Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om pneumatikcylinder & pneumatiska drivanordningar

  Pneumatiska system ingår i många industriella anläggningar. Vi förklarar uppbyggnad och funktion av pneumatiska cylindrar, vad du bör tänka på under köpet och vilka fördelar det ger med pneumatisk drivning.

  • Användningsområden för pneumatiska system

  • Hur fungerar pneumatik?

  • Funktion och konstruktion av pneumatiska cylindrar

  • Was beundrar ICH

  • Följ våra praxistipp: Ledningsstrister

  • FAQ – vanliga frågor om pneumatiska cylindrar

   

  Användningsområden för pneumatiska system

  Inom nästan alla områden inom industrin används pneumatik. Detta omfattar både livsmedels- och bilindustrin. Buteljeringsanläggningar eller lackeringsvägar skulle vara otänkbara utan användning av tryckluft i sin nuvarande form. Men även inom medicin, gruvdrift, rymdteknik och inom många andra sektorer och industrier har pneumatiska system en fast plats.

  Pneumatik
   

  Hur fungerar pneumatik?

  Begreppet pneumatik är ett uttryck för det gamla grekiska ordet pneuma, was a primares of the Wind. På pneumatiska drivanordningar används luft, närmare bestämt tryckluft, för att utföra mekaniskt arbete. Men hur fungerar det? För att exempelvis kunna använda en pneumatisk cylinder måste tryckluft genereras i ett första steg. Detta sker vanligen via en kompressor (kompressor) som suger luft och komprimerar den, så att trycket i tryckluftssystemet slutligen ligger mellan 6 och 40 bar.

  Pneumatik

  Den luft som sugs in från omgivningen är ofta förorenad av partiklar som olja, damm eller pollen. Innan den används för pneumatisk framdrivning är det viktigt att tryckluft släpps ut från denna smuts. Om detta inte sker kan det leda till skador på maskinerna. Den renade luften leds genom ett nät av rörledningar till varje maskin. Ett tryckluftminne som är inbyggt i systemet fungerar som buffert och håller trycket konstant i fördelningssystemet. Detta har fördelen att kompressorerna endast måste köras när trycket i elnätet minskar. Nu kan den komprimerade luften driva till exempel en tryckluftscylinder i en fabrik eller slagskruvdragaren i en bilverkstad.

  Figur: Tryckluftssystem

  1. Kompressor
  2. Manometer
  3. Termometer
  4. Övertrycksventil
  5. Avstängningskran
  6. Tryckluftsledning med 1 - 2 % lutning 

  7. Tryckluftsfördelning
  8. Mellanlagring
  9. Underhållsenhet
  10. Kondensat-samlingsbehållare
  11. Kondensat-avtappkranar

   

  Funktion och konstruktion av pneumatiska cylindrar

  Det finns olika pneumatik, som tryckluftsmotorer eller cylinder. Konstruktionen av en cylinder är relativt enkel: Förutom cylinderröret består en pneumatisk cylinder av två lock som stänger röret till båda sidor, samt en kolvstång med drivkolvar. En indelning av pneumatiska cylindrar kan göras efter utförande, utstyrd rörelse eller efter funktion. Olika utföranden är bland annat cylinder med kolvstång, vridcylinder, rundcylinder, profilcylinder eller membrancylinder. Linjära eller roterande rörelser är möjliga, medan funktionen kan skiljas med enkla och dubbelverkande funktioner.

  En lättverkande luftcylinder har en enskild tryckluftsanslutning. Om luften leds in i cylindern, kör kolven ut ur cylinderröret. Om luften avviker, glider kolvstången tillbaka till utgångsläget. Sådana enkelverkande cylindrar utvecklar alltså bara en kraft. På en dubbelverkande cylinder finns två tryckluftanslutningar. Beroende på vilken av de två anslutningarna som försörjs med luft rör sig kolven antingen i den ena eller den andra riktningen. Eftersom en cylinder som är aktiv i denna typ överför kraft till båda sidor talar man om tryckluftscylindrar med dubbelverkande verkan.

  Figur: Tryckluftscylinder

  1. Golvdec

  Pneumatik

  del
  2 Tätning (O-ring)
  3. Kolvtätning (O-ring)
  4. Tätning (O-ring)
  5. Tätningsring
  6. Styrring.

  7. Torkare
  8. Lagerlock
  9. Luftanslutning
  10. Kolvstång
  11. Kolv
  12. Luftanslutning

   

  Was beundrar ICH

  För miljöer som ställer höga krav på hygien är ISO-cylindrar av rostfritt stål ett bra val. Se till att lyftlängden på cylindrar och Kompaktlindrar är tillräckligt dimensionerad för avsedd användning. För många användningsområden finns dessutom speciella konstruktioner av luftcylindrar: Till exempel finns speciella Kompaktcylinder tillgängliga för användning i trånga utrymmen. Dessutom finns det varianter som är utrustade med genomgående kolvstång eller cylinder som inte är fastlagda i kolvstången.

  I vår e-butik hittar vi ett stort antal produkter inom området pneumatik, och där hittar man lösningar för nästan alla behov. Förutom ett brett urval av kolvstänger-, flerställnings-, spänn- och stoppcylindrar, innehåller vårt omfattande sortiment även passande tillbehör och reservdelar till dessa. Dessutom har vår shop olika drivanordningar som Balg-, membran- och sväng samt drivanordningar med styrningar redo för dig. Dessutom hittar du hos oss runda kopplingsbord, stötdämpare och ett stort tillbehörsprogram för grip.

   

  Följ våra praxistipp: Ledningsstrister

  Tekniska anläggningar som använder tryckluft ska vid vissa driftvärden med alla säkerhetsrelaterade komponenter normalt vara föremål för återkommande provningsförlopp från och med ett år. Använd inte enheter eller delar av anläggningar som inte har provats eller som har överskridit sina provningsgränser. I Tyskland är den övre gränsen för återkommande kontroller 5 år för den inre provningen och 10 år för hållfasthetsprovningen. Detta grundar sig på driftsäkerhetsförordningen (BetrSichV) för operatörer av tryckkärl som omfattas av kontroll.

   

  FAQ – vanliga frågor om pneumatiska cylindrar 

  Vilka fördelar har de pneumatik?

  Pneumatiska drivanordningar utmärker sig särskilt genom sin robusthet. De är mycket resistenta mot olika miljöförhållanden och vibrationer. Eftersom pneumatiska endast används med tryckluft är tekniken dessutom mycket ren och kan utan problem användas för drift och styrning av anläggningar inom känsliga områden som livsmedelsindustrin. Till skillnad från en hydraulikcylinder rör den endast luft vid en läcka i tryckluftledningen, så att inga föroreningar uppstår. En drivning som använder tryckluft orsakar vanligtvis inga skador vid överbelastning. Den stora mängden spillvärme som uppstår vid komprimering av luft kan användas för Uppvärmning. Och slutligen är enheter som använder tryckluft i jämförelse med hydraulik jämförelsevis prisvärda i inköp och underhåll. 

  Was är slutlägestötdämpande förlust vid en pneumatisk cylinder?

  En så kallad slutgångsdämpning används när en cylinder måste förflytta stora mängder. Under den sista delen av vägen återgår kolvens hastighet till en dämpningskolv.