Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

     Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Få information om snabbtelefonanläggningar

  Intercom erbjuder möjligheten att kommunicera med personer utan att stå ut med dem mot varandra. De används främst för tillträdeskontroll och installeras därför i entréer. Hur interntelefonanläggningar fungerar, vilka typer det finns och vad det gäller att se på när man köper dem, får du reda på i vår guide.

  • Vad är snabbtelefonanläggningar?

  • Typer av snabbtelefonanläggningar

  • Kriterier för inköp av snabbtelefonanläggningar – vad är det som är viktigt?

  • Vårt praktiska: Beakta räckvidden för trådlösa porttelefoner

  • FAQ – vanliga frågor om snabbtelefonanläggningar

   

  Vad är snabbtelefonanläggningar?

  Intercom är en teknisk anläggning som, i likhet med telefoner, överför tal med hjälp av elektroniska signaler. Det sker antingen via radioteknik, WLAN-anslutning eller kabel. Intercom används till exempel vid industri- och larmcentraler, men används framför allt som dörr- och telefonanläggningar och installeras för att kontrollera tillträde till entréer. De gör det möjligt att kommunicera från bostaden med personer som står utanför ytterdörren och till exempel be dem att identifiera sig innan de beviljas tillträde. Video-heureanläggningar, som dessutom är utrustade med kamera och bildskärm, erbjuder dessutom möjligheten att visuellt kontrollera vem som befinner sig framför dörren.

  Porttelefon
  Porttelefon

  Porttelefoner är speciellt konstruerade för montering på entréer. De består vanligen av en handsfree-enhet med ringklockor och mikrofon som är avsedd att installeras vid ytterdörren samt en central enhet med dörröppnare (summer) som installeras inuti huset. Beroende på vilken typ av elektronisk dataöverföring det rör sig om är båda enheterna sammankopplade eller oanslutna. För porttelefoner med nödvändig driftspänning, ansluts de oftast till ett elnät. Batteri- eller batteridrivna versioner finns också tillgängliga.

   

  Typer av snabbtelefonanläggningar

  Intercom-snabbtelefonanläggningar och snabbtelefonanläggningar måste särskiljas. För system med internkommunikation kan deltagarna prata och höra varandra samtidigt. Så är inte fallet med telefonanläggningar. En röstanslutning skapas med en knapptryckning, det vill säga deltagare A hörs endast om den håller talknappen intryckt under samtalet. Om den lämnar sitt svar kan deltagare B yttra sig. Porttelefon och snabbtelefoner fungerar oftast som porttelefoner, och intercom-system kan användas på annat sätt. Du kan till exempel användas som hemtelefon för att kommunicera via olika våningar i huset utan att behöva använda telefonnätet.

  Porttelefon
  Porttelefon

  Dessutom kan Intercom-porttelefoner skiljas vad gäller utrustning. Enkla porttelefoner arbetar bara med akustiska signaler, det vill säga att kommunikationen sker enbart över tal och lyssning. För video-porttelefoner tillkommer ett visuell moment. På utomhusenheten av sådana utföranden finns en kamera som registrerar vad som händer framför ytterdörren. Den inspelade bilden överförs till en bildskärm som är placerad inuti bostaden. På så sätt är det möjligt att optiskt identifiera den person som är föremål för intagning.

  IP-porttelefoner ger hög komfort när det gäller hantering. Du har fördelen av att kunna integreras i ditt hemnätverk eller Smart Home. IP-porttelefoner ansluts via WLAN eller LAN till Internet och kan i de flesta fall styras via app. En fast installerad inomhusenhet är inte obligatorisk, eftersom porttelefonen kommunicerar direkt med surfplattan eller smarttelefonen - även om man inte är hemma. Vissa IP video-porttelefoner skickar till exempel en signal till mobilen när någon ringer på ytterdörren. Det är till och med möjligt att komma i kontakt med personen via smartphone. Porttelefonsystem med trådlös teknik kan för övrigt särskiljas från IP-porttelefonsystem. Du överför inte röstsignalerna via WLAN, utan klassisk med trådlös teknik.

   

  Kriterier för inköp av snabbtelefonanläggningar – vad är det som är viktigt?

  Innan du köper en intercom-anläggning bör du fundera över vilken typ av kommunikationsanläggning som bäst passar ditt eget användningsområde och dina behov av säkerhet. Räcker det med en ljudintercom-kontakt. Är det viktigt för dig att även kunna kontrollera visuellt vem som står utanför dörren, rekommenderas en video-intercom. IP-porttelefoner är det rätta valet för alla som lägger vikt vid integrering i sitt hemnätverk.

  Dessutom måste man överväga om kommunikationsanläggningen ska vara trådbunden eller trådlös konstruerad. En fördel med trådbundet utförande jämfört med trådlösa porttelefoner är att radiostörningar inte påverkar dataöverföringen. Dessutom tar de över strömförsörjningen till anläggningen i många fall, och det är viktigt hur många trådar som står till förfogande. 2-tråds-porttelefoner är de enklaste varianterna och förser oftast bara utomhusenheten med ström. 3- och 4-tråds-system är kraftfullare och ger dessutom bättre videokvalitet. Om en porttelefon ska vara trådlös eller inte, är inte bara en fråga om personliga preferenser, utan beror också på installationsmiljön. Om till exempel en intercom-anläggning är installerad i huset, kan du använda de befintliga kablarna och bespara dig besväret med en ny kabeldragning. Om inte lämpliga kablar installeras, kommer trådlösa porttelefoner att visa sig vara ett praktiskt alternativ. Bakgrunden till detta är att det alltid är betungande, tids- och kostnadssänkningar att lägga nya elinstallationer i befintliga byggnader och att det krävs ett berättigande när det gäller hyresobjekt.

  Porttelefon

  Vid köp är det också relevant hur kommunikationsanläggningen ska installeras. Det finns till exempel utanpåliggande och infällda varianter. Det finns också anläggningar vars inre enheter är realiserade som bords- eller stående anläggningar. De yttre enheterna bör också vara tillverkade av ett väderbeständigt, robust material och skyddade mot stänkvatten.

  Porttelefon

  Röstöverföring utan dröjsmål och god samtalskvalitet är också kriterier som måste beaktas vid valet av en kommunikationsanläggning. Slutligen blir kommunikationen mycket komplicerad när rösterna går under i ett brus eller röstsignalerna överförs långsamt. Ytterligare funktioner som LED-belysning av knappar och ringknappar på utomhusenheten eller en kamera med nattläge är också praktiska.

  I vår e-butik hittar du snabbtelefonanläggningar från olika tillverkare, som lämpar sig för hemtelefoni och tillträdeskontroll, samt praktiska tillbehör för porttelefoner, till exempel knapphuvuden, soffittenlampor, hölje, relä och mycket mer.

   

  Vårt praktiska: Beakta räckvidden för trådlösa porttelefoner 

  Om du vill installera en trådlös kommunikationsanläggning i ett hus med flera våningar, bör du ha tillräckligt stor räckvidd. Tillverkarens instruktioner gäller oftast för räckvidd i öppen miljö utan hinder. Problemet är att sådana förhållanden normalt inte förekommer i ett hus eller en lägenhet. Väggar, tak och dörrar utgör hinder som kan påverka räckvidden - i värsta fall så starka att signalöverföringen inte längre är garanterad. Därför bör du välja en kommunikationsanläggning med en hög räckvidd på minst 30 meter, bättre än 50 meter.

   

   

  FAQ – vanliga frågor om snabbtelefonanläggningar

  I vilken höjd bör utomhusenheten monteras på en kommunikationsanläggning?

  Det finns inget allmänt riktmärke. Hur höga du väljer att placera utomhusenheten beror på personliga preferenser, men också på fasaden och typ av kommunikationsanläggning. Utomhusenheter med kamera bör inte monteras för långt upp eller för långt ner. Om så inte är fallet skulle de som befinner sig runt omkring sig bara kunna se sina ansikten om de tittar uppåt eller böjer sig. Knappsatsen (ringklockebräda) bör vara lika bra för både barn och vuxna. Den vanliga monteringshöjden ligger här mellan 1,25 till 1,35 meter.

  Finns det möjlighet att integrera en kommunikationsanläggning i ett befintligt larmsystem?

  Om porttelefonen är kompatibel med respektive system, är det i regel inget problem. Det är dock viktigt att ta hänsyn till tillverkarens påståenden. Om du inte hittar någon information om detta, bör du fråga dig en expert eller leverantören av ditt säkerhetssystem.