Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

     Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värde för minnesprogrammerbara kontroller (SPS)

  • SPS - viktig och användningsområden

  • Konstruktion av en minnesprogrammerprogrammerbar styrning

  • De viktigaste köpkriterierna för SPS-system

  • FAQ – vanliga frågor om SPS

   

  SPS - viktig och användningsområden

  Förkortningen SPS står för programmerbar styrlogik. . I engelskspråkiga områden kan termen Programmable Logic Controller eller PLC kallas. Med programmerbar styrenhet kan maskiner eller system styras eller regleras. En programable Logic Controller eller en minnesprogrammerbar styrning är programmerbar på digital basis och kan anpassas efter behov. Med tanke på den ökande komplexiteten hos moderna maskiner och tillverkningsanläggningar är denna automatiseringslösning inte längre något som kommer att försvinna från den industriella vardagen. 

  Siemens KP 300

  De första systemen av detta slag går till de två ingenjörerna Richard E. Morley och ODO J. Struger tillbaka. Medan Morley 084 presenterade sin ”Modicon 1969” som ”halvledarbaserad sekventiell logikräknare” var ODO J. Struger deltar i utvecklingen av en SPS för det företag som är etablerat i Wisconsin, Allen-Bradley. Båda ingenjörerna betraktas som upphovsman till den minnesprogrammerbara styrningen. Med tiden har kraven ökat - SPS-utvecklingen har gått framåt och har gett upphov till många olika variationer. 

  Programmerbara styrsystem är den perfekta lösningen när program, maskiner, anläggningar och processer ska styras eller regleras individuellt med hjälp av digital teknik. SPS-styrning är allestädes närvarande i vardagen och används till exempel vid traffikljuskretsar, i fordonsstolar eller till jalusier samt värme- eller portanläggningar. Den finns bland annat i förpackningsmaskiner, stålbearbetning eller i krananläggningar. 

   

  Konstruktion av en minnesprogrammerprogrammerbar styrning

  Med tiden har den programmerbara styrningen utvecklats och anpassats till industrins behov. SPS-kontroller erbjuder många fördelar: På grund av sin flexibilitet kan de användas i olika branscher. Ändringar är alltid möjliga utan att man behöver knappar på maskinvaran. Även de höga kraven uppfylls genom individuellt programmerbara instrument för maskinstyrning och -reglering. De kan vanligtvis installeras för att spara plats.  Förutom möjligheten att fjärrstyra inbyggda SPS-kontroller, räknas också kommunikationsförmågan till en av fördelarna. För att styrgrupperna ska kunna sättas in på lämpligt sätt krävs dock djupgående kunskaper beroende på användningsområde.

  Lab4PLC Basic SPS

   


  En klassisk SPS består av följande delar:

  • Via ingångarna kopplas styrenheten till exempel med knappar, fotoceller eller temperaturgivare. På så sätt kan SPS när som helst bestämma maskinens aktuella tillstånd. 

  • Utgångarna är anslutna med ställdon, till exempel hydrauliska ventiler, med vilka SPS-maskinen styr.  

  • Via användarprogrammet , SPS-programmet, definieras hur utgångarna ska kopplas beroende på ingångarna. 

  • Gränssnitt används för att ansluta SPS med andra system.

  • En strömförsörjning, en processor samt ett internt bussystem avrundar SPS-paketet. 

   

  De viktigaste köpkriterierna för SPS-system

  Vid köp av minnesprogrammerbara styrningar måste man först väga vilken SPS-typ som är rätt för det avsedda användningsområdet.

  En klassisk SPS programmeras i regel med hjälp av en dator, medan ingen dator behövs för driften. Det gäller att skilja mellan modulära, kompakta- och Slot-SPS. Kompakta SPS är oftast billigare och mer platssparande och kan huvudsakligen utföra automatiseringsuppgifter av mindre omfattning. Förutom PC-baserade program finns det kompakta SPS som du kan programmera utan dator, med hjälp av en kontrollpanel. Vid modulära lösningar kan du sätta samman styrenheten med enskilda plug-in-moduler för att programmera mer komplexa reglerings- och styrningsuppgifter. Som Slot-SPS kallas modeller som realiseras som PC-kort. SPS-kontroller kan dessutom särskiljas efter arbetssätt. Förutom cykelorienterade modeller som kontrollerar ingångar i fast inställd cykel samt cykliska SPS med frånkoppling, finns även händelsestyrda modeller tillgängliga. 

  Vid köp av SPS-kontroller bör du se till antalet in- och utgångar. Det är ofta nödvändigt att kontrollera ytterligare parametrar som inte har beaktats vid planeringen. Kontrollera dessutom om du behöver ett SPS-system med inbyggd display och touchpanel. I vissa fall räcker det med att läsa och hantera den programmerbara styrningen via en befintlig IT-infrastruktur. 

  I vår Onlineshop hittar du olika SPS, inklusive Arduino-, Berghof-, Panasonic-, Raspberry- eller Unitronisk-modeller och -moduler. Förutom ett brett urval av "Phoenix Contact"-komponenter, -styrsystem och -HMI för industridatorer finns Siemens-system och -tillbehör samt speciella utbildningssystem.


  Dessutom finns Eaton-styrreläer, Crouzet- eller ”Schneider Electric”-, HMI-Touch-paneler från olika tillverkare, IDEC-kontroller samt in.hub-gateways konstruerade för ”industri 4.0”-miljöer. Vår onlinebutik erbjuder ett brett urval av sensor- och aktorboxar. Förutom olika styrningskretskort, -moduler samt monteringstillbehör för vi i/O-system från Weidmüller, WAGO och Wachendorff. 

   

  Vårt praktiska tips: Dokumentation

  Med en utförlig och lättförståelig dokumentation av SPS i programvarukoden gör du det möjligt för alla framtida användare att förstå meningen och ändamålet med SPS, att snabbt komma igång med att göra anpassningar. 

   

  FAQ – vanliga frågor om sanitära och fytosanitära åtgärder

  SPS HMI

  Vad är en VPS?

  VPS är en bindande programmerad styrning baserad på reläkopplare. Eftersom denna styrningstyp är fast ansluten kan den endast med en ansträngning anpassas individuellt till nya förhållanden - till skillnad från SPS. 

  Vilka nackdelar har en SPS?

  Inköpskostnaderna för en SPS-tillämpning är ofta högre än för en VPS, vilket gör att en SPS-tillämpning sällan lönar sig för små tillämpningar. För programmeringen krävs också utbildad personal.

  Varför behövs en HMI-modul?

  HMI står för Human Machine Interface och betecknar ett gränssnitt mellan människa och maskin. För att användare ska kunna manövrera och kontrollera maskiner utan kunskaper i SPS-programmering, integreras vid behov dessa intuitiva användargränssnitt.  

   
   

  Ett måste för alla verktygslådor

  I verktygslådan hos en anläggningskonstruer hör en mängd olika utrustningar, inklusive minnesprogrammerbara kontroller! Varför en SPS-verktygslåda hör till din verktygslåda får du lära dig i vår guide!