Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om trefasmotorer och växelströmsmotorer

  Oavsett effekt, livslängd eller hastighet - växelströms- och trefasmotorer skiljer sig i olika aspekter av likströmsmotorer. Även dessa två motortyper är inte direkt likriktade. I vår guide får du veta exakt hur de två motorerna skiljer sig åt och vilka kriterier du måste ta hänsyn till när du köper dem.

  • Was är trefasmotorer och was växelströmsmotorer?

  • Vad skiljer sig de två varianterna åt?

  • Was måste beaktas när man köper maskiner?

  • Kort och gott:

   

  Was är trefasmotorer och was växelströmsmotorer?

  I princip har båda typerna av motorer samma funktion: De omvandlar elektrisk energi till mekanisk rörelse. Detta visar tydligt gemenskap med andra elektromekaniska driftstekniker och avgränsning mot förbränningsmotorer. Men här hör likheter med andra elmotorer och även mellan trefasmotorer och växelströmsmotorer.

   

  Vad skiljer sig de två varianterna åt?

  Uppdelningen med namnupprop illustrerar redan skillnaderna i elförsörjningen. Detta påverkar de båda motorvarianterna i fråga om uppbyggnad, effekt och användningsområde:


  Trefasmotorer

  Namn på trefasmotorer beror på försörjning med trefas-växelström. Motorn måste försörjas med denna ström via tre separata ledare, och därför är omvandlingen av den elektriska till mekanisk effekt något mer komplicerad. I själva motorn finns tre cirkel- eller stjärnformade elektriska magnetspolar som står i en vinkel av 120° mot varandra. Om dessa regelbundet försörjs med växelspänning till 120° förspänning från de andra spolarna, aktiveras de enskilda magnetspolarna på olika sätt.

  I princip följer genomförandet av en vanlig elektrisk motor: Riktningsändringen av det roterande magnetfältet genom spolarna utomhus, försörjda vid olika tidpunkter, verkar på en rörlig rotor i mitten - till exempel bestående av en ytterligare magnet. Från denna överförs den mekaniska rörelsen till anslutna element, till exempel en axel.

  Växelströmsmotorer kan delas in i två underkategorier: Synkrona och asynkrona trefasmotorer. Den största skillnaden är att frekvensen för rotorn och magnetfältet är lika med frekvensen för synkrona motorer. Asynkrona motorer är mer robusta och gynnsamma i sin tillverkning och har därför större spridning än deras synkroniserade motsvarigheter.

  Växelström-motorer

  Växelström-motorer

  Växelströmsmotorer drivs också med trefas-växelström, men använder endast en fas av strömmen. Därför kallas de även växelströmmotorer i ett steg, där beteckningen växelström avser den växlande spänningen i den fas som används.

  Till skillnad från trefasmotorer är vid växelströmsmotor inte den magnetiska riktningen angiven genom användning av endast en fas. Därför behöver dessa motorer ytterligare komponenter som bestämmer riktningen på magnetfältet och hjälper till vid start av motorn.

  Eftersom växelströmsmotorer endast använder en fas, används de framför allt vid användning med små effekter. Även dessa motorer kan delas in i synkrona och asynkrona varianter.

   

  Was måste beaktas när man köper maskiner?

  I likhet med alla typer av elektriska motorer är de grundläggande tekniska uppgifterna för trefasmotorer, till exempel märkspänning och ström, drifttemperatur, men också den föreskrivna verkningsgraden viktiga faktorer som måste beaktas vid köpbeslutet. Dessutom bör du framför allt beakta följande kriterier:

  Beslut om typgodkännande: Frågan om vilken motortyp som används bör tas upp redan i början av diskussionen, där varianterna för trefasström i första hand är lämpliga för prestandakrävande uppgifter, medan växelspänningsdriften är avsedd för tillämpningar med mindre prestanda.

  Nominellt varvtal: Olika varianter av motorer har olika varvtal. Detta nummer visar hur mycket motorn har maximal effekt i varv per minut. Det är nödvändigt att ta hänsyn till det nominella varvtalet, eftersom det är det som avgör hur motorn kan användas.

  Konstruktion/typ: Konstruktionen påverkar oftast även typbeslutet, eftersom växelströmsmotorer i regel är mindre och därmed kan användas i mer varierande områden. Förutom storleken finns det dock andra aspekter att ta hänsyn till: Konstruktionskategorierna ger information om motorns montering och justering: B3 eller B14 står till exempel för horisontella motorer. Den första har fötter för montering, den andra har fläns. IP-standarderna visar dessutom lämplighet för hårda miljöförhållanden. Beroende på användningsområde är deras roll extremt viktig och måste därför beaktas.

   
   

  Kort och gott:

  Växelströms- och trefasmotorer är olika motortyper, som dock på grund av sina skillnader perfekt kompletterar varandra för att klara av respektive krav. Med hjälp av vår rådgivare kan även du hitta rätt produkt för din lösning. De kan också se mer information om de enskilda motorerna på den detaljerade produktsidan.