Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

   

  Värt att veta om lödteknik

  • Was är lödteknik?

  • Vad används lödteknik för?

  • Vilken lödteknik finns hos Conrad?

  • Vad bör du tänka på när du använder lödteknik?
   

  Was är lödteknik?

  Vid lödning blir uppvärmda metaller så flytande att de blir bundna till ytorna av andra metaller som ska anslutas. De element som skall förbindas smälter inte in i djupet, vilket är en av de viktigaste skillnaderna för svetsning. Materialet som används för anslutning av arbetsstycken består av lot och är en lätt smältande legering. Lödning skapar mellan arbetsstycken en så kallad mellanmetallförbindelse, som är elektriskt ledande. Därmed hör lödning till de elektriska förbindningsteknikerna och är mest vanlig inom elektroteknik. 

  Det finns olika lödningsmetoder som är baserade på teknik för Uppvärmning av lödning och de temperaturområden som används.

  Beroende på lots temperatur kan man skilja mellan

  • Mjuklödning upp till 450 grader Celsius
  • Hårdlödning från 450 till 900 grader Celsius
  • Högtemperaturlödning över 900 grader Celsius

  Den lödtemperatur som krävs genereras med lödkolv, lågan från en lödbrännare, varmluft, varm ånga, värmestrålning, laser eller induktion. Särskilda fall är Uppvärmning av ultraljuds-, elektronstråle- eller ljusbågsfunktion.

  Ett problem med denna sammanfogningsteknik är oxidering av anslutningspunkterna under den ytliga uppvärmningen. Däremot används så kallade flussmedel som minskar denna oxidationsbenägenhet och samtidigt ger en bättre fördelning av lots genom att minska dess ytspänning. I den klassiska ”lödtråden” har flussmedel ofta redan lagts in som en själ. Slarv kan leda till de fruktade, svårspårbara ”kalla lödställen”.

  Förutom den klassiska lödkolven har några industriella lödprocesser etablerat sig, såsom dopplödning, svänglödning och reflow-lödning - dessa processer skiljer sig åt i fråga om hur löd- och fluid-vätskor ska bearbetas på de komponenter som ska lödas.

   
   

  Vad används lödteknik för?

  Lödning är mer mångsidiga än man kan tro. Det finns många områden inom byggnadsteknik och industri där lödda anslutningar ger tillförlitligt grepp. Olika metoder och temperaturområden används, till exempel:

   

  • Vid elektrisk anslutning av elektriska och elektroniska komponenter med kabel eller på kretskort. Därmed används även de industriella lödmetoderna.
  • Vid dragning av dricksvatten-, gas-, olje- och värmeledningar
  • Vid anslutning av karossdelar i fordon
  • Tak- och ytsäkring av byggnader
  • Vid formning av föremål av akryl, PVC och polystyren, skivor och profiler (inom modellbygge)
  • Vid lossning av lödfogar

   

  Vilken lödteknik finns hos Conrad?

  Produkter från lödteknik delas upp i vår e-butik i följande kategorier:

  Förvärmningsbrännare

  Med gasbrännare med hög kapacitet avses gasbrännare med temperaturer över 1.000 grader Celsius som används för Uppvärmning eller svetsning. De används bland annat för ogräsbekämpning.

  Lödkolvar med gas, Gaslödningsapparater

  Det är de egentliga brännaren för gaslödning med definierade temperaturområden och drifttider. De finns som set och med egna piezotändning.

  Gaspatroner

  Ger gas för lödning i olika förpackningsstorlekar.

   

  Lödningstillbehör

  Denna kategori av lödteknik omfattar alla tekniska hjälpmedel som behövs för att komponenterna ska kunna placeras på exakt plats och som samtidigt ger perfekt utförda lödställen, t.ex. genom speciella lödspetsar.

  Dessutom omfattar tillbehören produkter som möjliggör avlödning av komponenter med många anslutningar på kretskort, där ett överflödigt lödtenn säkert kan ledas bort. För att skydda kretskort använder du förvärmeplattor som förkortar lödningstiden.

  Förutom lödrengöringsmedel för att hålla lödröken rent och rent. I denna kategori hittar du verktyg och tillbehör för att hålla arbetsplatsen fri från hälsovådliga lödningar. Speciellt lödtillbehör finns för lödning av vitmetall, zinklegeringar och gjutjärnsprodukter samt för användning inom modellbygge.

   
  Lödhandtag

  Lödhandtag

  Lödkolv är det egentliga verktyget för lödning. Denna kategori erbjuder apparater med olika effektstyrkor, temperaturområden och lödspetsformer. Dessutom finns speciella modeller för exempelvis kapning av skumplast eller kreativa användningsområden (lödmålning).

  Lödkolvset

  Lödkolvseten som vi har här innehåller lödkolvar med hållare eller i en väska.

  Lödstationer och tillägg

  Med lödstationer kan på grund av temperaturregleringen reagera på den konkreta lödsituationen. Det finns många tillbehör och utbytesdelar.

  Vårt praktiska tips

  Lödspetsen behöver regelbunden skötsel, eftersom den utsätts för stort slitage genom oxidation. Detta är särskilt viktigt före direkt lödning. Använd lämpliga vårdande produkter för detta. Dessutom är det lämpligt att alltid ha passande ersättningsspetsar.

        

   
   

  Vad bör du tänka på när du använder lödteknik?

  Lödapparater får endast drivas på de korrekt installerade elanslutningarna. Före alla underhållsarbeten på lödapparater drar du ur stickkontakten för att göra spänningsfrihet.

  Säkra alltid din lödteknik så att du och andra personer inte av misstag kan vidröra de heta enheterna. Lika viktigt är skydd mot fall för att skydda arbetsytor och golv från brandfara. Lödutrustning får aldrig slås på utan uppsikt. Lödapparaten ska efter användning placeras på ett stativ för kylning innan den förvaras.

  Vissa lödkolskomponenter kan bytas separat vid slitage. Observera beskrivningarna i användarhandboken, det gäller även vid användning av tillbehör och extraenheter.

  Andas inte in lödöar och skyddar även andra personer mot dem. Använd utsugningsteknik framför allt i kommersiella och industriella områden.

  Reparationer av lödteknik får endast utföras av en elektriker. Annars finns det risk för att användaren blir olycksoffer. Reparation bör utföras av en auktoriserad serviceverkstad.