Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

     Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om motstånd

  Anta att du vill driva en lysdiod med en likspänning på 12 V. På LED:en står det dock att den endast är avsedd för en spänning på 2,1 V. För att inte ljusdioden flyger direkt efter anslutningen runt öronen, måste du förkoppla ett komponent som utgör ett ohmskt motstånd: Ett tekniskt motstånd. Men exakt vad är ett motstånd, och hur fungerar det? Den viktigaste informationen och passande artiklar finns i följande:

  • Vad är ett motstånd?

  • Vilka typer av motstånd finns det?

  • Vilka tekniker finns det för att fästa dem?

  • Exempel för beräkning av elektriskt motstånd

  • FAQ: De vanligaste frågorna om motstånd

   

  Vad är ett motstånd?

  Ett motstånd är ett tvåpoligt passivt element som mycket ofta används inom elektroteknik. Med hjälp av den kan man reglera kopplingen mellan pålagd spänning och strömstyrka i en strömkrets. Det elektriska motståndet mäts i enheten O (ohm) och i de flesta växelbilder skärs det av med versaler R (engelska: resistance).

  Här går det till YouTube-video
  Omkopplingstecken

  Omkopplingstecken för ett motstånd

  En strömkrets kan även innehålla flera motstånd. Då måste du skilja på om motstånden är kopplade parallellt eller i serie. Beroende på placering fördelas strömmen och spänningen olika på de enskilda motstånden!

  Med ett klick på denna länk får du mer information om koppling av motstånd

   

  Vilka typer av motstånd finns det?

  Linjära motstånd följer Ohmska lagen, vilket innebär att spänningen (U) som uppförs är direkt proportionell mot den genomströmmande strömmen (i). För icke-linjära motstånd (även kallat parameterberoende motstånd) beror däremot motståndsvärdet (R) på andra parametrar som temperatur eller ljusinfall.

  Linjära motstånd

  Exempel på motståndskarakteristik för linjära motstånd: U och i är direkt proportionell mot varandra

  Linjära motstånd omfattar:

  • Skikttresistor
  • Överspänningsavledare;
  • Effektresistor
  • Motståndsnätverk
  • resistortråd
  Icke-linjära motstånd

  Exempel på motståndskarakteristik för icke-linjära motstånd: U och i är inte direkt proportionell mot varandra

  Icke-linjära motstånd omfattar följande:

  • Termistor (NTC-termistorer)
  • PTC-termistorer
  • Varistorer
   

  Linjära motstånd

  Skikttresistor

  Ett skiktsmotstånd består av ett skyddande skikt, ett motståndsskikt och två ledningar. Beroende på materialet i motståndsskiktet finns kolytskiktsmotstånd och metallskiktsmotstånd. Kolytskiktsmotstånd är framför allt lämplig för högfrekvensområden. Metallfilmsresistor kan framställas med stor noggrannhet och har låg tolerans.

   MetallfilmsmotståndKolytskiktsmotstånd
  Teknisk skillnad 

  Mer belastbar

  De tenderar att vara mindre toleranta, vilket gör dem mer exakta.

  Inte starkt temperaturberoende, men motståndet
  blir något högre när värmen ökar.

  Mindre belastning

  Högre tolerans, vilket innebär att de är mindre exakta.

  Vid ökande värme blir motståndet mindre.

  Används framför allt i högfrekvensområden.

  Optisk skillnad

  Blått eller grönt överdrag

  5 eller 6 färgringar

  Läckerfärgat överdrag

  4 färgringar

  Metallfilmsmotstånd

  Metallfilmsmotstånd med blått överdrag och 5 färger

   
  Kolytskiktsmotstånd

  Kolytskiktsmotstånd med ockragfärgat överdrag och 4 färger

   
   

  Det är innebörden av färgkoden på motståndet

  Om du avkrypterar färgkoden kan du beräkna och bestämma motståndsvärdet (i ohm). Med hjälp av upp till sex ringar med olika färg kan du bekvämt läsa av alla relevanta motståndsdata ur en färgkodstabell.

  De första två eller tre ringarna ger motståndsvärdet . Den fjärde färgringen talar om för dig vilken du måste multiplicera resultatet ytterligare. Om till exempel färgerna på de fyra första ringarna är orange, röd, blå och brun, så är värdet 326×10 O = 3,26 kO (Kilo-ohm). Det är också viktigt med den tolerans som anges i den femte ringen. Beroende på motståndstyp räcker toleranserna mellan 0,1 och 10 procent. Om du letar efter en komponent med extremt exakt motståndsvärde bör du hålla dig till färgerna grön, blå och violett. Den sjätte ringen anger temperaturkoefficienten.

  Metallfilmsresistor

  Metallfilmsresistor med 4 eller 5 färger.

  De exakta värdena kan hämtas i motsvarande färgkodstabell.

  Dessutom är varje motstånd försett med en angivelse av maximal tillåten belastning. Den prestanda som omvandlar tekniskt motstånd till värme ska beräknas enligt formel P = U/i. (För växelström används effektivvärdena.) De ström- och spänningsvärden som används vid motståndet ska alltid vara sådana att produkten inte överskrider sin maximala belastning. Annars går motståndet sönder.

   

  Motståndsfärgstabell för motstånd med 5 ringar

   Ring 1Ring 2Ring 3Ring 4Ring 5
  svart000--
  brun111x 101 %
  röd222x 1002 %
  orange333x 1.000-
  Gul444x 10.000-
  Grön555x 100.0000,5 %
  Blå666x 1.000.0000,25 %
  Lila777x 10.000.0000,1 %
  grå888--
  vit999--
  Guld---x 0,15 %
  silver---x 0,0110 %

  Motståndsfärgstabell för motstånd med 4 ringar

   Ring 1Ring 2Ring 3Ring 4
  svart00--
  brun11x 101 %
  röd22x 1002 %
  orange33x 1.000-
  Gul44x 10.000-
  Grön55x 100.0000,5 %
  Blå66x 1.000.0000,25 %
  Lila77x 10.000.0000,1 %
  grå88--
  vit99--
  Guld--x 0,15 %
  silver--x 0,0110 %
   

  Enkel resistansbestämning tack vare en vitrometer 

  Vitrometer

  Bestäm motståndet med en vitrometer.

  Efter jämförelse av färgkoden med färgkodsnyckel kan du enkelt läsa av värdet på motståndet.

  Med vitrometer från Conrad Components kan 5-faldig och 6-faldig färgkod läsas av.
  Den andra färgkodssklockan hjälper till att avkryptera 4-faldiga färgkoder eller 5-faldiga färgkodningar.
  Båda Vitrometern kan du använda för att läsa raderna E 6, E 12, E 24, E 48 och E 96.

   

  Överspänningsavledare;

  Med dessa komponenter, som huvudsakligen består av ett motstånd, kan du skydda elektriska apparater och ledningar mot farlig överspänning. Gasfylld överspänningsavledare kallas gasavledare.

  Funktion:

  Om den tillåtna spänning som passerar spänningsledaren överskrids, joniseras gasen och bildar en ledande ljusbåge. Överspänningen avleds på så sätt.

  Viktiga nyckeltal:

  • Svarstid: Tid från händelsettering till signalutgången (kan vara vissa nanosekunder)
  • Märkavledningsström: Ström som strömmar som skyddsledare

  Användningsområden:

  • För skydd av elektroniska komponenter och system
  • För skydd av telekommunikationsutrustning och -anläggningar
  • NH- säkringar för lågspänning i strömfördelning och telekommunikation
   

  Effektresistor

  Trådmotstånd i hölje

  Effektresistor är motstånd som kan leda till en högre effekt. I elektroniken kallas motstånd med mer än 0,5 W effektmotstånd. Ofta används även termen höglastmotstånd. Kännetecknande för effektmotstånd är att de ofta är utrustade med kylkroppar eller värmeavledningsplåtar. Aluminiumhölje eller värmeavledande ytor bidrar också till bättre värmeavledning. Dessa olika former gör att effektmotstånd kan se helt olika ut.

  Användningsområden:

  • Värmemotstånd
  • Avlastningsmotstånd
  • Skyddsmotstånd
  • Ström- eller spänningsbegränsning

  Axialt belagd metallfilmsmotstånd.

  Om effektmotstånd

  Motståndsnätverk och motståndstråd

  För att spara komponenter har du tillgång till motståndsnätverk eller -trådar.

  Nätverken innehåller flera motstånd på en och samma gång. På så sätt kan du minska antalet komponenter som används i din elektriska enhet.

  Du kan också köpa motstånd från rullen: På motståndstrådar anges värdet per meter tråd. Trådarna uppnår en hög ålder utan motståndsförlust och tål mycket hög belastning. De är dock endast delvis lämpliga för tillämpningar som kräver ett exakt motståndsvärde.

   

  Icke-linjära motstånd

  Termistorer (temperaturberoende motstånd)

  Termistorer definieras genom att resistansen är beroende av temperaturen. Det är viktigt att skilja mellan två olika temperaturförhållanden, som är exakt spegelformade mot varandra. För det första är detta värmeledare och för det andra kalledare. Temperaturberoende hos termistorer kan identifieras i databladen med hjälp av formler, kurvor eller tabeller. Dessutom bör du redan innan du köper termistorer vara klar över vilket medium (t.ex. vakuum, strömmar luft, vätska, etc.) Du vill använda komponenten. Genom att välja medium ändras värmeledningsvärdet på termisten. 

  Fördelar med termistorer:

  • Prisvärd
  • Mycket liten konstruktion
  • Stort område av nominella värden
  • Starkt temperaturberoende av motståndsvärdet
  • Temperatursensorer
  Termistorer

  NTC-termistor

  Termistorer

  Kalledare (PTC)

  Termistor (NTC-termistor)

  NTC-termistor har en negativ temperaturkoefficient. Det innebär att motståndet minskar med ökande temperatur. Temperaturen kan antingen bero på omgivningstemperaturen eller enhetens självupphettande temperatur.
  Värmeledare är tillverkade av keramiska material som baseras på metalloxider.

  Användningsområden:

  Temperaturregistrering
  av värmeledare är eget utmärkt för att registrera omgivningstemperaturen. Du anger temperaturen och ger ett användbart motståndsvärde.

  Tidsfördröjningen
  här utnyttjas den egenvärme som motståndet ger. När ström flyter genom värmeledaren värms komponenten efter en viss tid. När temperaturen stiger sjunker resistansvärdet, vid ett visst värde uppstår en utgående puls, eftersom strömmen kan flöda fritt.

  Givare
  varm ledare används även som sensor, till exempel för att kunna känna av höjden på en vätskenivå. Detta är möjligt eftersom de har olika motståndsvärden i olika medier (vatten, luft, etc.).

   

  PTC-termistor

  Kalledare har en positiv temperaturkoefficient (PTC). Det innebär att motståndet ökar när temperaturen ökar. Temperaturen kan antingen vara beroende av omgivningens temperatur eller av byggnadselementets självupphettande element. Kalledare tillverkas av keramiska material baserat på bariumtitanat.

  Användningsområden:

  Temperaturgivare för grova status
  -kalledare kan användas för temperaturregistrering. De är dock mindre exakta än värmeledare. De angivna värdena är då "för varmt", "normalt" eller "för kallt".

  Temperaturövervakning
  för att kunna användas som temperaturövervakningskoppling eller övertemperatur-skyddskoppling, monteras kalledare direkt in i den skyddade strömvägen. Detta är till exempel ofta fallet för transformatorer eller motorer. Vid för kraftigt höjd temperatur minskar kalledarna strömflödet eller stänger till och med av anordningen helt.

  Utnyttjande av egenuppvärmning
  av egenvärme hos kalledare utnyttjas till exempel vid överströmsbegränsning, tidsfördröjning eller när strömpulser kopplas igenom. Kalledaren värms upp av strömflödet och motståndet ökar. Strömflödet begränsas.

    

  Varistorer

  Varistorer

  Med en varistor kan motståndsvärdet med hjälp av den uppmätta spänningen ställas in variabelt. Med tilltagande spänning sjunker resistansvärdet. Därför kallas den även Voltage Dependent Resistor (VDR). Varistorer tillverkas oftast av metalloxid ( MOV). Mellan de enskilda zinkmassaskornen (kristallina mikrostrukturer) bildar ett nätverk av serie- och parallellkopplingar av högresistiva blockeringsskikt. Om spänningen överskrids bryts spärrskikten ned och varistorn bryts ned. . Denna tröskelspänning är beroende av sintertid och temperatur.

  Vad du måste tänka på när du väljer varistorn:
   

  • Högsta tillåtna driftspänning: Högsta spänning som alltid får ligga vid den
  • Varistorspänning: Elektrisk spänning som uppstår när 1 mA flyter igenom
  • Skyddsnivå (Utlösningsspänning): Spänningsfall vid flöden > 1 mA; maximal skyddsnivå = högsta spänning som får uppstå
  • Högsta möjliga läckström : den ström som får flöda högst när den högsta tillåtna driftspänningen har anlagts
   

  Vilka tekniker finns det för att fästa dem?

  SMD-motstånd

  Alla motstånd finns även som SMD-motstånd. Skillnaden ligger i sättet att fästa: De tidigare visade motstånden fästs med THT (Through-Hole-Technology) på kretskortet, medan SMD-motstånd fästs med SMT (Surface-Mounted-Technology). Du har alltså inga anslutningstrådar. Istället är SMD-motstånd miniatyrmotstånd som sätts direkt på kretskortet. Det finns runda (MELF) och rätblocksformade (chip) SMD-motstånd.


  Fördelar:

  • Genom små mått passar den för användning i små, elektriska apparater
  • Induktans som uppstår i anslutningstrådar elimineras
  Runt SMD-motstånd

  Ett runt SMD-motstånd kallas också MELF

  Rätblocksformat SMD-motstånd

  ETT rätblocksformat SMD-motstånd kallas CHIP.

   

  THD-motstånd

  Motstånd som bearbetas med THT finns med olika anslutningar:

  • Skruvanslutning (vänster bild)
  • Radialt ansluten (medelbild)
  • Axialt ansluten (höger bild)
    

  Beroende på den konkreta kopplingen kan en av anslutningarna visa sig vara bättre eller sämre.

  Skruvmontage

  Rörmotstånd med skruvanslutning

  Radiell tråddragning

  Radiellt tråddat höglastmotstånd

  Axial

  Axialt trådmotstånd

   

  Exempel på beräkning av motstånd

  Kopplingsschema

  Kopplingsbilden visar utgångsläget för det motstånd som ska beräknas.

  I exemplet med den ursprungligen nämnda LED-lampan (2,1 V) kan du nu öva hur ett förkopplingsmotstånd beräknas konkret. Antar att lysdioden drivs med en ström på 20 mA vid en driftspänning på 12 V. Den här omslagsbilden visar utgångsläget.

  Enligt additionsregeln för seriekopplade motstånd ska förkopplingsmotståndet R fånga en spänning på ur = 9,9 V vid en ström på 0,02 A. Enligt Ohmsche GUR = R/i motsvarar detta ett motståndsvärde på R = 495 O. Förkopplingsmotståndet måste åtminstone ha detta värde, så att LED:en inte blir genomsmickrande.

  E-rader

  Motstånd finns det inte att köpa med vilket värde som helst, utan bara i ett visst raster, som kallas motståndsserien eller E-serien. E3-serien innehåller till exempel 24 tillåtna värden mellan 1 O och 47 MO. Antalet efter E är nära kopplat till toleransområdet för motståndet. E96-serien används till exempel för motstånd med 1 % tolerans.

  Med denna länk får du detaljerad information om E-rader

  I enlighet med den tolerans som du anger för ditt förkopplingsmotstånd kan du välja nästa största motstånd i passande E-serie. I E12-serien skulle detta vara motståndsvärdet 560 O. I E24-serien skulle ett värde på 510 O bli. Och i E96-serien skulle du med 499 O komma ganska nära det beräknade värdet.
  Om du redan har kommit på räkningen: Vilken effekt måste förkopplingsmotståndet ha för att effektivt skydda din LED? Av formel P = U/i får du direkt värdet 9,9 V · 0,02 A = 0,198 W. om du alltså väljer ett motstånd med en maximal tillåten belastning på 0,25 W är du på den säkra sidan.

  Formel

  Effekt = spänning * strömstyrka

   

  FAQ: De vanligaste frågorna om motstånd

  Vilka uppgifter bör du se till när du väljer motstånd?

  • Rated Current (nominell ström): Absorberad strömstyrka när motståndet försörjs med nominell spänning och avger den nominella effekten
  • Saturation Current (mättnadsström): Ökning av elektrisk spänning ger inte någon ökning av strömmen
  • Power Rating (nominell effekt): Maximal kontinuerlig effekt vid vilken motståndet kan drivas utan att skadas
  • Rated resistance (nominellt motstånd): Är konstruktionselementets motståndsvärde
  • Tolerans: Största tillåtna avvikelse från nominellt motstånd
  • Avledningskapacitet: Maximal strömstöt, som komponenten måste hålla ut en gång, annars förstörs den
   

  Vad är massmotstånd och hur skiljer de sig från skiftmotstånd?

  Jordmotståndet hör till de äldsta motståndstyperna. I princip består de av ett stycke dåligt ledande material (till exempel kol) med två anslutningar. Tack vare den enkla konstruktionen har jordmotståndet ett starkt brus. Dessutom är effekten mycket icke-linjär. I motsats till detta används i skiktmotstånd bara ett tunt skikt av det dåligt ledande materialet. På så sätt kan egenskaperna för motståndet styras mycket mer exakt.

  Massmotstånd

  BILMEKANIKER använder ofta ordet ”jordmotstånd” även synonymt med övergångsmotstånd i billampfattningar. Om till exempel ett ljus lyser mörkare säger de att det är ett jordmotstånd i versionen. Detta uppstår genom att karossen utsätts för korrosion och på så sätt uppstår en massa mellan lampfattningen och karossen. 

  Detta har dock inget att göra med uppbyggnad av motståndet, utan innebär bara att versionen har ett motstånd mot karossen (vilket inte borde vara fallet).

  Detta fenomen uppträder inte bara i ljuset, utan även i ljudsignaler blir tystare och vindrutetorkare. 

   

  Vad är ett blindmotstånd?

  Inom växelspänningstekniken är motståndet ett komplext antal, vilket innebär att det kan påverka både beloppet och fasen av strömmen eller spänningen. Det komplexa motståndet är också känt under namnet impedans. Impedansen är den imaginära delen av impedansen. . Exempelvis har en kondensator i en växelströmskrets en noll olika reaktiv resistans, även om det inte finns någon ström i en likströmskrets. Begreppet blindmotstånd beror på att sådana motstånd inte har någon (termisk) förlusteffekt.