Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

     Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Säkerhetsteknik: Skydd för kontoret och hemmet

  Både kontorsbyggnader och kontor, men även privatbyggnader blir allt oftare föremål för inbrottstjuvar. För att göra det svårare för obehöriga att komma in i din egendom finns det ett antal hjälpmedel inom säkerhetstekniken. Med larmsystem, övervakningskameror eller dörr- och fönsterskydd kan du skydda dig mot inbrottstjuvar. I useller rådgivare får du reda på allt du behöver veta för säkerheten i dina byggnader. 

  • Vad är säkerhetsteknik?

  • Vilken säkerhetsteknik hittar du hos Conrad?

  • Vilka tekniska data är viktiga vid köp av säkerhetsteknik?

  • Vad bör du tänka på när du använder säkerhetsteknik?

   
   

  Vad är säkerhetsteknik?

  Säkerhetsteknik omfattar inte bara säkring av fönster och dörrar mot inbrottstjuvar eller säker förvaring av värdesaker. Det finns säkerhetsrelaterade områden som inte har något att göra med stöld och inbrott och där säkerhet måste garanteras på andra sätt. Till exempel utrymnings- och räddningsvägar i offentliga byggnader, industrianläggningar och hälso- och sjukvård, eller övervakning av rum och utomhusområden.

  Vad är säkerhetsteknik?

  Säkerhetsteknik omfattar alltså alla tekniska anordningar för att bekämpa alla tänkbara risker för människor och deras egendom. Den säkerhetsteknik som används är lika mångsidig som de potentiella riskerna. Grundläggande funktioner för säkerhets- och övervakningsteknik är i många fall att en sensor övervakar ett område som omfattas av exakt förinställda parametrar. Om en parameter över- eller underskrids avger den underliggande elektroniken en signal som utlöser ytterligare åtgärder.

  Ett enkelt exempel: En magnetkontakt är aktiv genom en inkopplad larmanläggning och känner av ”stängda fönstervingar” - signalutmatning från systemet: ”ingen”. Om fönsterramen flyttas från positionen när den är aktiv i ett larmsystem, ska det finnas en impuls till anläggningen som därefter utlöser ytterligare åtgärder, såsom ”siren”, ”säkerhetsdörr låst” eller ”automatiskt samtal till vakthållning/polis”.

  Inbrottsskydd dossier 2016

  Under 2015* rapporterades totalt 167.136 bostäder som var föremål för polisen, vilket innebär en ökning med 9,9 % jämfört med föregående år.
  Om det varje dag sker en omräkningen av över 19 gånger i timmen någonstans i Tyskland, kanske man i framtiden skulle göra det litet svårare för potentiella inbrottstjuvar att göra sin dagliga verksamhet.

  * preliminära uppgifter – de officiella siffrorna presenterades av förbundsinrikesministeriet den 23 maj 2016.

   

  Vilken säkerhetsteknik hittar du hos Conrad?

  Urvalet i Conrad Shop möjliggör installation av säkerhetsteknik i nästan alla tänkbara områden:

  Larmsystem

  Larmsystem

  Larmanläggningar finns i många olika utföranden, från startpaket till komplexa system som integreras i Smart Home- eller Office-miljöer. Tekniska lösningar gör åtskillnad mellan kabelbundna larmsystem och trådlösa larmanordningar.

  Under denna menypunkt hittar du dessutom diverse material för märkning av säkrade områden.

   


  Nödutgångsskyltar;

  I denna kategori av säkerhetsteknik kombineras belysta och obelysta skyltar för utrymnings- och räddningsvägar. Därtill kommer nödbelysning, delvis kombinerat med informationsskyltar och buffertbatterier för strömavbrott. Dessa element finns för olika monteringssätt.

   

  Riskvarnare

  Larmdon är varningslampor som används i vätskeform eller gasform: Vatten-, gas-, brand- och rökdetektorer. Dessutom kommer strömbortfall-detektorer och den egna menyfunktionen det amerikanska NEST-systemet från Kalifornien.

  Riskvarnare
   
  Person-, barnsäkring

  Person-, barnsäkring

  När det gäller personskydd kan du hitta elektroniska, men även enkla mekaniska lösningar, till exempel: Andningsskydd, skyddsglasögon och hjälmar samt tillbehör, brandsläckare, peppar-sprayer och barnsäkringar för montering på eluttag. Elektroniska produkter omfattar till exempel babyphones, GPS-tracker, nattljus och PMR-radioenheter (PMR är förkortningen för ”Private Mobile Radio” med en räckvidd på mellan 4 och 10 kilometer).

   
  Dörr- och fönsterskydd

  Dörr- och fönsterskydd

  Även inom dörr- och fönstersäkerhetsteknik finns olika typer av mekanik och elektronik representerade: Å ena sidan hittar du kodlås och porttelefoner, å andra sidan låscylindrar med nycklar, dörr- och fönsterlås samt titthål. Det senare finns också som elektronisk version.

   
  Skydd för värdesaker

  Skydd för värdesaker

  I menyn värdeskydd hittar du brevlådor, plånbok och -kassetter, sedelprovare och -räknare, nyckelring och nyckellådor, diverse pris- och säkerhetsklasser samt hänglås. Hänglås Ja, även de finns nu med Bluetooth eller fingeravtryckssensor, alltså fullpackad med elektronik.

   

  Övervakningskameror

  Övervakningskameror

  När det gäller videoövervakning finns följande produkter att välja mellan:

  • Trådlös videoövervakning för radiobaserad anslutning av kamera och bildskärm
  • IP-videoövervakning för integrering i befintliga nätverk och Smart-Home-miljöer
  • Kabelansluten videoövervakning som visserligen är tidsödande, men därför mycket säkert för övervakning i sikt
  • Kameraattrapper ger basskydd, eftersom de ser äkta ut som riktiga kameror och simulerar en funktion med hjälp av blinkande LED:er och liknande
  • Minikameror och kamouflerade övervakningskameror har en bild som ser ut som omgivningen och uppfattas inte så snabbt
  • Videoövervakning ABUS: System från den kända säkerhetsleverantörens
   

  Vilka tekniska data är viktiga vid köp av säkerhetsteknik?

  För det första bör stabilitet i det mekaniska utförandet vara, därtill passande elektriska parametrar för monteringsmiljön. Planera inköpet noggrant för att vid behov kunna utrusta komponenter.

  Tänk på strömförbrukningen! Garantisystemen är i regel permanenta på nätet.

  Många leverantörer kompletterar sina komponenter med egna appar.

   
   

  Vad bör du tänka på när du använder säkerhetsteknik?

  Vid användning av video- och ljudövervakning måste man ta hänsyn till en rad rättsliga bestämmelser om dataskydd och skydd av personliga rättigheter.

  Säkerhetsteknik och dess tillbehör kan användas på olika sätt (invändigt, utvändigt, för speciell påverkan från omgivningen). Om du inte tar hänsyn till detta kan det leda till oåterkalleliga felfattiga skador och till att anläggningen helt försvinner.

  Trådlösa larmsystem arbetar på ett skyddat frekvensband. Trots detta kan defekta komponenter av elektriska produkter, till exempel fläktar eller antennförstärkare, störa den trådlösa överföringen – liksom avsiktliga ingrepp från utsidan.

  Säkerhetsteknik bör vara försedd med batterier eller uppladdningsbara nödbatterier i nödsituationer (inte för kontinuerlig drift).

  Vid skador som orsakas av att producentspecifikationer inte följs ska garantin upphöra att gälla. För följdskador tar tillverkarna inget ansvar.

  Kontrollera att det finns korrekt installerad strömförsörjning.

  Vid kommersiell användning ska föreskrifterna för förebyggande av olyckor från branschorganisationen för kommersiella fackförbund för elektriska anläggningar och driftutrustning följas.

  Förvara åtkomstdata, särskilt tillträdeskoder eller lösenord, säkert och oåtkomligt för tredje part.