Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

      

  Värk upp trådlöst

  • Från telegrafi till tal

  • Amatörradioutrustning

  • CB-radio: Licensfri radio

  • Freenet, PMR och DECT: Alternativ till CB-radio

  • Våra praktiska tips: Trådlösa headset för cyklist

  • Trådlös skanner: Passiva radioapparater

                

  Från telegrafi till tal

  I början av 20. På 1900-talet var det möjligt att modulera radiovågor med tal (eller musik). Plötsligt var det möjligt att som på en vanlig telefon tala med någon som var utrustad med liknande utrustning någonstans i världen. Det frekvensband som föredras var och är fortfarande det kortvåg som föredras. Den reflekteras av jonosfären och kan så att säga cirkulera jorden i sicksackform.
  Hanteringen av kortvågsfrekvenser kräver sakkunskap som måste förvärvas och slutligen bekräftas genom en licens. Villkor: Användningen är inte kommersiell och därför är termen amatörradio.

   

  Amatörradioutrustning

  Kommunikationsradio

  Klassiska radioapparater är stationära amatörradioapparater med mikrofon och antenn på taket. De erbjuder utöver de ursprungliga amplitudmodulerade banden (AM = lång-, kort- och mellanaxel) ofta frekvenmodulerade band (FM = FM/VHF/UHF), ofta med mer än 30 kanaler per band. Den som vill gnista med maximal effekt bör se till att det finns ett SSB-läge. SSB står för ”enkelsideband modulation”, dvs. all sändningsenergi används uteslutande för signalens innehåll – dvs. språket. Bandbreddsbehovet i kortvågradio fördubblas jämfört MED HÄLFTEN, strålningseffekten fördubblas. På så sätt ökar räckvidden mångfaldigt.

  Mycket popularitet för mobil kommunikation är några fördelar för små handverktyg. Här behövs ingen extern antenn, eftersom den är fast inbyggd. När det gäller användningsområden är handradioutrustning jämförbar med stationära. Du når dock långt ifrån sändningseffekten, utan ofta bara en tiondel av den. Förutom utrustning för amatörradio finns det speciella utföranden för sjöradio. För alla: Anläggningen är endast tillåten med motsvarande licens.
   

   

  CB-radio: Licensfri radio

  Beroendet av en amatörradiolicens och den utbildning som följde ledde slutligen till CB-radio. CB står för ”Citizen band”, ett licensfritt frekvensområde (kring 27 MHz) för medborgare, i Tyskland kallat ”jedermannfund”. Fram till 1990-talet var CB-radioutrustningen utbredd, men under de senaste åren har mobiltelefoner och smarttelefoner i allt högre grad trängt ut dem. Ändå har CB-radion överlevt inom vissa områden, till exempel för lastbilsförare, som därigenom varnar sig för köer på motorvägar.

  Den största nackdelen med CB-radion, som framför allt i dag samtidigt är en fördel: Den kan användas av alla när som helst. Eftersom frekvensbandet är mycket smalt var det tidigare svårt att skapa en förbindelse endast för sig själv och för sin samtalspartner. I dag är det inga problem tack vare förbättrad teknik för CB-radioenheterna, men räckvidden är ganska begränsad. Beroende på placering, typ och storlek på radioantennen kan en CB-radio inte överbrygga mer än 10 till 100 kilometer.

  Precis som för amatörradioapparater finns det stationära enheter och handenheter som kan monteras i bilar. Dessutom liknar CB-radioapparater de från licensbelagda segmenten: AM finns också tillgänglig, liksom FM och SSB. På grund av begränsningen till 27 MHz är sändningseffekten dock betydligt lägre och är sällan högre än 12 watt. Jämfört med amatörradioapparater ger i SSB-läge ofta mer än 60 Watt till antennen.
  Rena CB-handradioenheter funkerna finns oftast bara i AM- och FM-kanaler med funktioner i ett ensiffriga watområden, därför är de behändiga, mobila och enkla att använda.

   

  Freenet, PMR och DECT: Alternativ till CB-radio

  Kommunikationsradio

  Medan CB-radioapparater kommunicerar enbart analogt i sitt 27 MHz frekvensområde, kan du dessutom överföra digitala signaler med licensfri Freenet. Detta möjliggjordes genom att det tidigare mobilnätet B togs i bruk, där det nu finns sex kanaler i det mindre störningskänsliga området på 149 MHz. Räckvidden är upp till fem kilometer beroende på terräng. Den viktigaste skillnaden jämfört med amatörradio och CB-radio: Endast handburna enheter tillåts, effekten är begränsad till 500 mW och - mycket viktigt! – användningen är endast tillåten i Tyskland.

  Eftersom Freenet-användningen endast är tillåten för handradioapparater med begränsad effekt, är urvalskriterierna begränsade till robusthet och bekväm att använda. Freenet-enheter är oftast betydligt mindre än deras motsvarigheter från amatörradio- och CB-området, de är i regel väderbeständiga och finns ofta i set med en laddningsstation.

  Alternativt till Freenet kan du använda enheter för PMR/LPD- eller DECT-frekvensområdet. Optiskt liknar PMR/LPD-handradioapparater Freenet-modellerna, de är ännu mindre och har en ännu kortare antenn, eftersom de inom området 433 eller 446 MHz-radioer. Ursprungligen var PMR-utrustning endast tillåten för radio- och avgiftsbetalning, men fram till den 31 december 2022 får den användas fritt för analog röstöverföring. Det beror bland annat på att vissa enheter har en maximal sändningseffekt på 10 mW och endast FM (tekniskt kallat LPD). Räckvidden är därför låg. Rena PMR-enheter utan LPD-begränsning kan den användas på avstånd på upp till 10 kilometer.

  DECT-radio används vid trådlösa trådlösa telefoner. Denna överföringsmetod arbetar helt digitalt i 2,4 GHz-bandet, men har bara – på grund av den maximalt tillåtna effekten på 250 mW – en räckvidd på upp till 50 meter i byggnader och 300 meter utomhus. DECT-headset är populära, alltså hörlurar med mikrofonbyglar. De möjliggör trådlös kommunikation med handsfree. I vår online-shop finns Freenet-, LPD- och DECT-radioenheter, alla komponenter för PMR-radio och radiobatterier.

  Ytterligare ett användningsområde för DECT-radioenheter är Tour-Guide-system. De består av små, stänkvattenskyddade enheter som kan bäras med hjälp av klämma eller bärrem. Till denna kan vanliga hörlurar anslutas. Sådana system kan till exempel ses i samband med stads-, museum- eller fabriksrundor.

   

  Våra praktiska tips: Trådlösa headset för cyklist

  Att köra mellan motorcyklisten och hans passagerare eller en annan cyklist är nästan omöjligt under körning. Ett perfekt användningsområde för radioenheter. Det finns tre olika varianter av apparater för motorcykelradio: Som snabbtelefon med monterade på hjälmen, som komplement till t.ex. PMR-handenheter och som modifierad handsfree-system med koppling till telefonen och fjärrkontrollen via ratten. I alla fall hör ett headset från platta högtalare som fästs på hjälmen och en mikrofon till den nödvändiga standardutrustningen.
  Om du inte ansluter till en radio eller smartphone använder de flesta snabbtelefoner för motorcyklar Bluetooth, alltså kortdistansradio.

   

  Trådlös skanner: Passiva radioapparater

  Förutom radioenheter som kan skicka och ta emot radio finns det rena mottagare, som dock inte har så mycket att göra med typiska radioapparater. Dessa radioskannrar är utformade för mottagning av radiotjänster och erbjuder delvis ett enormt spektrum. För mycket bra apparater är det möjligt att skanna mellan 50 kHz (långvåg) och 1300 MHz (UHF), vilket exempelvis gör det möjligt att hitta tidräktiga sändare, mikrovågsugnar, WLAN, Bluetooth-sändare och dansare.