Lista
  Bildvy
  Föredrar du listvyn? Byt helt enkelt här.
  Föredrar du bildvy? Byt helt enkelt här.

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om kabelskydd

  • Was är kabelskydd?

  • Vilka typer av kabelskydd finns?

  • FAQ - vanliga frågor om kabelskydd

   

  Was är kabelskydd?

  Kabelskydd är en extra funktion som skyddar mot elektrisk, termisk, mekanisk och kemisk påverkan, tack vare kabeln av olika typer och användningar, utöver den egentliga kabelisoleringen. För detta ändamål omges de kablar som ska skyddas med en extra komponent som uppfyller tillämpningskraven. Förutom skyddsfunktionen uppfyller en del av kabelskyddselementen en estetisk funktion genom att kablarna döljs så att skyddet visuellt smälter in i installationsmiljön. Dessutom har den en ordningsamt funktion, eftersom kablar efter destination kan grupperas inom en installation, men även separeras.

   

  Vilka typer av kabelskydd finns?

  Det egentliga utförandet av kabelskyddet är anpassat efter insatsomformen. I fråga om kabelskydd görs åtskillnad mellan följande kategorier:

  Energikedjor

  Energikedjor används för strömförsörjning av rörliga komponenter. De ser till att försörjningskabeln rör sig på en definierad väg och förblir skyddad mot för stark böjning och splittring. Kedjorna kan förlängas med anslutnings-/avslutningselement och monteras mellan fasta och rörliga delar. Samtidigt garanterar de en dragavlastning för den strömförande kabeln. Energikedjor klassificeras efter den tillåtna hastigheten och accelerationen med avseende på rörelse. Kedjorna har en mekanisk lösning för att integrera den till ledande kabeln i kedjans inre eller dess yta. Dessutom finns flerdimensionellt rörliga energikedjor som ger hög flexibilitet vid komplicerade rörelser. Vissa leverantörer har också speciella värmeskyddshylsor som kan installeras i efterhand.

  De energikedjor du hittar på Conrad är tillgängliga på innerhöjder från 10,5 till 35 millimeter, innerbredden från 10 till 103 millimeter och längder från 17 till 1.035 millimeter. Längden avser det enskilda grundelementet, som delvis kan förlängas med ytterligare lika delar.

  Isoleringsslangar;

  Denna form av kabelskydd fungerar som extra isolering av befintliga kablar och kablar mot stark värme, extrem kyla och mycket stora temperaturförändringar. Många produkter i denna kategori är dessutom i stor utsträckning beständiga mot kemisk påverkan. Alla dessa produkter säljs som metervara.


  Kabellister

  Kabelbryggor används för att skydda ledningar av olika slag mot skador vid beträning eller körning. Ofta måste de på befintliga arbetsplatser byggas om till kabel: För att överbrygga gångvägarna används kabellister som samtidigt är ett snubbelskydd. Kabelbrygga har därför avfasade, halkfria sidor och har en eller flera kabelgångar. EMC-utrustningen säkerställer att data- och spänningskabel kan styras separat för att förhindra signalstörningar.

  Vissa kabellister har extra säkerhetutrustningar: Gula-svarta markeringar, självlysande signalremsor längs långsidorna för skymning och mörker. Kabellisterna kan kortas med verktyg och förlängas med kopplingsstycken. Det finns lösa, självhäftande och skruvbara lösningar. Passande ändstycken ger en optisk tilltalande avslutning.

  Kabelmuffar

  En kabelhylsa används för kontinuerlig anslutning av två kablar eller kabelsträngar och uppfyller samtidigt isolations- och skyddsuppgifter. Hylsan ansluts ordentligt med kabeln och omsluter den egentliga elektriska anslutningen. Användningsområden är väg-, trädgårds- och poolbelysning, apparatanslutningar för utomhusbruk (pumpar, filter, högtalare), kabelanslutningar på bussar och i kanaler samt skydd av små elektriska komponenter.

  Hos Conrad hittar du:

  • Gjuthartssuffen : den omslutningen av en anslutning med flera komponenter av gjutharts och håller på så sätt hög termisk, kemisk och mekanisk belastning.
  • Gelhylsan är enkomponentslösningar där gelen övertar isoleringen och redan är infogat i muffskålen. Vid förslutning av muff tätar gelen tillförlitligt utåt.
  • Mekaniska muffar med hög skyddsgrad upp till IP68
  • Krymphylsor finns som kabelreparationskedjor.

  Kabelhöljen

  I kategorin kabelslangar finns samlade lösningar som är en särskild form av rörliga kabeldragningar inklusive skydd. Till dessa hör slangar som till exempel förbinder höjdjusterbara skrivbord med jordanslutnings-containrar och andra spirallösningar, buntar ihop kablarna å ena sidan och å andra sidan tillåter att nödvändiga anslutningar förs var som helst. En del av dessa slangar är avsedda för industriell användning. Materialvalet ger slitstyrka och beständighet mot många kemikalier samt en frekvent återanvändningsbarhet.


  Skyddsslangtillbehör

  I denna kategori finns speciella verktyg, skruvförband eller hylsor, slanghållare, slutförslutning, fästklämmor, skydd av rostfritt stål och dragavlastningar samt adapterstycken mellan muffar och kabel för att kunna använda din kabelskydd tillförlitligt.

  Vid tillverkningen av komponenter för skydd av kablar måste man beakta gränsvärden för ämnen som är farliga för hälsan och miljön (direktiv 2011/65/EU). I RoHS-direktivet erbjuds du detta hos Conrad som ett urvalskriterium i butiken.

   

  FAQ – vanliga frågor om kabelskydd

  Was beaktas vid användning av kabelskydd?

  • Användaren är ansvarig för det sätt på vilket fackmannamäsäkerhet används.
  • För att hitta rätt kabelskydd för olika användningsområden erbjuder tillverkarna omfattande dokumentation om dina produkter.
  • När det gäller energikedjor är det viktigt att notera att alla el-, pneumatik- och medieledningar har en reserv för att kompensera för krafter genom relativa rörelser.
  • Ledningarna måste byggas in med tillräckligt spel.
  • Vid användning av kabellister på allmän väg eller i trottoarer kan ytterligare märkning eller faroangivelser eller tillstånd krävas. För att välja rätt kabelbrygga för dina behov kan du ta ut belastbarningarna i databladen. Belastbarheten uppnås endast på fast och jämn grund. Vid ojämna eller mjuka underlag rekommenderas belastningstester.
  • Användningen av gjutharts och gel ska uppfylla tillämpliga arbetsmiljökrav. Detta gäller särskilt hud- och ögonskydd samt ventilation för flerkomponentmaterial som används i utrymmen. Icke-härdade komponenter kan utgöra en fara för miljön. Vid fall av irritation skall läkarråd omedelbart inhämtas.

  Hur länge håller skyddet mot kablar?

  Kabelskyddets livslängd gäller framför allt öppningsbara skydd. Det finns till exempel energikedjor som har testats med upp till 30 miljoner betor.

  När det gäller muffar, särskilt tvåkomponentslösningar, utgår man från extremt långa hållningar som överskrider en persons livstid.