Bil: Med eMobility är du miljömedveten och sparar pengar

E-mobilitet blir allt populärare. Biltillverkarna fokuserar alltmer på att erbjuda användarna elbilar, och i takt med att antalet bilar ökar, ökar också laddningsinfrastrukturen.
Detta är inte bara ett intressant alternativ för privatpersoner, utan allt fler företag väljer att komplettera sin fordonsflotta med elbilar. För flottavtalsansvariga innebär detta lägre underhållskostnader för fordonen. I detta avseende är elbilar praktiskt taget oöverträffade.

Elektromobilitet är framtiden

Många människor är fortfarande tveksamma till att köpa elbilar. Detta beror på bristande förtroende för innovationer, bristande kunskap och ett fasthållande vid de välkända förbränningsmotorer som funnits på marknaden i flera år. Det finns dock flera skäl till varför du bör överväga en elbil när du köper en ny bil:

Begränsade fossila bränslen

Även om experterna inte är överens om tidpunkten är reserverna av fossila bränslen begränsade och kommer säkerligen att ta slut inom en snar framtid.
Även om förbrukningen i industriländerna minskar har tillväxtländerna en ökande efterfrågan på olja under utvecklingsperioden, vilket innebär att den globala förbrukningen ständigt ökar.

Miljöföroreningar orsakade av koldioxid

Förbränning av olja eller oljeprodukter släpper bland annat ut växthusgasen koldioxid, som anses vara den främsta orsaken till dramatiska klimatförändringar.
Till detta kommer de enorma miljöproblem som orsakas av utvinning, transport och bearbetning av olja.

Teknisk utveckling inom området elektriska drivsystem

Den tekniska utvecklingen av elmotorer och tillhörande styrsystem har gått framåt under de senaste åren.
I kombination med nya, kraftfulla litiumbatterier har elbilar en enorm kraft och lång räckvidd.

 

Skillnaden mellan en elmotor och en förbränningsmotor

 

 

Förbränningsmotor

Elmotor

Ekologi

Trots att avgaserna renas orsakar den betydande miljöföroreningar i form av koldioxid, fint damm och kväveoxider.

Klimatneutralt, eftersom elen kommer från förnybara källor. Tillverkningen av batterier är energiintensiv, vilket försämrar koldioxidbalansen.

Komplexitet

En modern och komplex förbränningsmotor består av cirka 2 500 delar och är därför känslig för skador.

Endast ca 250 delar. Koppling och avgassystem behövs inte.

Produktivitetsutveckling

Maximal effekt vid ett visst varvtal. Manuell växellåda krävs.

Stor effekt direkt vid start. Endast en enkel växellåda krävs.

Underhåll

Byt regelbundet olja, oljefilter, tändstift, bränslefilter, tandrem eller kedja. Byt ut koppling, partikelfilter eller avgassystem om det behövs.

Drivsystemet är i allmänhet helt underhållsfritt.

Luftkonditionering

Att köra kylkompressorn leder till ökad bränsleförbrukning. Uppvärmningsvärme är en spillprodukt från motorn.

Kylning och uppvärmning är elektriska, vilket minskar den maximala räckvidden.

 

Korrekt laddning av elfordon

Behovet av att ladda fordonen anges ofta som det främsta skälet till att man överger elbilar. Denna process är dock nu mycket snabbare och enklare än vad den var i början. Dessutom finns det många olika sätt att ladda elbilar. Och du behöver inte ens en särskild laddningsanordning på parkeringen. I grund och botten är allt du behöver el från ett uttag, men det kan göras bekvämare och snabbare:

Laddning via vägguttaget

Det här laddningsalternativet är enkelt och gör det möjligt att ladda elbilen i alla vanliga jordade uttag eller CEE-kontakter. Kopplingsboxen (ICCB In Cable Control Box) är integrerad i kabeln så att uttaget inte överbelastas av fordonets energibehov. Nackdelen med laddning via ett tillgängligt uttag är den långa laddningstiden, som kan ta flera timmar.

Laddning via en wallbox

Wallboxen är permanent ansluten till elnätet och kan, beroende på utformningen av anslutningskablarna, leverera en laddeffekt på upp till 22 kW. Detta förkortar laddningstiderna avsevärt och säkerställer att fordonet snabbt är redo för resan. När kabeln från wallboxen ansluts till fordonet känner laddaren i fordonet av hur mycket belastning strömanslutningen klarar av.

Laddning vid offentliga stationer

Offentliga laddningsstationer är vanligtvis utrustade med uttag för standardiserade "type 2" kontakter. Därför måste en laddkabel som passar in i fordonets uttag på ena sidan och har en typ 2-kontakt på andra sidan finnas i fordonet. Endast för snabbladdningsstationer med likströmsladdning är en kabel med CCS- eller CHAdeMO-kontakt lämplig.

 

För- och nackdelar med de olika laddningsalternativen

De flesta förare av elbilar använder sin egen laddningsstation eller en wallbox på parkeringsplatsen hemma. Dessutom bör det finnas tillräckligt med laddningskablar i fordonet så att du aldrig lämnas med ett tomt batteri, inte ens i oförutsedda situationer.

 

Fördelar

Nackdelar

Uttag

Kan laddas i vilket vägguttag som helst. Oberoende av offentliga laddningsstationer.

Använd ICCB:s laddningskabel. Laddningen kan ta lång tid.

Wallbox

Laddning i garaget hemma . Laddningsprocessen är mycket kortare än med ett vägguttag.

Wallboxen kräver en egen strömförsörjningskabel. Installationen måste utföras av en kvalificerad elektriker.

Offentliga laddningsstationer

Ökar fordonets räckvidd. Laddningen är snabb. Möjlighet till delvis gratis laddning.

Du måste ha laddningskabeln med dig. Fordonet är parkerat på en offentlig plats under laddningen.

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Hur lång tid det tar att ladda en elbil fullt ut beror på olika faktorer. För det första är batteriets laddningstillstånd avgörande. Om batteriet bara är delvis urladdat går laddningen mycket snabbare än om det är helt urladdat.

Kapaciteten hos laddningskällan spelar också en viktig roll. Det är bra att veta att fordonsbatteriet ofta kan ta upp mer energi än vad strömkällan kan leverera. Det är därför väggboxar eller kabelkontroller talar om för laddare i fordon hur högt laddningsuttaget kan laddas.

Om uttagets effekt är begränsad blir laddningstiderna längre. Om man antar att ett mellanklassfordon som Volkswagen ID.3 har ett batteri på 58 kWh (kilowattimmar) blir laddningstiden följande

  • Med ett 3,68 kW-uttag tar laddningen 15,8 timmar.
  • Med en laddningsstation på 7,4 kW tar laddningen upp till 7,8 timmar.
  • För en 11 kW-laddningsstation tar laddningen upp till 5,3 timmar.
  • För en 22 kW-laddningsstation tar laddningen upp till 2,6 timmar.