Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

    

  Värt att veta om radiostyrda modellflygplan

  • Was är ett RC-modellflygplan?

  • Vilka radiostyrda modellflygplan finns?

  • Vad måste man tänka på när man köper radiostyrda modellflygplan?

  • Olika utföranden: BNF, PNP, RTF, RTB, ARF

  • Juridiska krav för fjärrstyrda modellflyg

  • FAQs: De vanligaste frågorna om radiostyrda modellflygplan

  • Sammanfattning: Så köper du det passande radiostyrda modellflygplanet

  Was är ett RC-modellflygplan?

   

  Många olika radiostyrda modellflygplan för hobbybruk och även för konstflyg finns att köpa.

  Som segelflygmodeller, motorflygmodeller, jetmodeller och många andra former sätter de samman små och stora modellflygare.

  Kreativa hobbyentusiaster ger med byggsatser många friheter när det gäller utformning och motorisering, medan nybörjare kan komma igång direkt med levererade kompletta satser.

   

  Modellflygning är lätt att lära sig tack vare modern och pålitlig teknik.

  Vilka radiostyrda modellflygplan finns?

  RC modellflygplan för nybörjareBåde inomhus och utomhus erbjuder nybörjarmodeller många möjligheter. Tesselflygare för snabb rundflygning runt en stång, RC modellflygplan som kan styras med en smartphone, samt kompletta byggsatser finns tillgängliga.
  RC inomhus- och parkflygmodellerOlika typer av RC-modellflygplan är lämpliga för inomhus- eller utomhusbruk. Modellflygplan med motor får stor flygglädje i hallar och på ängar. Olika modeller med flera motorer och många tekniska tillbehör finns tillgängliga.
  RC jetmodellerHög hastighet ger RC jetmodeller. Toppmodeller flyger med 200 km/h och mer genom luften. Dessa modeller är lämpliga för erfarna modellflygare och erbjuder många möjligheter till modifiering.
  RC-modellflygplan med motorBåde klassiska maskiner med propeller och glidskärmar kommer till startbanan för nybörjarmodeller eller för avancerade användare med starka motorer. Många olika modeller och en variabel teknisk utrustning är möjlig.
  RC-segelflygmodellerFör avslappnad flygdrift är RC-segelflygmodeller precis rätt val. Små motorer för in dem i luften och sedan kan RC-segelflygmodeller kretsar i termik under lång tid.

  Vad måste man tänka på när man köper radiostyrda modellflygplan?

  Den passande modellen

  • I leveransen ingår: Byggsats (kit) eller BNF, PNP, RTF, RTB, ARF
  • Vikt: Särskilt viktigt är gränsen på 5 kg för flygtillstånd
  • För RC-segelflygmodeller: RC motordrivet modellflygplan, RC segelflygplan, glidflygplan
  • För RC-motorflygmodeller: RC-glidskärm eller RC-motorflygmodell
  • Användningsområde: Inomhus eller utomhus (parkflyer)
  • Maximal flyghastighet
  • Spännvidd
  • Typ av strömförsörjning och maximal flygtid

  Lämplig utrustning

  • Flygegenskaper: Sportig eller mysig segelflygning
  • Antal motorer/typ av motorisering
  • Typ av sändare och mottagare
  • Passar för nattflygning
  • Start: Från marken, från handen
  • Material: Kolfiber, plast eller EPP, AeroCell

  En passande funktionalitet

  • Styrs via smartphone
  • SAFE-teknik: För GPS-baserade landningar och säker kontroll över RC-modellflyg
  • Bluetooth
  • Avtagbart chassi
  • AS3X gyrosystem: För säker flygning även vid turbulens
  • Hållare för kameror

  Olika utföranden: BNF, PNP, RTF, RTB, ARF

  • BNF: ”Bin and fly”-modellflygplanet av denna typ är ’bundet’ från driften och svarar endast på den tilldelade kontrollen. Den motsvarande mottagaren är redan installerad.
  • PNP: Modeller med beteckningen ”plug and play” är redan färdigkonfigurerade, men (oftast) ännu inte helt monterade och har varken batterier eller fjärrstyrning. 
  • ARF: Även ”ready to fly” innebär att endast ett fåtal komponenter måste läggas till, t.ex. laddare eller "vingar" som kan klistras ihop. Du är alltså nästan klar för flygning.
  • RTF: Står för ”ready to fly” - för denna typ av modeller behövs varken montering eller installation. Batterier, sändare och mottagare ingår.
  • RTB: Förkortningen står för ”ready to bind” – modeller i detta utförande behöver fortfarande en sändare och mottagare för styrning, annars är de helt flygfärdiga.

  Redan vid start - nu är det dags att gasa och nöjeshar talat.

  Våra praxistipp
  förkortningarna BNF, RTB, PNP etc. varierar från tillverkare till tillverkare. På så sätt är till exempel vissa PNP-modeller integrerade i modellen, men inte på andra. När du köper din RC-motorflygmodell, observera det som was/er ingår och i vilket byggstadium modellen levereras. Om du vill lägga till ett BNF eller RTB motormodellplan bör du också se till att din sändare är kompatibel med modellen.

    

  Juridiska krav för fjärrstyrda modellflyg


  Flygmodellverksamhet regleras av luftfartsordningen. I Tyskland betraktas alla typer av modellflygplan rättsligt som flygplan. Men innan du kan lyfta med en modell behöver du en giltig ansvarsförsäkring som vid skador täcker de skador som uppkommit.

  Den nya narkotikarförordningen, som trädde i kraft 07.04.2017, reglerar användningen av multikoptrar och drönare. Från och med den 1 oktober 2017 gäller i detta sammanhang nya krav och bestämmelser som också gäller och är bindande för modellflygplan. Och det är de viktigaste punkterna

  Nedladdning av drönarförordningen

  Flygförbudszoner

  Fjärrstyrda modellflyg kan inte användas överallt. Det finns områden som inte får överflöda eller som ska ha ett säkerhetsavstånd på 100 m. Bland dessa kan följande nämnas:

  • Flygplatsernas terminalområden
  • Huvudvägar som motorvägar och mångtrafikerade vägar
  • Platser för räddningspersonal eller polis
  • Naturreservat
  • Folksamlingar
  • Industrianläggningar
  • Militära säkerhetsområden
  • Organ som inrättats av federala eller nationella myndigheter
  • Sjukhus
  • Om bostadsfastigheter (utan uttryckligt tillstånd från ägaren)

  Förbränningsmotordrivna modellflygplan ska ha ett minsta avstånd på 1,5 km från närmaste bostadsområde. 

  Identifiering, kunskapsbevis och godkännande för att ta sig ut

  Verksamhet på en flygplats med starttillstånd
  är den bästa platsen för att driva ett modellflygplan, med ett allmänt tillstånd för att flyga modeller, där en flygledare övervakar den aktuella verksamheten och ser till att säkerhetsbestämmelserna följs.
  På dessa flygplatser är den maximala flyghöjden och den maximala tillåtna startmassan för modellflygplanet tydligt reglerade i flygmyndighetens tillstånd. Personlig kunskap och ett personligt arbetstillstånd behövs inte. Endast modellflyg med en startvikt på mer än 250 g omfattas av märkningskravet. En synlig plats ska vara en permanent och eldfast skylt med ägarens namn och adress.

  Observera:
  Om det inte finns någon flygledare på en godkänd modellflygplats, t.ex. för att en modellflygpilot är ensam på modellflygplatsen, behöver piloten ta del av kunskapet om modellen är tyngre än 2 kg eller om han vill flyga upp över 100 meter!

  Utanför dessa flygplatser ska följande regler gälla:

  • Är modellflygplanet lättare än 250 g och flyger inte högre än 100 m, finns inga begränsningar förutom försäkringsplikt.
  • Om modellflygplanet är tyngre än 250 g och flyger mindre än 100 m, måste det bära en permanent och brandsäker märkning med ägarens adress.
  • Om modellflygplanet väger mer än 2 kg eller flyger mer än 100 m måste användaren ha ett kunskapsbevis och modellen måste vara märkt.
  • Om flygmodellen är tyngre än 5 kg, behöver användaren dessutom ett stigtillstånd som den kan ansöka om hos den berörda nationella luftfartsmyndigheten.
  • Om modellflygplanet är tyngre än 25 kg, behöver det en certifiering och får endast flygas på flygbränder, som även är godkända för modeller över 25 kg.

  Observera:
  Om det är nödvändigt att gå in i en annan mark (t.ex. jordbruksmark) för att bedriva verksamhet måste markägaren/arrendet först få tillstånd.

  Viktigt:
  Coptern eller dronen får inte flyga högre än 100 m utanför godkända modellflygplatser!

   
   
  Erhålla ett utbildningsbevis för DMFV

  Anm.:
  Modellflygflygplatsen utan officiellt godkännande behöver även modellpiloterna visa för kännedom om modeller som är tyngre än 2 kg eller som flyger mer än 100 m.
  Eftersom kunskaperna inte kan erhållas förrän efter 14 år får barn och ungdomar flyga på en godkänd modellflygplats med officiellt godkännande och med flygledare med modeller som väger mer än 2 kg eller mer än 100 m.
   

    

   

  FPV-flygning

  Fjärrstyrda modellflyg kan i princip alltid styras åt sikt. Flygningar med videoglasögon är endast tillåtna om flygplanet inte är tyngre än 250 g och den maximala flyghöjden är 30 m eller om en andra person observerar flygflygplanet inom synhåll och uppmärksammar operatören på risken.

  Reservskyldighet

  Flygmodeller är skyldiga att undvika bemannade luftfartyg och obemannade friballonger.

  Nattflygning

  Det är tillåtet att flyga nattetid med en belyst modell. De nationella luftfartsmyndigheterna måste få det tillstånd som krävs.

  FAQs: De vanligaste frågorna om RC-flygning

  Från vilken ålder kan man flyga ett RC modellflyg?
  För mindre barn rekommenderas särskilt finflygare, som ansluts med en stång över en lina. De kan inte flyga iväg okontrollerat och ändå ha kul. För RC-modellflygplan med motor rekommenderar tillverkaren en minimiålder på 14 år. Dessutom omfattas större RC-modellflygplan av vissa rättsliga krav.

  Hur startar ett Radiostyrt modellflygplan?
  Beroende på konstruktion startar RC modellflygplan antingen från marken eller för hand. Särskilt segelflygmodeller utan landningsställ förs in i luften före avgång och flyger iväg vid tillräcklig hastighet. Modeller för utstötning från handen finns också tillgängliga. RC-motorflygplansmodeller behöver för att starta och landa en tillräckligt lång och så jämn yta som möjligt.

  Was kostar ett RC-modellflygplan?
  Priserna på radiostyrda modellflygplan varierar kraftigt beroende på utrustning. Enkla modeller för nybörjare finns redan tillgängliga för under 100 euro och är startklara. Kostnaderna för kompletta satser blir högre genom det större paketet, men en lämplig sändare för alla radiostyrda modellflygplan behövs. Med extra flygkomfort genom SAFE-teknik eller AS3X gyrosystem och mer verktyg ökar priset.


  Slutsats: Så köper du rätt produkt

  Innan du köper radiostyrda modellflygplan bör det vara tydligt om en byggsats (kit) eller en komplett modell med sändare (sändare) och mottagare är rätt. Dessutom varierar flygegenskaperna från modell till modell och det rekommenderas för nybörjare att använda en modell med stabila och väl kontrollerbara flygegenskaper. Platsen är också relevant. Alla modeller är inte lämpliga för utomhusbruk, Parkfly-modeller klarar sig med vind och segelflygmodeller behöver till och med drivning av de varmare luftmassorna. Slutligen är viktklassen relevant, eftersom den har rättsliga begränsningar för flygplan med en vikt på över 5 kg och för RC-modellflygplan med förbränningsmotor. Slutligen kan alla preferenser användas för de olika radiostyrda flygmodellerna. Jetmodeller är med särskilt hög hastighet på resan, medan motorflygmodeller är mer lämpade för konstflyg och akrobatiska inlägg. Även när det gäller material finns det skillnader: Det särskilt stabila EPP klarar till och med små kraschar.