Lista
  Bildvy
  Föredrar du listvyn? Byt helt enkelt här.
  Föredrar du bildvy? Byt helt enkelt här.

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Information om elinstallationsmaterial

   

  I elektroinstallationsmaterial hittar du allt du behöver was när du bygger en strömförsörjning med byggnadsteknik. Det breda sortimentet sträcker sig från apparatdosor, nätkontakter och kopplingar via tillbehör för strömkabeldragning som kabelschakt för att täcka strömledningar, bärskenor och diverse tejper. Dessutom finns väderresistent installationsmaterial för utomhusbruk och trädgårdar.

   

  • Was är elinstallationsmaterial?

  • Varför använder man elinstallationsmaterial?

  • Vilket elinstallationsmaterial finns det?

  • Säkerhetsinformation om elinstallation

   

  Was är elinstallationsmaterial?

  Allt elinstallationsmaterial omfattar alla tillbehör för distribution av ström i byggnader och tillhörande utomhusområden som trädgårdar. Förutom kopplingsdosor och elkontakter omfattar detta ett omfattande utbud av produkter som är till hjälp vid kabelläggning. Till exempel fördelare, anslutningar och fästen för kablar.

  Komponenterna för elinstallationen kan i grunden delas in i två stora grupper: Det finns aktiva och passiva komponenter. De skiljer sig åt i fråga om

  • Aktiv räknas till de strömförande delarna
  • Eller passivt endast uppfylla hjälpfunktioner, men inte ens stå under ström.

  Tillbehörsartiklarna är ofta passiva monteringsmaterial. Till exempel är kabelkanaler endast avsedda som bärkonstruktion och som extra skydd för mantlade kablar, i motsats till ledningar, men inga strömförande komponenter

   

  Varför använder man elinstallationsmaterial?

  Elektroinstallationsmaterial används på många sätt vid distribution av ström i lågspänningsområdet i byggnader, enskilda byggnadsdelar, i lägenheter och enskilda rum. Men även i kommersiella fastigheter och industriella anläggningar används elinstallationsmaterial i stor utsträckning.

  Med de strömförande komponenterna för elinstallationer i denna kategori kan du förverkliga den grundläggande distributionen i byggnader, men bara

  • Bakom huvudbrytaren, eventuella åskledare och liknande generalsäkringar
  • Endast godkänd som mellanliggande anslutning för lågspänningsområdet
  • Eller före den färdiga anslutningen av elektriska apparater.

  Material för elinstallation bör endast flyttas av specialiserade företag i enlighet med alla relevanta bestämmelser.
  Söktips: Passande verktyg för elinstallation hittar du här i vår butik.

   

  Vilket elinstallationsmaterial finns det?

  Installationsdosor

  Installationsmaterial

  Installationsdosor är kopplingsdosor. Som extra hölje används beröringssäkerhet av elektriska komponenter. Det finns både anslutnings- och förgreningsdosor. För höga krav finns installationsdosor för våtrum och sådana med höga brandskyddsklasser.

  Tejp

  Installationsmaterial

  Tejp är användbar hjälp vid elinstallationen. Du skapar ordning och kan även användas för fastsättning. Förutom ledande och isolerande tejp med ensidig eller dubbelsidig tejp, finns även antihalkband, tätningsremsor, täckfolier och markerings-tejp i denna underkategori.

  Nätkontakt, Nätkopplingar

  Installationsmaterial

  Nätkontakt och dess motstycken, Nätkopplingar, är kontaktdon för strömförsörjning av elektriska apparater. Det stora urvalet av enkla modeller kompletteras med jordad kontakt, vinklad kontakt och mellan-och-brytare.
  Söktips: Infällda uttag hittar du här.

  Elkabel-förlängning

  Monteringsmaterialet för kablar omfattar olika utföranden av kabelbärsystem samt styr- och skyddskanaler för elkablar. Det inkluderar sockellistsystem, kabelrännor, kabelkanaler, installationsrör, monteringsband och andra passiva kabelstyrsystem, som inte har något att göra med den egentliga elektroniken.

  Skarvklämmor, enledarskarvdon

  Koppling för kablar och trådar kan koppla ihop både elektriska ledningar med varandra och avgrenings-fördelare. Oftast handlar det om klämmor, i vilka ledningstrådar kan installeras utan problem. Vanliga representanter är uttag-klämmor, lampklämmor, kopplingsplintar och WAGO-klämmor. Som mellanstycken hjälper sådana anslutningar till detaljförverkligandet av större kopplingsmiljöer.

  Tillbehör för anslutningsklämmor, enledarskarvdon

  Även urvalet av tillbehör för anslutningsklämmor är enormt. Här hittar du bland annat skydd, märkningsmaterial, fästadapter, tätningar, höljen, bärskenor och dragavlastningar samt verktyg för montering av kontakter.

  Elinstallationssystem Wieland för trädgård

  Utomhus beror det på väderbeständig dragning av elektriska ledningar, så att ingen fukt kan tränga in i regn. Installationssystemet för utomhusbruk innehåller allt was du behöver för en säker strömfördelning utomhus, bland annat ledningar, kontakter, uttag, fördelare och trådlös tryckknapp.
  Säkerhetsanvisning: Kontrollera innan du installerar elektriska komponenter i våtutrymmen eller utomhus, alltid om tillverkaren uttryckligen anger montering utomhus i produktbeskrivningen som tillåten. Den största delen av elmaterialet är endast avsett för inomhusbruk, eftersom komponenterna i väta inte erbjuder tillräckligt kortslutnings- och beröringsskydd, vilket was som en betydande säkerhetsrisk.

   
   

  Säkerhetsinformation om elinstallation

  Överför alltid installationen av inhemsk elektronik till ett fackföretag. Det är bara dessa som har lämplig sakkunskap och en försäkring för eventuella följdskador, om det ändå skulle gå fel vid monteringen.

  De ekonomiska skadorna vid elinstallationsfel uppgår snabbt till sex siffror:

  • Försäkrings- och garantirättigheter för alla anslutna elektriska komponenter riskerar att upphöra när husägare eller hyresgäster gör egna insatser.
  • Felaktig användning av elinstallationsmaterial medför risk för livshotande olyckor till följd av elolyckor.