virvlas upp från fasta ytor. Om fuktigheten är över det rekommenderade värdet, spridning och fördelning av aerosoldropparna i luften påverkas positivt. Detta förklarar också varför de flesta influensasjukdomar uppträder under vintermånaderna. Hög luftfuktighet ute och överhettad och torr luft inuti gör det enkelt för virus att spridas.

Ett urval av våra fuktmätare

   

Hur påverkar temperaturen överföringen av virus?

Förhoppningen att patogenen SARS-CoV-2 kommer att försvagas eller till och med elimineras av de höga sommartemperaturerna 2020 har tyvärr inte förverkligats. Tvärtom. Patogenen SARS-CoV-2 överlever också höga temperaturer. I en studie från Ruhr University i Bochum undersökte forskare halveringstiden för smittsamma partiklarna i detaljt.
Halveringstiden är den period då antalet smittsamma partiklar minskas med 50%. Vid rumstemperatur (20-23 ° C) var halveringstiden cirka 9,1 timmar. Vid kylskåpstemperatur (4 ° C) var halveringstiden signifikant högre med 12,9 timmar. Det maximala värdet på 17,9 timmar bestämdes vid 30 ° C. Som ett resultat visar det att varken höga eller låga temperaturer inte riktigt skadar viruset.
Påverkan av luftfuktigheten och temperaturen under diffusionen av aerosolen förklaras också i SARS-CoV-2-profilen från Robert Koch Institute när man förklarar överföringsvägarna. God övervakning samt justering av temperaturen är därför av stor vikt.

Ett urval av våra termometrar

Kanske också intressant