Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

               

                 

  Värt att veta om robotar

  • Robot: Avancerade maskiner för lekfullt lärande och mer

  • Humanoida robotar

  • Leksaksrobot

  • Robotbyggsatser

  • Robotteknik inom utbildning

  • Användningsområden för robotteknik i undervisningen

  Robot: Avancerade maskiner för lekfullt lärande och mer

  Humanoid Robot

  Robotar är ursprungligen konstruerade som tekniskt avancerade maskiner och produkter från den teknik som idag kallas mekatronik för att ta bort människor från mekaniskt arbete. De består av ett mekaniskt grundram, en robotstyrning och sensorer för att upptäcka signaler och ställdon. Som industrirobot har de i stora delar helt övertagit enkelt arbete, som stycktillverkning, som tidigare genomfördes av människor. När robotar har programmerats kan de utföra komplexa arbetsflöden självständigt. Dessutom används robotar nu i privat tjänst och den moderna robottekniken används i större utsträckning på marknaden för leksaker.

  Robotar kan särskiljas efter konstruktionssätt, till exempel i autonoma mobila robotar, gående robotar, humanoider robotar och kognitiva robotar. En annan skillnad görs i fråga om användningsområde. På så sätt kan man skilja mellan industri-robotar, servicerobotar, medicinrobotar, undersökningsrobotar och leksaker-robotar.

  I princip är robotar utrustade med olika sensorer som gör att de kan reagera på din omgivning: 

  • Akustiska sensorer
  • Optiska givare
  • Kinetiska sensorer

  Den information som sensorerna registrerar ska matchas med den position som finns i robotens axlar och överföras till rörelseinstruktioner. Kinetiken skiljer sig i sin tur efter rörelseform, antal och placering av befintliga axlar och former av arbetsrummet för roboten, som kan vara kartesisk, cylindrisk eller sfärisk. Öppen kinetik som exempelvis förekommer hos Humanoider robotar utmärker sig genom seriella axlar. När det gäller sluten kinematisk kinematisk ska länkar vara förenade med minst två andra länkar.

   

  Humanoida robotar

  Humanoid Robot uppfattar man robotar som är modellerade efter människor i deras konstruktion och rörelseförlopp. De står på två ben och har till och med mänskliga tåg och människoliknande beteende när det gäller hot eller Gynoider. Humanoid Robot har framför allt två användningsområden: Som multifunktionella arbetsmaskiner forskas de runt för att kunna utföra komplexa arbeten som till exempel inom vårdområdet. 

  Ett viktigt område är den akademiska världen, forskningen och vetenskapen. Där används de å ena sidan för forskning om artificiell intelligens, och maskinen skall förvärva ytterligare funktioner genom interaktion med den. För det andra kan de användas inom undervisning i informationsteknik, robotteknik, system och sensorer samt inom samhällsvetenskap.

  Humanoiderna robotarna från Conrad finns på många olika funktioner:

  • Tack vare det höga antalet frihetsgrader och den inbyggda gyroramen möjliggörs realistiska rörelser.
  • Kameror och optiska sensorer för infraröd ger objekt- och ansiktsigenkänning.
  • De akustiska sensorerna sörjer via ultraljudsmätning för avståndsmätning och mikrofoner för riktningsavkänning av ljud.
  • De har flera tryckgivare och kapacitiva beröringssensorer för interaktion med människor.
  • Roboten är utrustad med kraftfulla processorer och har Ethernet och WiFi-gränssnitt. Operativsystemet är Linux.
  • Roboten är grafiskt programmerbar (VPL) i C++ eller Python.
  • Enhetens höjd är 58 centimeter och vikten 5,4 kilo.

  Leksaksrobot 

  Förutom att användas som arbets- och spridningsutrustning finns det robotar som enbart används för underhållning - både för barn och vuxna. Robotar som säljs som leksaker har många olika former. Förutom humanoid leksaksrobotar finns det ett brett sortiment av sådana som ser ut som djur och därmed betraktas som ersättningshusdjur. Dessutom finns det färdiga maskiner bland robotar som på ett lekfullt sätt kan leda till robotteknik och programmering och allmänt arbeta för att förstå tekniska samband.

  Färdiga leksaksrobotar betraktas separat från robotbyggsatser, eftersom det är relativt få möjligheter att påverka funktionerna. Många leksaksrobotar levereras förprogrammerade och kan därför inte ändras i sin funktion. Ändå reagerar de på din omgivning, vare sig det handlar om styrning med en fjärrkontroll, smartphoneapp eller interaktivt via optiska rörelsesensorer, ljudsensorer eller beröringssensorer.

  Robotbyggsatser

  Robotbyggsatser är fristående, mobila robotar inom hobbyelektronik, och ger användare möjlighet att bygga och programmera robotar helt efter egna önskemål. De är ideal för barn och ungdomar, lekfullt utformade för att introducera dem till robotvärlden och för att förmedla grundläggande kunskaper. 

  Istället för att köpa de enskilda komponenterna och komponenterna separat, kan du köpa dem som satser och efter behov utöka dem. Robotbyggsatser har, till skillnad från färdiga produkter, fördelen att användarna vid konstruktionen får ett högt, produktivt mervärde, och samtidigt underhållas väl. De elektroniska komponenterna medföljer i byggsatsen och monteras ihop själv. 

  Med Conrad kan du köpa robotbyggsatser som du kan köpa:

  • Robotarmar som är perfekta för inlärning i objektet
  • Robotfordon som huvudsakligen består av en programmerbar mikrostyrenhet med processor som är monterad på en kaross med hjul
  • Dessutom finns det speciella robottyper, som var och en har särskilda användningsområden.
  Robot byggsats

  Vissa byggsatser kommer med förprogrammerade kontrollelement och program, som via USB-gränssnitt enkelt kan laddas ner på mikrokontrollern eller som till och med kan användas direkt efter montering. Andra byggrobotar kan programmeras med programmeringsspråk som Basic eller C självt. För att skapa en egen byggsats eller för att komplettera eller byta ut komponenter, kan ett brett utbud av tillbehör användas.

  Till byggsatstillbehören som Conrad kan köpa hör:

  • Displaymodul
  • Sensormoduler som accelerationsmätare, magnetometer och rotationshastighetsgivare för allmän robotmekanik, inomhus-navigeringsapplikationer och rörelsedetektering
  • Enskilda sensorer för bottenavkänning, ultraljud och mycket mer
  • Mikrokontroller, till exempel de ofta använda Arduino-korten i byggsatser av den här typen
  • Diverse utbyggnadsmoduler
  • Kugghjulssatser, axelsatser, hjulsatser, insatser, gripklo och andra mekaniska komponenter
  • USB-programmeringskabel för anslutning till dator 

  Med dessa elektroniska och mekaniska komponenter av hög kvalitet kan egna robotar byggas och programmeras efter användarens önskemål.

   

  Robotteknik inom utbildning

  Robotar erövrar allt fler områden i våra liv sedan den första användningen inom bilindustrin på 1960-talet. Tekniken med artificiell intelligens, sensorik och precision utvecklas extremt snabbt, program tar mer och mer plats i vår vardag. De kommer in i hushållen och utbildningsinstitutionerna. Med robotens humanoida design kan elever och studenter på ett lekfullt sätt lära sig ämnen som programmering, robotteknik, styr- och reglerteknik och kreativt arbete. Särskilda problemlösningsfärdigheter kan läras ut och utvecklas.

  Användningsområden för robotteknik i undervisningen

  Programmering

  Robotar i undervisningen

  Från de enklaste robottyperna med kontroller via appar via smartphone eller surfplatta till mer komplexa typer, där mer avancerade programmeringar i Choregraphe eller C++ - allt från förskole till universitet räcker som erbjudande för att lära sig lärinnehåll. Lär dig programmera från lätta till avancerade.

  Konstruktion

  Grupparbete kan till exempel ge djupgående förståelse för tekniska sammanhang, förstärkt lagarbete och problemlösningsförmåga genom robotbyggsatser som Meccanoid 2.0 (GS16). Inlärningsmålen uppnås gemensamt genom montering och kabeldragning av komponenterna.

  Telemetri

  I robotmekanik står telemetri för beräkning eller mätning av avstånd med optiska, akustiska eller radioaktiva element. Infraröd-, ultraljud- eller laseravståndsmätare används. Genom den kan roboten röra sig i rummet. Eleverna får en tydlig uppfattning om användningen av tekniska metoder och deras möjligheter.

  Mekatronik

  Tvärvetenskaplig samverkan mellan mekanik, elektronik och informationsteknik blir snabbt mycket komplex. Inom robotmekanik används dessa discipliner för mekatronik. Med våra robotteknik-erbjudanden för undervisning förmedlar du grundläggande kunskaper på ett bra sätt och hjälper dina elever/studenter att komma in i mekatroniken

  .

  Automatisering

  Industriell produktion är i dag bara effektiv om man automatiserar arbetssteg. Industrirobotar spelar här en central roll. Med Arexx robotarm ”RA1-PRO” kan du på ett lekfullt sätt få en första inblick i detta spännande område. Elevernas och studenternas intresse och framgång garanteras.