Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om kretskort-kontaktdon

  För att ansluta kretskort med andra elektriska komponenter finns det kontaktdon eller kretskortsanslutning. Anslutningen kan ske med klämanslutningar, skruvförband eller lödkontakter. Hur du väljer rätt val för anslutning till kretskort, får du reda på här.

  • Was kretskortskontaktdon?

  • Was finns det för anslutningsdelar?

  • Val av kretskortskontaktdon

  • Sammanfattning - omfattande anslutningsmöjligheter

  Was kretskortskontaktdon?

  Kretskorten är tunna plattor som innehåller elektriska komponenter och anslutningar. För praktisk användning ansluts kretskort med andra elektriska komponenter eller komponentgrupper. Det kan till exempel vara brytare, vridreglage, displayer eller andra kretskort.

  Sådana anslutningar kan till exempel realiseras med kablar som löds direkt på kretskortet. Dessa lödställen kan dock vara svåra att lossa och värmetillförseln påverkas av upprepad lödning vilket kan skada komponenter på kretskortet. Dessutom är vissa anslutningsställen på kretskort mycket små eller dåligt tillgängliga.

  För att möjliggöra anslutningar, finns kontaktdon för kretskort. För direkta kontaktdon finns anslutningspunkten direkt på kretskortet. På så sätt kan du ansluta den direkt till andra komponenter eller kretskort med motsvarande anslutning. Det här systemet finns till exempel i datorer (till grafikkort, RAM-modul) eller speciella industrikontroller.

  Indirekta kontaktdon löds på kretskortet. Det finns olika anslutningssystem för att garantera en säker anslutning. Kretskortskontaktkontakterna ansluts med kablar, kontakter eller direkt till andra kretskortskontaktdon.

  Denna kretskortsanslutning möjliggör lösliga anslutningsställen till olika elektriska komponenter. De olika typerna av kopplingar finns med raka och vinklade anslutningar.

   

  Vilka anslutningsdelar finns det?

  Det finns olika anslutningsmöjligheter för kretskort. Viktiga kretskortkontaktdon och delar är:

  Fjäderlister, knivlister

  Knivlister sätts fast i fjäderlister. På knivlister sitter pennor på anslutningssidan. Din motsvarighet, som har fjäderlister, har anslutningar som anslutning. De har anslutningar för att fästa dem på kretskort genom lödning eller uttag.

  Dessa båda typer kan kombineras på många olika sätt. Förutom möjligheten att ansluta två kretskort med varandra, finns det också speciella kontakter med vilka kablar kan fästas på listerna. Vid valet bör du se till att alla lister kommer från samma tillverkare, eftersom fjäderlister och knivlister från olika tillverkare oftast inte är kompatibla med varandra.

  Stiftlister, anslutningslister

  Med stiftlister kan kretskort anslutas med varandra, enskilda kablar kan anslutas eller med kontakter skapas anslutningar med flera ledare. Anslutningslisterna är motstycke till stiftlisten . Lister finns i många serie- och polkombinationer.


  Kortslutningsbrygga

  Kortslutningsbryggor eller "jumper" pluggas in på stiftlister för att ansluta två av kontakterna till varandra på en enda list - de är "bryggade". På så sätt kan olika lägen ställas in genom enkel brygga av kontakter. Ett känt exempel på detta är styrningen av äldre hårddiskar med hjälp av en huvud- (Master) och en sekundär hårddisk (Slave). Detta uppnås med hjälp av en kortslutningsbrygga.

  Lödöron, lödstift

  Lödögla och lödstift fästs på kretskort och fungerar som lödpunkter. Oftast löds de på kretskort, men det finns även speciella stickvarianter. Det finns även kopplingar via pennor och öglor, som genom pressning kopplas fast på kretskortet. Flera trådar kan fästas på dessa lödningspunkter, lödfrekvensen höjs. På enskilda trådar kan även kontakter monteras, som kan stickas direkt på lödstift.

  Kretskortsplintar

  Kretskortsplintar på kretskort gör det möjligt att fästa trådar genom skruvar och klämmor. Dessa anslutningar kan lätt lossas igen. Trådarna kan enkelt bytas ut eller klämmas på annat sätt.


  benkontakter

  Stiftkontakter är en form av stiftlister som används för kontaktdon. De har en isolerande ram och kodas för att undvika felaktig inkoppling. En extra låsning ger ett säkert grepp om kontakten, was krav från starkt svängande enheter som tvättmaskiner.

  Stiftlist- och uttagssystem

  Under stiftlister- och uttagslistsystem sammanfattas stiftlister och anslutningslister som är utformade för specifika tillämpningar. Från många tillverkare och tillämpliga scenarier finns det lika många stiftlister- och uttagssystem. Dessa kan kodas med olika antal poler, olika stickvarianter och chassityper.  


  Tillbehör för stiftlister- och uttagssystem

  Det finns också ett stort utbud av tillbehör för det omfattande sortimentet av stiftlister- och uttagssystem. Detta sträcker sig från tätningar och höljen via extra dragavlastning till kodningsugn.

   

  Välj rätt kretskort-kontaktanslutning

  För att utrusta sitt kort med anslutningsdon finns det några punkter att se på vid rätt val:

  • Antalet poler eller antal anslutningar och antal kretsar ska passa på deras kretskort.
  • Den maximala strömstyrkan hos kopplingen bör vara större än de förväntade strömstyrkan på kretskortet.
  • Skall endast ett fåtal enskilda trådar vara sammanbinsta eller flerradiga kablar? Med bara några trådar räcker ibland en lödkontakt eller en enkel stiftlist. Vid användning i flera ledare bör fjäder- och knivlister eller stift- och anslutningslister beaktas.
  • Vid kraftigt vibrerande enheter bör man se till att kontaktlåset används.
  • Vid svåra förhållanden, t.ex. damm- eller fuktutveckling, bör packningar och höljen användas.
   

  Sammanfattning - omfattande anslutningsmöjligheter

  För att förbinda kretskort med andra elektriska komponenter och komponentgrupper, finns det ett stort urval av anslutningsmöjligheter. För att skydda kretskortet och skapa lösliga anslutningar används kretskortskontaktdon.

  Det finns olika lister, lödanslutningar och klämmor som kan monteras på kretskort. Med dessa är det möjligt att ansluta enskilda trådar, flertrådiga kablar eller andra kretskort. Genom olika system finns passande kontaktdon för varje tillämpning.