En virusfri miljö genom UVC-desinfektion

UVC-desinfektionsapparater gör bakterier och virus i rumsluften och på ytor oskadliga. De avger kortvågig UV-C-strålning som dödar mikroorganismer och därmed skapar en bakteriefri miljö. Vi förklarar gärna hur detta fungerar i praktiken och vad du måste tänka på när du använder UVC-desinfektionsutrustning.

UV-C desinfektionsutrustning: virusfri genom användning av ljus

UV-C-desinfektionsutrustning dödar patogener som bakterier, virus, jäst, sporer eller mögel genom att bestråla omgivningen med UV-C-ljus. Med deras hjälp kan föremål och ytor samt vatten och luft desinficeras. Högpresterande enheter kan till exempel helt desinficera rum upp till 100 m³ på mindre än en timme. Användningsområdena för UVC -desinfektionsutrustning är olika. De används på medicinska anläggningar, såsom sjukhus, läkarkirurgier och laboratorier, men också i företag, företag och industri för desinfektion av arbete, kontor eller produktionsrum. Dessutom används de på hotell, restauranger, gym, offentliga mötesrum, dagis, utbildningsinstitutioner som skolor eller universitet och många andra områden.

Hur fungerar desinfektion med UV -strålning?

Att använda ultraviolett ljus för desinfektion är inget nytt koncept. UV -desinfektionsteknik har använts i många år i till exempel kliniker och medicinska metoder. Vid livsmedelsproduktion och vattenbehandling används UV -ljus också för desinfektion. Men vad är UV -ljus och vad gör det exakt? Ultraviolett ljus är osynligt ljus i ett våglängdsområde på 100 till 400 nanometer (nm). Detta intervall kan delas in i tre delområden:

 • UV-A (315-350 nm)
 • UV-B (280-315 nm)
 • UV-C (100-280 nm)

UV-C-ljus är den kortaste våglängden och mycket energi. Från en våglängd på 254 nm kan den förstöra nukleinsyror, som är en del av det genetiska materialet hos bakterier, virus och andra patogener. En särskilt effektiv DNA- eller RNA -skadlig effekt uppstår vid våglängder runt 260 nm. Om det genetiska materialet i en bakterie eller ett virus skadas kan det inte längre reproducera sig. Effektiviteten av UV-C-desinfektion beror på bestrålningens intensitet och varaktighet. Bestrålningsintensiteten måste vara tillräckligt hög och bestrålningstiden tillräckligt lång för att neutralisera mikroorganismerna.

Fördelar med UV-C-metoden jämfört med desinfektionsåtgärder med kemikalier

Desinfektion med UV -ljus har flera fördelar jämfört med kemisk desinfektion.

 • Lätt att använda
  En stor fördel är användarvänligheten. Medan kemiska desinfektionsmedel, såsom lösningar med klor eller formaldehyd, måste appliceras, blötläggas in och ibland torkas av igen, gör UV -strålar jobbet så att säga. Även vid desinfektion av ytor med kemikalier måste du vara extremt noggrann. Områden som inte nås eller av misstag hoppas över under torkning eller applicering är luckor i desinfektionen som fortfarande är en potentiell infektionsrisk. Eftersom UV -strålar används för att jämnt sterilisera både ytor och luften i rummet kan dessa luckor vid desinfektion fyllas.
 • Inte resistent mot UV -strålning
  Dessutom kan bakterier, virus och patogener inte utveckla resistens mot UV -strålning eftersom det är ett fysiskt fenomen. Å andra sidan är det inte ovanligt att patogener blir immun mot kemiska medel över tid. I princip är UV -ljus alltid effektivt. En annan fördel är att UV-C-strålar kan användas för att desinficera alla ytor, inklusive de som är känsliga för kemikalier. Dessutom genereras inga biprodukter, rester, missfärgningar eller lukt.

Vad behöver du tänka på när du använder UV-C-desinfektion?

UV -strålning kan utgöra en hälsorisk för människor. Av personlig säkerhet och hälsa på arbetsplatsen måste därför ett antal saker beaktas vid hantering av UV-C-enheter. Dekontamineringssystem kan användas utan att tveka om UV-C-källan finns i en helt inkapslad enhet eller är skyddad från utsidan. Detta säkerställer att människor i rummet inte kommer i kontakt med UV -strålningen. Det är också säkert att använda UV-C-desinfektionsutrustning endast när det inte finns några personer i rummet. Om det inte går att utesluta närvaro av människor måste desinfektionssystemet följa vissa föreskrifter: Om det används på arbetsplatsen måste det säkerställas att arbetsmiljöföreskrifterna och de angivna gränsvärdena för UV -strålning följs. Gränsvärdena anges i det europeiska direktivet 2006/25/EC10 och ISO 15858. För orientering: Under en 8-timmars arbetsdag är den högsta tillåtna strålningsdosen 60 J/m² vid en våglängd på 254 nm. Individuella åtgärder kan vidtas för att säkerställa personligt skydd. Det är till exempel möjligt att installera UV -källan högre upp i taket för att öka avståndet till de närvarande. 
I princip bör installationen alltid utföras professionellt.

Vad ska du vara uppmärksam på när du köper UV-C-desinfektionsutrustning?

Det finns några faktorer att tänka på när du köper UV-C-desinfektionsutrustning:

 • Construction
  Först och främst måste byggmetoden beaktas. Om det är ett system med en inkapslad eller skärmad UV -källa behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder. Med en öppen design, å andra sidan, måste du se till att de närvarande människorna är tillräckligt skyddade från strålningen under drift. Enheter med en timerfunktion är praktiska i detta avseende. De börjar arbeta bara några sekunder efter att de har slagits på, vilket ger tillräckligt med tid att lämna rummet. Vid behov kan en fjärrkontroll också användas. Vissa versioner är utrustade med rörelsesensorer som omedelbart stänger av enheten när de upptäcker människor i närheten.
 • Våglängd och strålningseffekt

  Dessutom måste den använda våglängden och bestrålningen vara känd. Ytor och föremål kan endast desinficeras på ett tillförlitligt sätt om erforderlig strålningsdos och varaktighet observeras. Om tillverkaren föreskriver ett minsta avstånd och en minsta varaktighet måste detta följas. För luftdesinfektionsenheter är desinfektionsradie, luftflödeshastighet och rummets storlek relevanta kriterier. Luften måste passera genom UV -källan tillräckligt länge för att patogenerna i den ska kunna dödas på ett tillförlitligt sätt av strålningen. På öppna kontor kan flera små enheter ha en bättre effekt, eftersom en stor modell vanligtvis inte kan bestråla alla hörn.

Tips: installera UV-C-desinfektionsutrustning

En UV-C luftrenare bör placeras i mitten av rummet om möjligt. Om den placeras direkt framför en vägg eller en möbel kan luften inte cirkulera ordentligt. Som ett resultat desinficeras luften i rummet ojämnt eller ofullständigt.

FAQ - vanliga frågor om desinfektion med UV-C-ljus

Vad används UV-lampor till inom privat bruk?

UV -lampor för hemmabruk finns nu i en mängd olika. De kan hållas i handen och flyttas över ytor eller föremål som ska desinficeras. Sådana lampor kan räcka för mobil användning och tillfälliga behov, men billiga hushållsapparater är inte lämpliga för professionella miljöer som kliniker eller praktiker.

Vad är en UV -desinfektionslåda?

UV -desinfektionslådor är slutna system där smycken, nycklar, kreditkort eller andra vardagsföremål kan steriliseras med UV -strålning. De används också ibland för att desinficera medicinsk utrustning som kirurgiskt bestick.