Blybatterier

Blybatteriet är ett av de äldsta batterierna. Det uppfanns 1859 och är fortfarande det mest använda uppladdningsbara batteriet. Detta beror förmodligen på att blybatterier har många fördelar. Uppbyggnaden är mycket enkel: Batteriet består bara av vatten, svavelsyra och bly. Dessutom ger det en hög elektrisk ström och en högspänning och de är relativt billiga. Blybatterier används bland annat i bilar och UPS-system, men även för modellbyggnad.

Funktionen

Batterier består av flera celler. Varje cell har en spänning på 2,1V. Följande information kan ofta hittas på batterier:

U = 12V

I = 25A

Imax = 120A (5sek.)

C = 17Ah (C/20) eller (20h)

U spänningen är i detta fall 12 volt. I är strömmen i Ampere. Batteriet i exemplet kan kontinuerligt leverera 25 ampere. Imax visar den ström som batteriet kan leverera under en kort tid, dvs.120 ampere i 5 sekunder. C står för kapacitet och visas i Ampere per timme (Ah). Tilläggen, C/20 och 20h betyder att batteriet kommer att laddas ur på 20 timmar.

Ett blybatteri har en + och - pol. + polen är en platta av bly, täckt med ett lager av blyoxid. - polen är en platta av rent bly. Dessa plattor hänger i en tank med svavelsyra och destillerat vatten (63 % vatten/37 % svavelsyra). Denna vätska kallas batterisyra eller elektrolyt.

När du ansluter batteriet till en strömförbrukande källa, strömmar ström genom spänningsskillnaden. Detta omvandlar blyoxiden till blysulfid. När allt är konverterat är cellen tom.
 

Våta batterier

De första blybatterierna var våta batterier. Elektrolyten i dessa är flytande. Det finns olika typer av våta batterier:

Startbatterier: dessa batterier levererar hög ström under en kort tid. Ett exempel är bilbatteriet. Startbatterier får inte laddas ur mer än 20 %

Stationära batterier eller halvtraktionsbatterier: Dessa ger en lägre ström än startbatterier, men de tål blysulfid bättre. De kan också laddas ur mer (upp till 50 %). Stationära batterier används ofta som strömförsörjning vid strömavbrott, till exempel på sjukhus och telefonväxlar.

Fulltraktionsbatterier: dessa batterier är de dyraste batterierna. De kan emellertid också laddas ur mer (upp till 80 %) och de har en längre livslängd. Traktionsbatterier är större batterier som används bland annat i arbetsplattformar, gaffeltruckar och jordbruksmaskiner.
 

Gelbatterier

Gelbatteriet, även kallat SLA (Sealed Lead Acid), är ett underhållsfritt blybatteri. Detta är ett så kallat torrt batteri. Den största skillnaden med det våta batteriet är att elektrolyten för torra batterier är gel istället för vätska. Gelbatteriet har en maximal kapacitet på 30 Ah. En fördel är att elektrolyten inte kan rinna ut och att plattorna inte blir torra. Dessutom är självurladdningen mindre än för blöta batterier. De används exempelvis i UPS-system och rullstolar. SLA är relativt billigt, kräver lite underhåll och är tillförlitligt. Av dessa skäl används den ofta inom vården.


VRLA

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) är också underhållsfria batterier. Den maximala kapaciteten är dock högre än hos en SLA: från 30 Ah till flera tusen Ah. De används främst för stationära installationer och till exempel för reservbatterier på sjukhus och banker.

 

AGM batterier

AGM batterier (Absorbed Glass Material) har en bättre prestanda än de vanliga våta blybatterierna. Elektrolyten tas upp av en matta med fin glasfiber. Det betyder att materialet inte kan läcka. AGM-batteriernas interna motstånd är lågt och de kan leverera en hög spänning. Andra fördelar är att de tål höga och låga temperaturer, att de har låg självurladdning och man kan avvända dem under en längre tid.

 

Laddning

Blybatterier får inte laddas ur för mycket. Hos ett 12V-batteri bör spänningen inte vara lägre än 10,5V eller 11,8V. Vid full belastning är 10,5V ett minimum, utan belastning är 11,8V minimum. Dessa värden kan ofta hittas i batteriets datablad.

De får inte heller förbli urladdade under en längre period. Ledningssulfiden kan då klumpa ihop, vilket gör att batteriet blir oanvändbart.

Under laddningsprocessen omvandlas blysulfiden till bly(oxid) igen. I och med detta skapar det vätgas och syrgas, som tillsammans bildar den explosiva knallgasen. Det är därför viktigt att ladda batteriet i ett väl ventilerat rum, så att gasen kan vädras ut. Blybatterier är inte lämpliga för snabb laddning. Laddningen tar 14 till 16 timmar.

AGM batterier är ett undantag. De kan laddas upp till 5 gånger snabbare.