Rådgivare

     Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om säkringar

  • Vad är garantier och hur fungerar de?

  • Skiljer på säkringar

  • Vilka typer av säkringar finns hos Conrad?

  • FAQ – vanliga frågor om garantier

  Vad är garantier och hur fungerar de?

  Säkringar

  Säkringar används för att avbryta elektriska kretsar när en strömstyrka som krävs för en viss tid överskrids. Därmed uppfyller den en skyddsfunktion för ledningar och enheter. Samtidigt minskas risken för skador på personer. Säkringar kallas även överströmsskyddsanordningar, eftersom de skyddar ledningar och apparater mot s.k. överströmmar, när mer ström flyter än vad man önskar. De två överströmmar som kan uppstå är överbelastade strömningar på grund av för många förbrukare och sådana genom kortslutningar. Överbelastningsströmmar kan till exempel uppnås genom överbelastning av enskilda förbrukare inom en krets.

  Dessutom skyddar säkringar mot stark ström genom oavsiktliga kortslutningar, om spänningen mellan två potentialer går mot noll genom för lågt resistiva motstånd. Denna effekt kan uppstå genom defekter i apparater, t.ex. genom isoleringsavbrott, inverkan av vatten, överhettning eller mekanisk överbelastning. Säkringar skyddar dessutom ledningar och komponenter mot felströmmar genom felkopplingar.

  Med dess grundfunktion kan säkringar uppfattas som elektriska motstånd som kan avbryta strömflödet helt. Detta sker när strömstyrkan överskrider ett fördefinierat tröskelvärde och kan göras både mekaniskt och med elektrisk hjälp.

  Säkringar används i praktiskt taget alla kopplingsnät, från fördelningsskåp inom industri- och husinstallationer till små elektroniska kretsar och i apparater samt i fordon. 

   

  Skiljer på säkringar

  Säkringar skiljs åt enligt tre kriterier, märkström, konstruktion och utlösningskarakteristik.

  Säkrarnas märkström motsvarar alltid minst samma höjd på driftströmmen som hela den anslutna apparaten. Om en säkring används med en lägre nominell ström, skulle säkringen utlösas även om det inte uppstår några överströmmar. Strömkretsen skulle då inte fungera fullt ut. Nominell ström sträcker sig från låga milliampereområden upp till flera hundra ampere, beroende på säkrats användningsområde.

  Det finns två vanliga konstruktioner där överströmsskyddsanordningar tillverkas:

  • Vid smältsäkringar ser överströmmen till att ledarelementet smälter och därmed blir ledningen helt avbruten. Finsäkringar i apparater hör också till denna konstruktion, till exempel säkringar i fordon. Dessa säkringar måste bytas ut vid en enda utlösning, eftersom de förstörs av utlösningen.  
  Säkring
  Säkringar
  • Säkringar med omkopplingsfunktion är däremot mångfaldiga urskiljbara. . Dessa kopplar automatiskt av strömkretsar vid överbelastning, kortslutningar och felströmmar. Avstängningsmekanismerna kan vara av termisk natur, och de kan även ta tag i vid överbelastning. Andra mekanismer är elektromagnetiska. I strömbrytare är manuell utlösning möjlig när som helst, vilket är särskilt viktigt för reparationer och underhåll. Ytterligare ett sätt att utlösa en ledningsskyddsbrytare består i förkoppling av speciella moduler som jordfelsbrytare.

  Så kallade självåterställande säkringar är kalledare som vid höga temperaturer tar emot högre motståndsvärden och sedan automatiskt avbryter strömflödet från ett visst värde. Kabelförmågan är återställd så snart komponenten har svalnat.

  Utlösningskarakteristik för varje säkring anges direkt på komponenten med hjälp av delvis standardiserade termer och ger information om överbelastningsutlösning och kortslutningsutlösning, både i strömstyrka och tid. De vanliga standardtyperna anges med följande bokstäver:

  B : Standardledningssynpunkt

  C : denna typ används för kretsar med högre inkopplingsström, t.ex. för maskiner.

  D : säkringar av typ D används i kretsar med kraftigt induktiv eller kapacitiv last, t.ex. i kondensatorer eller transformatorer.

  E : för SLS huvudströmbrytare används ”exakt”-säkringar.

  Z : säkringar med beteckningen Z har en hög nätimpedans och används som skydd för halvledare.

  K : beteckningen K är ”kraft” för säkringar och används vid höga inkopplingsströmmar. De har en känslig överbelastningsutlösning.

  Dessutom har säkringarna olika egenskaper som ger information om kraven på skyddsanordningen och om komponentens prestanda. Man skiljer i princip mellan olika poster och fvänster säkringar där reaktionshastigheten för respektive komponent anges via en individuell ström-/tidskurva som du hittar i databladet. Om det rör sig om en tröga eller en fvänster säkring beror på utlösningshastigheten och komponentens tolerans. Andra egenskaper som anges för varje typ av säkring och som skiljer sig åt beroende på användningsområde är märkspänning, märkström, framflöde och minsta ström för frånslagning.

   

  Vilka typer av säkringar finns hos Conrad?

  I princip skiljer vi i vår e-butik mellan säkringarna som är utformade och används för olika ändamål. I vårt sortiment hittar du överströmsskydd och passande tillbehör för olika användningsområden i följande kategorier:

  Finsäkringar

  Finsäkringar är också kända som apparatsäkringar eller GS-säkringar och används som skyddskomponenter i apparater. De hör till de smältsäkringar som måste bytas ut efter utlösning, eftersom den ledande tråden smälter och strömflödet därmed bryts.

  Säkringar och säkringshållare för fordon

  Bilsäkringar som platta säkringar och torpedsäkringar erbjuds och används för att säkra bilens elsystem.

  Fordonssäkringshållare är anordningar som fungerar som hållare för passande bilsäkringar.

  Miniatyrsäkringar

  Mikrosäkringar är små komponenter med låga nominella strömstorlekar i milliampereområdet eller med låg strömstyrka, som till exempel används för mikrostyrenheter.

  Multifusesäkringar

  Multifuse-säkringar är självåterställande säkringar som är lågohmiga vid Uppvärmning och kalla områden och därför endast avbryter strömflödet vid höga temperaturer.

  Fotovoltaik-säkringar

  Fotovoltaiska säkringar är speciellt konstruerade för användning i solcellsanläggningar optimerade NH-säkringar (lågspänningshögeffektsäkringar).

  Säkringshållare

  I kategorin säkringshållare finns säkerhetshållare och skydd för alla säkringstyper i sortimentet.

  Temperatursäkringar

  Temperatursäkringar lossas så snart den angivna temperaturen i kopplingen överskrids.

  Fördelningsskåpssäkringar

  Fördelningsskåpssäkringar omfattar NH-säkringar för lågspänningsnät, Fi-brytare, ledningsskyddsbrytare och andra utföranden som monteras i distributionsskåp.

  Ledningsskyddsbrytare i vårt sortiment är enligt industristandard VDE 0641 och VDE 0660-standard.

  Vårt praktiska tips

  Om en fungerande koppling avbryts, är det högst sannolikt att säkringen har aktiverats. Vid smältsäkringar med glaskropp märker du vid första anblicken av den sammanhängande säkerhetstråd, vid keramiska utförande står tråden oftast lite. En utlöst säkringsbrytare ser du till det ändrade brytarläget.

  Om säkringen är oklar, till exempel eftersom du inte ser säkerhetstråd vid smältsäkringar, kan du med en förbindelseprovning utvärdera säkringarna.

  Om en kopplingsbar säkring löser ut olösta orsaker, byt ut dem och sätter in en identisk komponent. Det är möjligt att livslängden för skyddet har överskridits och att det därför har skett en felaktig utlösning.

   

  FAQ – vanliga frågor om garantier

  Säkringar

  Vad är viktigt vid hantering av säkringar?

  För att uppfylla alla försiktighetsåtgärder vid hantering av elektriska kopplingar på ett korrekt sätt får de endast förses med de avsedda säkringarna. Arbetet på dessa kretsar bör dessutom uteslutande utföras av utbildad personal.

  Smältsäkringar bör inte överlappa eller överbryggas efter utlösning, utan bytas ut mot nya säkringar, eftersom det annars finns en säkerhetsrisk.

  Vilken säkerhet används för vad?

  Vilka säkringar som används för en fördelardosa, en liten brytare och för andra installationer beror på olika faktorer. De parametrar som krävs för säkring är i princip strömtålighet, utlösningskarakteristik och tröghet, märkspänning, märkström, penetrationsflöde och lägsta urströmningshastighet.

  Hur länge är livslängden på säkringar?

  Smältsäkringar förstörs irreversibelt efter utlösning och måste under alla omständigheter bytas ut. Kopplingsbara säkringar har livscykel, som anges av respektive tillverkare i kopplingsförlopp. De kan sträcka sig upp till femsiffrig nivå.