Energi: EU:s nya energimärkning från 1 mars 2021

Energimärkning är en väldigt konsumentvänlig uppfinning. Genom denna märkning kan du enkelt göra en bedömning vilken enhet som har lägst energiförbrukning. Med en enhet med låg energiförbrukning kan man på sikt spara lite pengar. När man som konsument har många produkter att välja bland kan detta underlätta köpprocessen. Eftersom den välkända energimärkningen redan har "åldrats" var det hög tid för EU att uppdatera den.

 

Varför behövs ny energimärkning?

EU:s energimärkning eller energiförbrukningsmärke infördes 1994. Den baserades på det amerikanska klassifieringssystemet. Energisnåla apparater klassificeras i energiklass (EEK) A. Apparater med hög energiförbrukning tilldelas energiklass G.

Som ett resultat av teknisk utvecklingen och skärpning av lagkrav har fler och fler apparater nått energiklass A. För att kunna göra en tydlig skillnad i förbrukningsvärdena lade man 2003 till energiklasserna A + och A + + som man tilldelade kylskåp. Under 2011 utvidgades energiklasserna för tvättmaskiner, diskmaskiner och tv till A +, A ++ och A +++. Vid detta tillfälle infördes även klass A +++ för kylskåp.

Tillverkare har insett att energiförbrukning och relaterade koldioxidutsläpp är ett viktigt försäljningsargument för sina produkter. Det är därför enheterna kontinuerligt har utvecklats så att de har blivit mer och mer ekonomiska. Detta har i sin tur oundvikligen lett till att den nuvarande energimärkningen inte längre är tillräcklig. Dessutom får konsumenten intrycket av att alla enheter har mycket låg energiförbrukning i klass A och att de bara skiljer sig lite åt i antalet plustecken.

Det faktiska syftet med energimärkningen uppfylls således inte längre. Eftersom införandet av fler plustecken bara skulle leda till större förvirring snarare än att hjälpa konsumenten. Man har därför infört ny energimärkning över hela Europa för vissa produktgrupper, vilka kommer att gälla från och med den 1 mars 2021.

 

Vad är skillnaden mellan den gamla och den nya energimärkningen?

Under övergångsperioden 1 mars 2021 (varaktighet 14 arbetsdagar) kan det hända att du köper en hushållsapparat med energiklass A ++ som vid leverans istället har energiklass C eller D.
Nej, du har inte köpt en gammal apparat. Det är fortfarande samma apparat med samma energiförbrukning. Tillverkaren använder nu bara istället den nya EU-energimärkningen, där man har gjort om på klassificeringen. Vid sidan om ser du en direkt jämförelse av en gammal energimärkning (vänster) och en ny energimärkning (höger) här kan du tydligt se skillnaderna.

För att säkerställa att det i framtiden ska finnas tillräckligt med utrymme för förbättring har man ändrat kriterierna för den nya energimärkningen så att de för närvarande mest energisnåla enheterna nu istället bara klassificeras som B eller C. Men det som fortfarande ser likadant ut är färggraderingingen från röd till gul till grön.

Det finns dock inte längre extra plustecken för energiklass A och graderingarna varierar nu från A till G. De enskilda energiklasserna (EEK) beskriver delvis förhållandet mellan den faktiska viktade energiförbrukningen och den fiktiva energiförbrukningen i den nyligen definierade standardcykeln.

Det finns också en QR-kod längst upp till höger på den nya EU-energimärkningen. Detta gör det möjligt att hämta aktuell etikettinformation och ytterligare enhetsinformation från en central EU-produktdatabas (EPREL = European Product Database For Energy Labeling) från 1 mars 2021.

 


Olika energimärkningar för olika produktgrupper

Eftersom det finns olika bedömningskriterier för olika typer av apparater skiljer sig också EU:s energimärkning åt beroende på produktgrupp. De nya energiförbrukningsetiketterna gäller för elektroniska skärmar, inklusive TV-apparater och skärmar, diskmaskiner, kylskåp och frysar, samt tvättmaskiner och tvättmaskiner.

Men det handlar inte bara om strömförbrukning. Buller från till exempel kylskåp spelar också en viktig roll. För hushållsapparater som tvättmaskiner och diskmaskiner finns det även lastvolymer, vattenförbrukning, restfuktighet och den tid som krävs per cykel. All denna information är tydligt synlig för konsumenten på etiketten i enlighet med EU-direktiv.

 

Vanliga frågor om EU:s nya energimärkning

Från vilket datum gäller den nya EU-energimärkningen?
Den nya EU-energimärkningen, med undantag för märkningen för ljuskällor, kommer att gälla från och med den 1 mars 2021. Under en övergångsperiod på 14 arbetsdagar kan apparater med två olika etiketter (gamla och nya) levereras till konsumenterna. Efter övergångsperioden kan endast nya etiketter användas. Enligt EU:s regler kommer de nya energimärkningarna för ljuskällor att gälla från och med den 1 september 2021, men då kommer övergångsperioden för konvertering av de tidigare märkningarna till den nya energimärkningen att vara 18 månader.

Vad innebär de olika energiklasserna?
Energiklassen indikerar främst hur energieffektiv en enhet är. Det handlar dock inte bara om strömförbrukning. I vissa fall ingår även andra viktiga parametrar som vattenförbrukning, tid/cykel, fyllningsmängder, bullerdetektering och effektivitet i det totala resultatet. Dessa faktorer visas därför på energimärkningen.

Vad används QR-koden till på energimärkningsetiketterna?
Enligt EU-förordningen lagrar tillverkare av energirelaterade produkter ytterligare information och produktinformation i en central databas (EPREL). Konsumenten kan skanna QR-koden med sin smartphone och komma åt denna information. Detta gör det lättare för konsumenten att se skillnader mellan energirelaterade produkter vid köpbeslut.

Varför klassifieras inte längre energieffektiva apparater som idag har den bästa energiklassen A +++ i den nya energiklassen A?
Europeiska kommissionen har beslutat att göra direktivet krävande. Detta för att förhindra att den tekniska utvecklingen och effektivare apparater överträffar EU-direktivet inom några år (tanken är helt enkelt att den nya skalan ska kunna räcka länge). Detta innebär att när direktivet införs för vissa produktgrupper den 1 mars 2021 kan effektiva produkter och effektiva elektriska apparater som tidigare hade energiklass A +++ inte tilldelas den nya energiklassen A. Beroende på kategori uppnår dessa elektriska apparater i bästa fall den nya energiklassen B, C eller D.