Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Information om laboratorienätenhetdelar och laboratorienätenhetei 

  Med en laboratorienätenhet eller en laboratorienätenhet är det möjligt att reglera utgångsspänningen på olika sätt, vilket är anledningen till att apparaterna kan användas flexibelt inom utveckling, underhåll och forskning. was skillnaden mellan nätenhet och nätenhet och vad du bör tänka på när du köper, får du reda på i vår guide.

  • Skillnaden mellan laboratorienätenhetdelar och laboratorienätenhetei

  • Vilken specialitet har laboratorienätenheten?

  • Skillnader mellan transformatordelar och switchade nätenheter

  • was du måste tänka på när du köper laboratorienätenhetdelar och laboratorienätenhetei?

  • Vårt praxistipp: Håll koll på spillvärme vid transformatordelar!

  • FAQ - vanliga frågor om laboratorienätenhetdelar och laboratorienätenhetsprodukter

  Dator & kontorsmultimediadbil, hobby & hushållsverktyg & verkstadsteknik & smart Livingkontaktdon & kabelmätteknik & ström utbildning & utvecklingKitsActive byggelementssive byggelementelektromekanikAutomation & pneumatik
   
   

  Skillnaden mellan laboratorienätenhetdelar och laboratorienätenhetei

  Inställbar laboratorienätenhet

  Huvuduppgiften för en konventionell nätadapter och en laboratorienätenheten är identisk:
  Den förser en ansluten elektrisk enhet med ström.
  Med begreppet Power Supply avses ofta en nätenhet eller strömförsörjning till en dator. En sådan nätenhet ger i regel exakt den spänning som en elektrisk enhet, t.ex. en bärbar dator, behöver för drift. Däremot kan ström och spänning ställas in variabelt med en laboratorienätenhet. Apparaten kan därmed ställas in individuellt för olika uppgifter. De flesta laboratorienätenheterna har en inbyggd LCD-skärm som visar användaren den aktuellt valda spänningen och strömstyrkan.
  Ofta används begreppen laboratorienätenhet och laboratorienätenhet synonymt. Det innebär i regel en nätenhet, där spänningen kan regleras variabelt. I vår e-butik hittar du bland annat 19-tums labbnätenheter för inbyggnad i ett rack eller ett apparatskåp samt bordsapparater.

   
   

  Vilken specialitet har laboratorienätenheten?

  Förutom möjligheten att ställa in ström och spänning variabelt har reglerbara laboratorienätenheter ännu fler funktioner: En laboratorienätenhet kan, beroende på modell, ha flera utgångar. De är, åtminstone för märkesapparater, alltid skyddade mot kortslutning, polvändning och överbelastning. Rippel, impulsförhållandet och bruset för utgångsspänningen är vanligtvis angivet på en laboratorienätenhet. Så en nätenhet har dessutom en inställbar strömbegränsning. Dessutom kan vissa inställbara nätenheter styras exakt via datorn tack vare motsvarande gränssnitt.

   
   

  Skillnader mellan transformatordelar och switchade nätenheter

  Laboratorienätenhet

  Uppbyggnaden av labbnätenheter och laboratorienätdelar beror på om det handlar om transformator- eller switchade nätenheter: Huvudkomponenten i en transformatornätenhet är den namnegivbara transformatorn. Det är en massiv spole med Kern av järn. Den inkommande spänningen höjs eller sänks med en sådan nätenhet genom transformatorn. I anslutning sker likriktning av spänningen och utjämning med kondensatorer. Om spänningen dessutom stabiliseras med en linjärregulator, talar man även om en linjär nätenhet. Fördelarna med sådana modeller är den enkla uppbyggnaden och det låga inköpspriset. Dessutom orsakar en transformatornätenhet färre störningar. Som en nackdel är den höga vikten, för vilken transformatorn primärt är ansvarig, samt den låga verkningsgraden. Den låga verkningsgraden ger ökad värmeutveckling, och motsvarande nätenheter måste därför oftast kylas med en extra fläkt.

  Däremot är uppbyggnaden av en switchad nätenhet betydligt mer komplex. I ett första steg likriktning av den underliggande växelspänning. Denna spänning ska sedan "hackas" i nätdelen så att en högfrekvent växelspänning uppstår. Därefter görs en ny likriktning och spänningen utjämas. Switchade nätenheter har hög verkningsgrad och väger betydligt mindre än en transformator. En annan fördel med dessa laboratorienätdelar är den stora toleransen i ingångsspänningen. Kopplingen är betydligt mer komplex än en nätenhet med transformator. Insatsen för att jämna ut och filtrera spänningen är betydligt högre. Dessutom reagerar switchade nätenheter känsligare på högfrekventa störningar.

   
   

  was du måste tänka på när du köper laboratorienätenhetdelar och laboratorienätenhetei?

  Vid köp av en inställbar nätadapter räknas den tillgängliga effekten, maximal utgångsspänning och maximal utgångsström till de viktigaste punkterna. Du kan själv bestämma hur många utgångar Power Supply-enheten ska ha. Förutom enheter med en enda utgång finns modeller med upp till fyra utgångar. Generellt kan du välja mellan bordsenheter och 19-tums modeller på en laboratorienätenhet 0-30V, som kan installeras i passande rack eller skåp. Om du behöver en kalibrerad reglerbar nätenhet, kan du välja mellan en DAkkS-, ISO- eller en tillverkarspecifik fabrikscertifiering.

  Laboratorienätenhet

  För många användningsområden är en laboratorienätenhet 0-30V med reglerbar strömbegränsning redan tillräcklig. Vid särskilt krävande uppgifter kan en programmerbar laboratorienätenhet vara till nytta. Enheterna kan anslutas till en dator via olika gränssnitt. Med en sådan nätenhet kan till exempel ström- och spänningsförlopp programmeras individuellt. Vanligtvis har laboratorienätdelar digitala displayer, på vilka du kan avläsa ström och spänning. Här bör du värdesätta på en belyst display. Det är bara en detalj, men en belyst display kan avläsas betydligt bättre, särskilt vid dåliga ljusförhållanden. Lika viktigt är noggrannheten, som enheten arbetar med. Noggrannheten hos en del av nätaggregatet ska skilja mellan avläsningsnoggrannhet och inställningsnoggrannhet. Här anger den så kallade visningsnoggrannheten mellan de visade ström- och spänningsvärdena motsvarar den verkliga spänningen. Inställningsnoggrannheten indikerar däremot noggrannheten hos de inställbara börvärdena.

   
   

  Vårt praxistipp: Håll koll på spillvärme vid transformatordelar!

  Ta hänsyn till att en transformatornätenhet kan alstra en betydande spillvärme. Enheterna är för kylning oftast utrustade med en extra fläkt. Se till att fläkten arbetar så tyst som möjligt för att undvika störande buller. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för en sådan laboratorienätenhet för att inte hindra luftcirkulationen.

   
   

  FAQ - vanliga frågor om laboratorienätenhetdelar och laboratorienätenhetsprodukter

  was man talar om rippel?

  Termen rippel avser den del av växelspänningen som överlagras en likriktad och utjämnad likspänning.

  was silkondensator?

  Vid drift av en likriktardiod uppstår en likspänning som kan pulsera starkt. Med hjälp av en elektrolytkondensatorer med hög kapacitet kan denna puls förhindras. Kondensatorn jämnar i detta fall spänningen, man talar då också om en silkondensator.

  Kan ICH även användas som laddare?

  Om den programmerbara laboratorienätenheten tillåter inställning av utgångsspänning och utgångsström, är användning som laddare i princip möjlig. I detta fall ska det noteras att laddningsslutspänningen för batteriet måste ställas in som max. utgångsspänning och laddningsströmmen som max. utgångsström för nätenheten.