Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Få information om temperaturmätning

  Temperaturmätningsteknik innehåller, från en enkel rumstermometer till en komplex värmebildskamera, ett flertal mätinstrument som används för att mäta temperaturen hos föremål, kroppar eller ytor. Hur apparaterna fungerar och vilka användningsområden de är lämpade för får du reda på i vår guide.

  • Temperatur- och temperaturmätningsteknik

  • Apparater och hjälpmedel för mätning av temperatur

  • Vårt praktiska tips: Mät yttemperaturen på rätt sätt

  • Kriterier för termperaturmätare – vad är det som är viktigt?

  • FAQ – vanliga frågor om temperaturmätningsteknik

   

  Temperatur- och temperaturmätningsteknik

  Mätteknik är ett samlingsbegrepp för apparater, processer och metoder som används för att registrera fysiska storlekar. När det gäller temperaturmätning bestämmer man konkret kroppens termiska tillstånd. Rent fysiskt anger temperaturen den mängd energi som en kropp innebör. Den uppstår genom en oordnad rörelse av dess atomer eller molekyler. Om alla partiklar befinner sig i viloläge, ska den absoluta nollpunkten anges med 0 kelvin (-273,15 °C). Djupare än till denna punkt kan temperaturen inte sjunka. Enligt kvantmekanikens lagar kan det inte finnas en fullständig rörelselöshet, men nollpunkten är ursprunget för den absolut respektive termodynamiska temperaturskalan.

  De tekniska värmemätteknikens början sträcker sig i grunden tillbaka in i antiken. Redan i det gamla Grekland visste man att luften tänjer ut sig vid stigande temperatur och drar sig samman igen när den kyls ned. På grundval av detta utvecklade den grekiske uppfinnaren Philon från Bysans 200 före Kristus en enkel anordning för visning av temperaturförändringar: Det så kallade termoskopet. Det anses vara en föregångare till termometern och var i huvudsak uppbyggt som en barometer. Detta var också en nackdel för utrustningen, eftersom den endast byggde på en utökning av luften. Dessutom var det inte möjligt att fastställa konkreta mätvärden på detta sätt. Med termoskopor har dagens termperaturmätare knappt något gemensamt. De möjliggör mycket exakta mätningar och är ibland mycket komplexa.

   

  Apparater och hjälpmedel för mätning av temperatur

  Med temperaturmätinstrument kan du snabbt och bekvämt mäta temperaturen på ytor, fasta föremål, vätskor och andra medier. Elektroniska mätare är vanligtvis utrustade med temperatursensorer och lättavlästa displayer. Ibland har de lagringsfunktioner som visar sig vara praktiska vid placering av mätrader eller vid permanent registrering av temperaturer. Temperaturmätare finns tillgänglig i många varianter, används både i privata hushåll och inom industrin och är uppbyggda på olika sätt beroende på användningsområde.

  Insticks- och livsmedelstermometer används till exempel särskilt för att mäta kärntemperaturen i livsmedel. För detta ändamål är de utrustade med en insticksgivare som införs i det föremål som ska mätas. Det kan till exempel handla om vätskor, luft och gaser, men också om halvflytande och mycket små mängder som kött, mjölkprodukter eller deg.

   

  För beröringsfri temperaturmätning är IR-termometer och pyrometer det bästa valet. De mäter värme- eller infraröd strålning som avleds av varje kropp med en temperatur över absolut nollpunkt. IR-strålar är elektromagnetiska strålar, som fångas upp av en sensor som är integrerad i termometern, och som omvandlas till en elektrisk signal och slutligen bearbetas. IR-termometer och pyrometer ger en tillförlitlig temperaturmätning på ytor och kan även användas på avstånd till mätobjektet. I verkstäder eller byggföretag tillhandahåller mätutrustningen goda tjänster.

   

  IR-strålning registreras även av värmekameror som finns som separata enheter eller kan vara integrerade i IR-termometrar. Värmekameror bildar - som namnet antyder - en temperaturfördelning av en yta. Bildåtergivningsprodukten kallas tekniskt termografi. Lägre temperaturer visas i blått och lila, höga temperaturer i rött till vitt. Värmekameror ger fördelen att du även kan undersöka objekt som ligger längre bort, och lämpar sig till exempel väl för att förorena värmebryggor i byggnader eller identifiera svaga punkter i värmesystem.

   

  Ett alternativ till komplexa temperaturmätare är temperaturmätremsor. Detta är i regel häftfolier som permanent sätts fast på en plats och därför lämpar sig väl för permanent temperaturövervakning. Temperaturmätningstråg är utrustade med värmekänsliga ämnen (indikatorer) som ändrar färg när en viss temperatur har uppnåtts. Ofta är temperaturmätremsor dessutom försedda med en skaleringskalering och ger därmed konkreta mätvärden.

   

  Temperaturgivare utgör i många fall grunden för en exakt registrering av temperaturen. Detta är elektroniska komponenter som ofta ingår i temperaturmätutrustning. Beroende på användningsområde skiljer man till exempel luftgivare, ytgivare och doppgivare. Temperaturgivare är sensorer som kan vara uppbyggda på olika sätt. Så kallade NTC-termistorer (NTC = negativ temperature coefficient) minskar motståndet vid stigande temperatur. För kalledare eller PTC-termistorer (PTC = positiv temperatur Coefficient) däremot ökar motståndet med temperaturen. Alla temperaturgivare är gemensamt att de omvandlar den registrerade temperaturen till en elektrisk signal och därmed gör den mätbar. Med hjälp av tillbehör för temperaturgivare som adaptrar, kablar och kontakter kan givarna bytas ut eller riktas efter egna önskemål mot mätaren.

   

   

  Vårt praktiska tips: Mät yttemperaturen på rätt sätt

  Om en temperaturmätare är utrustad med en givare är det viktigt att sätta egna sensorer så lodrätt som möjligt på mätytan. Det område som ska mätas bör också vara just det. Om givaren är sned eller om ytan inte är plan kan mätresultaten snedvrida. Vid beröringsfri temperaturmätning är det däremot viktigt att ytan är fri från störningar som damm, smuts, fukt och liknande, eftersom det översta skiktet alltid mäts.

   

  Kriterier för termperaturmätare – vad är det som är viktigt?

  Ett viktigt kriterium vid köp av temperaturmätteknik är användningsområdet. Om temperaturen ska registreras på svåråtkomliga ställen eller rörliga objekt rekommenderas handtaget till infraröd-termometrar eller pyrmetrar som möjliggör beröringsfri temperaturmätning. För mätning av kärntemperatur på vätskor och livsmedel rekommenderas kontakttemperaturmätning. Anledningen är att termometer som mäter beröringsfritt alltid bara registrerar yttemperaturen. Dessutom ger en kontakt-temperaturmätning med släta värmeledande ytor en högre noggrannhet än en beröringsfri mätning. Mätare med ett set med olika temperatursensorer som kan bytas ut för flera användningsområden och kan därför användas flexibelt.

  Dessutom är mätområdet (lägsta och högsta temperatur) och mätnoggrannheten viktiga faktorer vid valet av lämplig mätare. Båda dessa bör vara väl valda. På så sätt är ett mätområde mellan -50 och +5000 °C inte nödvändigt för hushållsmätningar, medan temperaturmätning som inte levererar exakta mätvärden inte är någon bra grund för professionella analyser. Mäthastigheten anger med vilken frekvens en temperatursensor mäter och kan också spela en viktig roll för noggrannheten i en mätning. Dessutom gäller det typen av kalibrering (DAkkS, ISO) och IP-skyddsklass, särskilt när det är troligt att termometern eller mätaren kommer i kontakt med damm eller vatten.

  En mätinstruments utrustning och funktioner bör uppfylla mätinstrumentets krav och tillämpningsområde. Mätare med inbyggd dataloggare för lagring av mätvärden är mycket användbara för att utföra temperaturobservationer och analyser. Via ett gränssnitt (SD-kort, micro USB, WLAN etc.) kan data överföras till datorn och utvärderas. En bra display-upplösning och LED-belysning ger användarkomfort, som inte bör glömmas bort särskilt vid regelbundna temperaturmätningar.

   

  FAQ – vanliga frågor om temperaturmätningsteknik

  Vad was tolkas med termen kalibrering?

  Med tiden kan mättermometern efterlikna mätningarnas noggrannhet. Detta beror å ena sidan på yttre påverkan (korrosion, mekaniska skador, för höga temperaturer), å andra sidan på åldrande och slitage av själva mättekniken (slitage av material). En kalibrering kan användas för att fastställa om det finns en skillnad mellan det uppmätta och det korrekta värdet och hur stort detta värde är. På det professionella området är en regelbunden kalibrering av mätteknik viktigt för att få tillförlitliga värden.

  Was är termoelement?

  Termoelement räknas till sensorerna. De består av två trådar av olika material som är sammankopplade på ena sidan och kopplade till ett mätinstrument på den andra sidan. Om anslutningspunkten har en annan temperatur än den motsatta sidan uppstår en spänning som kan mätas med hjälp av instrumentet och omvandlas till en temperatur. Termoelement mäter alltså alltid temperaturskillnaden.