Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om byggsatser och experimentlådor

  Många elever blir lättare att lära sig om de direkt och praktiskt kan använda sig av de teoretiska kunskaper som förvärvats. Detta gäller inte bara för unga utan även för vuxna med vetgiriga barn. Med hjälp av övningslådor och experimentlådor kan lärande inom områden som teknik och elektronik bli omväxlande och uttrycksfullt, oavsett om det är hemma eller i skolan.

  • Was är lärobyggsatser och experimentlådor?

  • Vilka typer av byggsatser och lådor för experimentering finns det?

  • Vårt praxistipp: Börja med praktiken

  • FAQ - vanliga frågor om byggsatser för lärande och experimentlådor

  Was är lärobyggsatser och experimentlådor?

  Inlärningsbyggsatser och experimentlådor är prefabricerade hobbypaket och testsatser som används för att illustrera komplexa teman och undervisningsfack som elektronik och teknik med praktiska övningar. Klassiska undervisnings- och undervisningsmetoder kombineras ofta med långa teorieenheter. Informationsdensiteten gör det svårt för vissa elever att få tillgång till krävande ämnen som teknik eller elektronik och att varaktigt märka sig med nylärda kunskaper.
  Inlärningssatser ger kunskap genom att förklara breda ämnesområden med hjälp av en mycket konkret tillämpning. Genom att bygga en fungerande kvarn för en fönsterbank lär sig nyfikna principer och aspekter av vind-energi, utan att behöva välta genom ändlösa kapitel i en fysiklärbok. Dessutom innehåller byggsatser alla nödvändiga delar av en relativt enkel konstruktion eller en apparat och en tillhörande bruksanvisning för uppbyggnaden.

  Experimentlådor strävar efter samma mål. De är också utformade för att sprida teoretiska kunskaper och ge en tydlig bild av dem. I mindre utsträckning fokuserar de dock på en konstruktion och dess komponenter. I stället ska forskare uppmanas att experimentera så att gamla och unga nyfikna kan upptäcka abstrakta naturprinciper genom eget deltagande.

  Vilken typ av byggsatser och lådor för experimentering finns det?

  Byggsatser är en sammansättning av förtillverkade delar som monteras med hjälp av en bruksanvisning. På så sätt får de insyn i hur tekniska processer och apparater fungerar. Ett klassiskt exempel på sådana satser är robotbyggsatser, till exempel för motordrivna armar eller små fordon. Många av dessa inlärningssatser innehåller för robotmekanik typiska komponenter som motorer, kretskort, växellåda, metallställ och plastskydd. Om alla delar är korrekt sammanfogade resulterar de i slutet en fullt fungerande robot som kan användas för olika uppgifter. Många tillverkare erbjuder dessutom robotbyggsatstillbehör. På så sätt kan du bygga ut och använda vissa robotar och lära dig andra aspekter av området.

  Lärobyggsats

  Experimentlådor, övningspaket och byggböcker överlappar i viss mån innehållet med utbildningsbyggsatser. Särskilt utbildningspaket liknar dem i den meningen att uppbyggnaden av en viss utrustning utgör en central del av utbudet. Experimentlådor och byggböcker uppvisar dock klara skillnader. Experimentlådor är relativt enkelt att bygga upp och experimentera med. Användningen av den färdiga lådan är viktigare än dess konstruktion. Genom kemiska lådor kan elever t.ex. under handledning utlösa kemiska reaktioner för att lära sig grunderna i kemi. Andra experimentlådor lägger större vikt vid observationer än delaktighet, till exempel sådana med anknytning till naturen som insektshotell.
  Byggböcker är däremot avancerade uppslagsverk. De åtföljs av mindre komponenter och komponenter som gör att läsarna direkt kan förstå det beskrivna ämnet. Tack vare det kompakta formatet är de långt ifrån så omfattande eller komplexa som andra inlärningsbyggsatser och experimentlådor för liknande ämnen. I gengäld för de lite djupare in i ämnet i frågor som elektronik och teknik.

  Vårt praxistipp: Börja med praktiken

  Den stora fördelen med lärsatser och experimentlådor är att de vänder sig till nyfikna, som har att göra med för mycket teoretiskt ämne tyngst. Därför kan det i enskilda fall vara tillrådligt att inte ställa dem med läroböcker, utan att genast föra in dem i ett ämnesområde med en spännande byggsats. På så sätt uppstår inte känslan av en överfordran. I stället upptäcker eleverna ämnet på ett lekfullt sätt, lär sig känna det och lär sig av sig själva en kännbar kunskapskick. Det gör till exempel ett elektroniskt startset för att bygga en raket för optimal förberedelse för en undervisningsenhet för tyngdkraft, tröghet och annan naturrätt.

  FAQ - vanliga frågor om byggsatser för lärande och experimentlådor

  Vilken bygglåda är bäst lämpad för mina ändamål?

  En första indikator på lämpligheten av ett attraktivt experiment eller inlärningspaket är användarens ålder. Satserna varierar kraftigt i fråga om komplexitet, krav och omfattning. Den som försöker ge fel erbjudande kan överkräva ett barn eller underställa en tonåringar. Därför är de flesta produkter försedda med en åldersrekommendation, som vanligtvis anges på förpackningen eller på produktsidan i vår butik. Dessutom ger namnen på vissa uppsättningar information om deras avsedda målgrupp, beteckningar som "Grundskola för skolelever" eller "startpaket". Allt detta är dock bara rekommendationer. Avgörande är i slutändan elevernas eller elevens preferenser och erfarenheter. Till exempel kräver kortvariga fysiska experiment med en experimentlåda vid bygghusäventyr mindre tålamod än uppgiften att konstruera en fungerande hydraulik-arm, trots att båda satserna har en liknande åldersrekommendation.

  Vad bör man tänka på när man köper byggsatser för lärande och experimentlådor?

  Innan man köper byggsatser eller experimentsatser är det viktigt att veta vem eller was de är avsedda för. Naturligtvis spelar elevernas ålder, typ av lärande och intresseområde en viktig roll. Dessutom finns det ett par andra relevanta faktorer för att fatta ett beslut. För det första kräver olika erbjudanden av olika tillbehör. Verktyg som batterier och lim samt verktyg som lödkolv eller hammare medföljer inte några set, trots att de ofta är oumbärliga i tekniska och elektroniska set. Dessutom bör man beakta i vilken ram och hur länge ett set ska användas. Vid montering av vissa bygglådor löds delar eller är fastmonterade på annat sätt, så att de inte längre kan monteras isär, för att använda dem en andra gång. Många experimentlådor erbjuder däremot upprepade inlärningsmöjligheter, där vissa ämnen och material eventuellt måste köpas upp med tiden.