Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värm upp till mätledningar och mätspetsar

  • Mätledningar och mätspetsar - konstruktion och funktion

  • Was tänk på när du köper komponenterna?

  • Slutsats: Stort urval

   

  Mätledningar och mätspetsar - konstruktion och funktion

  Innan du börjar med den stora mätutrustningen kan du prova kablarna med mätspetsar och deras spänning. På så sätt får du reda på om kablarna är anslutna och vilken ledare det handlar om. Detta görs helt riskfritt och kan förhindra onödig avisolering, eftersom nålen på mätspetsarna enkelt sticker igenom isoleringen.

  Uttagsklämmor

  Med klämmor kan du göra fast de befintliga mätledningarna. De handlar om kabelklämmor som ansluts till en förisolerad elledning. Beroende på kabeltjocklek finns det olika klämmor som är anpassade för de olika kabeltvärsnitten. Krokodilklämmor är mycket variabla och kan även ta tjockare ledningar upp till ca 9 mm. Dessutom är de utrustade med en platt spets, med vilken fina kablar kan gripas.

  Speciellt för tunna kablar finns finklämmor som ger extra fint grepp och förhindrar skador på kabeln. Säkerhetsklämmor ser till att fingrarna inte kommer i närheten av ledningen vid hög strömstyrka. Vid höga spänningar förhindras genom denna mätteknik ett eventuellt slag av ström.

  Mätledningarna används för att ansluta den anslutna strömledningen till mätaren. Du ansluts till änden av uttagskrokodilen och kontakten på mätaren. Det finns olika sätt att göra det. Vid normala mätledningar är det en kabel som är ansluten med olika kontakter, för att möjliggöra en enkel anslutning till mätaren. Till dessa hör t.ex. lamell- och banankontakterna.

  Säkerhets-krokodilklämma med gripkäftar för enkel mätning

   

  Mätledning med BNC till två gånger 4 mm banankontakt

  BNC-mätledningar

  Om kontakten ändå inte passar i uttaget, skapar en mätledningsadapter en lösning. De så kallade BNC-mätledningarna är speciella koaxialkablar. Hos dessa ligger inte neutralledaren som vanligt parallellt med huvudledaren, utan omsluter den. Detta gör att huvudledaren förs i mitten av kabeln.

  Syftet är att skydda huvudchefen och undvika att resultatet förvanskas. Denna högre noggrannhet rekommenderas särskilt vid mätningar av svaga likströmmar, impulser och lågfrekventa växelströmmar samt på fina mätinstrument som till exempel oscilloskop.

  Förutom säkerhetsmätledningar finns i Conrad Online-Shop inom området mätledningsadapter "Mellanstickkontakter". Du kan mäta via elledningen utan att röra den direkt. Inom området mätledningstillbehör är extra kabelhållare och klämmor för att organisera kablarna och andra praktiska tillbehör som t.ex. riktad belysning 

   

  Mäthuvuden

  För mätning med oscilloskopet finns ett stort urval knappar hos Conrad. Via denna ansluts oscilloskopet till elledningen. Den stora fördelen är att de till skillnad från vanliga kablar har definierade egenskaper. De gör det möjligt att mäta och avsevärt minska felfrekvensen under kända förhållanden.

  Även här är olika modeller utformade för vissa krav. Enkla passiva mäthuvuden kommer utan egen strömförsörjning och lämpar sig för mätning av spänningar på tresiffriga området på oscilloskopet. De har delvis en fast spänningsdelare, vilket minskar spänningen som kommer fram på oscilloskopet med en viss faktor. I detta fall är förhållandet 1/10 eller 1/100, vilket innebär att endast en tiondel av den ursprungliga spänningen mäts.

  Fler aktiva mäthuvuden är konstruerade för höga spänningar upp till ca 20 kV och betydligt större frekvensområden än passiva mäthuvuden och möjliggör exakta mätningar i hela mätområdet. De försörjs aktivt med ström via batteri eller nätenhet och kan dessutom variabelt variera spänningen med inbyggt motstånd enligt principen spänningsdelaren, så att på oscilloskopet endast 1/10 eller 1/100 kommer den ursprungliga spänningen till. Därmed kan man säkerställa att rätt spänning ligger inom oscilloskopets specifikationer i alla spänningsområden.

  För att ansluta mätprob till elledningarna som ska mätas, kan anslutning med mätspetsarna användas, även kallad fjäderkontakt. I motsats till en kontaktanslutning används mätspetsen ledningen för att styra, vilket inte kräver något passande uttag.

  Set med två mäthuvuden, med klämhakar och jordledningar

   

  Was tänk på när du köper komponenterna?

  När du köper tillbehör till din mätutrustning, bör du vara uppmärksam på vissa grunddata för att undvika överhettning och garantera kompatibilitet. Dessa hittar du direkt på respektive artikelsida hos Conrad.

  BNC-mätledningar kräver BNC-kontakt på själva mätaren selbst. Viktigt för alla mätledningar, samt för gripare och mätspetsar är den nominella strömmen eller nominell spänning . Dessa värden anger den normala och möjliga arbetsintervallet för föreningar. Om denna kontinuerligt överskrids betydligt, finns brandrisk. Tack vare det för låga ledningstvärsnittet värms kabeln upp.

  4 mm-kontakt mätledningssats i silikon med vinklad utgång

  Även relevant är mätkategorin. Den anger för det första den maximala märkspänning. Dessutom är klassificeringen i fyra kategorier relevant. Dessa avser den miljö där komponenten får användas. Kategori i tillåter endast mätning i batteridrivna strömkretsar. Kategori II möjliggör mätning på normalt elnät, kategori III mätning inom byggnadsinstallationer. Med den högsta kategori IV är mätningar möjliga direkt på husanslutningen.

  Vid köp av en knapphuvud bör du se till att det är kompatibelt med oscilloskopet, som ska mätas. Allmänt sett är förhållandet mellan komponenter och märkspänning viktigt. Den spänning som finns i mätningen får inte överstiga nominell spänning. Med delningsförhållandet kan spänningen beräknas som mäts på oscilloskopet. Den ska vara lägre än oscilloskopets maximala tillåtna värde.

  Vissa mäthuvuden är endast kompatibla med vissa oscilloskop. Passiva mäthuvuden är nästan universellt användbara och prisvärda, men kan endast användas upp till tresiffriga spänningar och ett mindre frekvensområde. Arbeta med höga spänningar eller höga frekvenser, lönar sig ett aktivt mäthuvud. De skiljer sig dock ofta från tillverkare till tillverkare och är därför inte kompatibla med varandra. För vilket oscilloskop ur mäthuvudet som är lämpligt, framgår beskrivningen av produkten.

  Om du blir osäker på köpet eller om du har andra frågor, kan du mycket gärna få personlig rådgivning från vår kundservice.

   

  Slutsats: Stort urval

  För spänningsmätning med ett oscilloskop eller mätare hittar Conrad många tillbehör. Med avståndsklämmor klämmar du elledningarna. Innan kan du enkelt kontrollera ledningarna med en mätspets, utan att kraftigt skada isoleringen. För exakt mätning med oscilloskopet hittar du mäthuvuden för alla användningsområden upp till industristandard.