Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om strömkablar

  • Was r en kabel

  • Vilka typer av strömkablar finns?

  • Vanliga frågor för val av strömkablar

  Strömkabel är isolerade ledare för elektrisk strömförsörjning. Kabeln mellan två kontakter fungerar som ledare. I manteln är den egentliga ledaren skyddad, oftast är det en tråd av koppar eller aluminium. För anslutningspunkterna finns olika kontaktformer som anslutningsstycken. Ett vanligt system för tilldelning av kontaktformerna är CEE-systemet.

  Elkablar används som förlängning till vägguttaget som primär energikälla eller som anslutning till underfördelare som kabelvindor, som i sin tur ansluts till en strömkälla. I regel är kontakter färdiga att sättas på båda kabeländarna. Ett undantag är anslutningskabeln som bara har en kontakt och en öppen ände för montering på enheten.

  Söktips: I denna kategori hittar du ett stort urval av strömkablar med olika, färdiga kontakter och uttag för flexibel elinstallation i byggnader och utomhus.  

  • Kabel utan kontakt
  • Grenuttag, så kallade grenuttag

  Was är en kabel?

  Kablar kallas även mantellledningar. Den elektriska ledaren ska omges av en isoleringsmantel på utsidan som ett skyddsskikt. Eftersom konstruktionen liknar en slang i mitten av ledningstvärsnittet och ytterhöljet, är slangledningen ytterligare synonym till elkablar. Oftast handlar det om PVC-slangledningar med ett plastskikt som isolering.

  Strömanslutningskablar

  Tretrådig anslutningskabel med isoleringshölje

  Vilka typer av strömkablar finns?

  I vår butik finns ett stort urval av färdiga strömkablar med kontakter för okomplicerad strömförsörjning av elektriska apparater med ström samt distribution och förlängning av din elektriska infrastruktur.

  Anslutningskabel

  Anslutningskabeln monteras direkt på enheten och används dess strömförsörjning via kontakten i den andra änden av kabeln. Olika enheter behöver olika kablar. Naturligtvis behöver till exempel en spis med en starkströmskabel som anslutning en annan försörjningskabel än en liten enhet som får mindre ström från en nätadapter än vad som normalt sett sker från vägguttaget.

  Se tillverkarens tillverkningshjälte i produktdatabladen för varje tillåtet användningsområde!

   

  CEE-kabelvindor

  Kabeltrummor med standardiserade CEE-uttag används för distribution av elektricitet. Kabeltrumman själv försörjs vanligtvis med ström genom sin anslutningskabel i vägguttaget. Antalet kortplatser anger hur många enheter kabeltrumman kan fördela denna ström. Den upplindade anslutningskabeln fungerar som en förlängning, så att strömmen inte bara finns tillgänglig i närheten av vägguttaget, utan där den med hjälp av kabeltrumman förlängs, till exempel från källaranslutning till trädgården, så att den kan klippas till gräsmattan och lyssna på radio samtidigt från en annan plats.

  Vid beläggning av kontaktplatser på en kabeltrumma är det viktigt att de tillåtna maximala belastningarna enligt tillverkarens specifikationer inte överskrids vid anslutning av flera enheter.

  ProFi kabelvinda med olika kontaktalternativ

  ProFi kabelvinda med olika kontaktalternativ

  CEE-förlängningskabel

  CEE-förlängningskabel är enkla kablar med standardiserade CEE-kontakter och uttag för förlängning av elledningar. Se vid valet om du behöver en kontakt eller ett uttag som motstycke till den befintliga uppbyggnaden av enheter och ledningar för anslutning till strömförsörjningen och för anslutning till förbrukare.

  Kabeltrummor

  Kabeltrummor kan vara utrustade med standardiserade CEE-kontakter eller med andra kontaktplatser och adapterfunktioner. De används för förlängning och distribution av strömförsörjning. Kabeltrumman själv försörjs oftast via ett vanligt vägguttag, dess anslutningskabel förlänger denna elledning och genom flera kontaktplatser på kabeltrumman kan strömmen delas ut till flera elektriska förbrukare (enheter)

  Apparatkabel

  Kabel kan endast användas för anslutning av apparater som inte utvecklar någon stor värme i drift, annars skulle kabeln skadas genom värmeutvecklingen. Det är billigare att tillverka denna typ av kapital. Apparater är till exempel datorer.

  Nätsladd

  Nätkabel till exempel för platt-TV-apparater och andra multimediaenheter

  Nätkabel till exempel för platt-TV-apparater och andra multimediaenheter

  Nätkabeln används för anslutning av apparater till elnätet som inte är lämpliga för drift med de vanliga 230 V från vägguttaget. En nätenhet på kabeln fungerar som en adapter och omvandlar utgångsströmmen från uttaget till lägre ström för förbrukare som t.ex. köksapparater eller högtalare. Ofta fungerar nätsladden även som likriktare, dvs. den omvandlar växelström till likström.

  Förlängningskabel

  Förlängningskabel: Förlängningskabel behövs, om strömförsörjningen visserligen har rätt parametrar för förbrukaren, men ännu inte finns tillgänglig på rätt plats. Förlängningskabel överbryggar avståndet från strömkällan till den anslutna enheten.

   

  Förlängningskabel

  Förlängningskabel med tyska jordade anslutningar

  Vanliga frågor för val av strömkablar

  Skiljer sig strömkabeln mellan inomhusanvändning och utomhusanvändning?

  Ja. Var noga med användningsområdet när du väljer strömkablar. Strömkabel och -fördelare för utomhusbruk är annorlunda isolerade och därmed väderbeständig mot väta och temperaturförändringar. Även i fuktiga utrymmen som källare eller badrum bör du endast använda kablar som är godkända för utomhusbruk.

  Vilka kontakter och uttag behöver ICH?

  Strömkabel är isolerade ledare med två ändar som anslutningspunkter. På båda sidor behöver du passande kontakter och uttag, beroende på was/önskan att ansluta. En kontakt passar i ett uttag. Om de däremot har ett uttag som anslutningspunkt behöver du en kabel med ’manlig’ kontakt.

  Was innebär CEE-märkning?

  CEE-systemet är en variant för tilldelning av passande kontakt och uttag. CEE 7/4 och CEE 7/3 är till exempel det tyska jordade uttaget och det lämpliga tyska jorduttaget (typ F). Det finns också tillverkarspecifika märkningar för kontaktsystem.

  Was är en jordad kontakt?

  Skyddskontakter är av säkerhetsskäl utrustade med en jordning. För detta krävs minst en tretrådig kabel: För strömkretsen finns det vardera en kabel och en återföring, den tredje kontakten förbinds med jordkabeln, som leder bort hög ström vid störningar och vid behov utlöser säkring i kopplingsboxen. Både kabeln och jordade kontakter ska vara utrustade med lämpliga minst treledarkablar för att skyddsfunktionen ska kunna utföras.

  Was vad gäller isolering av strömkablar?

  Eftersom kablarna används för ström, måste manteln ha tillräckligt beröringsskydd. Dessutom behövs för vissa användningsområden en tillräcklig skärmning mot elektromagnetiska fält för att andra apparater i kabelns omgivning inte ska störas.

  Was skiljer på en kabel och en ledning

  Elkablar är underskuggning av de elektriska ledningarna. Ledningar kan också vara enkla trådar eller andra material. Kabeln har dessutom en mantling med isoleringsfunktion som beröringsskydd och för skärmning av elektromagnetisk påverkan.

  Var hittar ICH kabel utan kontakt?

  Kablar utan kontakter för avancerade användare och handlare hittar du under kontakter och kablar.