bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om litiumpolymerbatterier

  • Was är ett LiPo-batteri?

  • Vilka typer av LiPo-batterier finns?

  • Kriterier för LiPo-batterier - vad är det som är viktigt?

  • Vårt praktiska tips: Rätt laddare

  • FAQ - vanliga frågor om LiPo-batterier

  • Sammanfattning: Passande batteri

Was är ett LiPo-batteri?

Litium-polymer-batterier, kort kallade LiPo-batterier, är uppladdningsbara elenergilagringer. Sett her cellkemi liknar de litiumjonbatterier. Det vill säga, dess negativa elektrod består av grafit, den positiva elektroden av litium, närmare bestämt en litium-metalloxid, som leder fram till namngivningen.

Till skillnad från litiumjon-celler, som oftast har en prismatisk konstruktion och på grund av sin flytande elektrolyt alltid behöver en fast hölje, har litiumpolymerbatterier elektrolytiska polymerbaserade batterier.

Dessa gelaktiga elektrolytfolier ger en hög grad av frihet vid mekanisk konstruktion av enskilda celler och därmed särskilt väl anpassningsbara former. Särskilt platta eller individuellt anpassade formfaktorer för varje apparathölje möjliggör mycket bra integreringsförmåga och platsanvändning. Ett eget hölje är inte obligatoriskt för LiPo-batterier.

LiPo-batterier fungerar i princip precis som andra batterier. Det handlar om elektrokemiska energiomvandlare som använder spänningsdifferensen mellan två olika element i ett elektrolyt. Oxidationen som sker vid urladdning och reduktionen av elektroderna vändas genom efterföljande laddning på laddaren, så att LiPo-batteriet kan fylla några hundra laddnings- och urladdningscykler beroende på behandling och användningsförhållanden, tills det slutligen måste bytas ut.

Vilka typer av LiPo-batterier finns?

LiPo-batteri i tåligt hårt fodral

LiPo-batterier finns som enskilda batterier och batteripaket. Beroende på vilken matningsspänning som behövs, kopplas flera celler i rad i batteripaket. Modellen av en parallellkoppling för att öka kapaciteten är däremot ganska sällsynt, särskilt eftersom litiumpolymerbatterier tillverkas i nästan alla nödvändiga kapaciteter.

En mängd olika batterier finns tillgängliga speciellt för modellbygge, sändare, mottagare och själva modellens drivkraft. Batteripack innehåller antingen en inbyggd balanserare, en elektronik som ger en jämn laddningsfördelning för de enskilda cellerna, eller, i fallet med många modellbyggebatterier, speciella Balancer-anslutningar för korrekt laddning.

Litiumpolymerbatterier finns tillgängliga i så kallade Hardcase, alltså ett hölje runt cellerna, men även utan ett sådant extra skydd. Batterier för plats- och viktoptimerade tillämpningar, till exempel i mobiltelefoner, är oftast bara förpackade med en isolerande plastfolie. Förutom integrerade stickkontakter på batteriet är korta anslutningsledningar med en mängd olika kontakter användbara.

Kriterier för LiPo-batterier - vad är det som är viktigt?

Utöver elektriska data såsom märkspänning, kapacitet och strömtålighet ska det tillåtna temperaturintervallet och den erforderliga motståndskraften mot miljöpåverkan beaktas. Om ett defekt batteri ska bytas ut, spelar mekanisk kompatibilitet, alltså måtten, en viktig roll. Dessutom ska de elektriska anslutningarna vara anpassade till varandra och batteriets anslutningsledningar ska vara tillräckligt långa. Aldrig får ett batteri användas, vars cellspänning inte passar exakt till laddningselektroniken.

Vårt praktiska tips: Använd en högkvalitativ laddare

För att batterierna ska ha en lång livslängd och genomgående hög effekt bör en bra laddare användas. LiPo-batterier reagerar mycket känsligt på överladdning och djupurladdning. Deras kapacitet kan redan efter en enda överlastning i betydande omfattning decimeras. Därför måste laddningselektroniken kunna ladda och övervaka batteriet exakt med de angivna parametrarna.


Om batterierna inte används, bör de aldrig helt eller nästan helt laddas ur. Om den tillåtna urladdningsslutspänningen underskrids, tack vare den alltid oundvikliga självurladdningen, skulle batteriet inte gå att använda. Ideal för förvaring i ett kallt, torrt rum mellan ca 40 till 60 % av kapaciteten och ovanför en spänning på 3,6 V per cell.

  

FAQ - vanliga frågor om LiPo-batterier

Hur länge håller ett LiPo-batteri?

Det är nödvändigt att skilja mellan det åldersrelaterade slitage som alltid inträffar och som knappast kan påverkas, och det maximala antalet cykler. Antalet laddningscykler som ska uppnås beror på flera faktorer. LiPo-laddarens kvalitet är avgörande för lång livslängd, liksom för att undvika djupurladdning eller laddning och urladdning vid för höga eller för låga temperaturer. Datablad information om tillåten laddnings- och urladdningsströmmar, temperaturanvändningsområden och ytterligare specifikationer. Om behandlingen är korrekt kan flera hundra fullständiga laddningscykler vara realistiska.

Har LiPo-batterier en minneseffekt?

Till skillnad från de NiCd-batterier som praktiskt taget försvunnit från marknaden har LiPo-batterier ingen minneseffekt. På samma sätt finns ingen batterietningseffekt som kan uppstå hos NiMH-batterier.    

Vilken spänning har ett LiPo-batteri?

Enkla litiumpolymer-celler med en spänning på 3,7 volt. Batteripaket med flera enskilda batterier finns stegvis, t.ex. med 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V och så vidare.

Varför kan mitt litiumpolymerbatteri plötsligt inte laddas?

LiPo-batterier och batteripaket har i regel en intern elektronisk skyddskrets. Om batteriet inte laddas, eller om laddaren signalerar ett fel, så är LiPo-batteriet defekt och måste bytas ut.

Kan LiPo-batterier slängas i hushållssoporna?

Litiumpolymerbatterier innehåller förutom litium även andra ämnen som kräver korrekt kassering, de får under inga omständigheter kastas i hushållssoporna. Värdematerialstationer och många butiker har särskilda batterisamlingsboxar till detta.

Sammanfattning: Så köper du ett passande LiPo-batteri

Litiumpolymerbatterier har en hög energitäthet och är känsliga för påverkan av elektrisk, termisk och mekanisk natur. Skador eller överbelastning kan leda till överhettning eller till brand (som knappt kan släckas med vanliga medel). Se till att batteriet täcker de ström- och temperaturområden som krävs och att höljets konstruktion är robust nog för avsedd användning.

Batterier med integrerad skyddskoppling är att föredra, de ger en högre säkerhet. Batterier som erbjuds till mycket billiga batterier och batteripack oklart ursprung bör tas bort bättre. De kan inte bara vara potentiellt farliga, utan erbjuder oftast bara en låg livslängd och sällan den utlovade kapaciteten.