Lista
  Bildvy
  Föredrar du listvyn? Byt helt enkelt här.
  Föredrar du bildvy? Byt helt enkelt här.

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värdet av industrikontaktdon

   

  • Was industrikontaktdon?

  • Vilka typer av industrikontaktdon finns det?

  • Kriterier för att köpa industrikontaktdon - vad är det som är viktigt?

  • Vårt praktiska tips

  • FAQ - vanliga frågor om industrikontakter

  • Så här köper du passande industrikontaktdon

   

  Was industrikontaktdon?

  Anslutningsdon

  Industrikontaktdon är elektromekaniska komponenter. Precis som andra elektriska kontaktdon används industrikontaktdon för anslutning och bortkoppling av ledningar och hör därför till komponenterna i den elektriska förbindningstekniken.

  Eftersom det i industriella miljöer inte bara finns högre krav på hållbarhet och tillförlitlig funktion, utan även ofta svåra miljöförhållanden, anpassas industrikontaktdon speciellt för dessa ändamål.

  Några exempel på användning för industrikontaktdon är styrteknik och anläggningsövervakning, fotovoltaikanvändning och professionell användning i Broadcast-området. De används också vid energiöverföring, på mobila områden, i kopplingsskåp, fabriker och inspektionssystem.

  Industrikontaktdon består av en eller flera elektriska kontakter monterade i ett gemensamt hölje. För att undvika att kontakten oavsiktligt lossas och att funktionen slutar fungera är det oftast en kontaktlåsning en del av konstruktionen, till skillnad från många enkla anslutningar i det kommersiella området.

   

  Vilka typer av industrikontaktdon finns det?

  Industrikontaktdon finns i en mängd olika former och kontakter. I princip kan man skilja mellan runda kontaktfogar och rektangulära utföranden. De senare erbjuds även som så kallade tunga anslutningsdon med mycket robusta höljen av aluminium eller rostfritt stål.

  Rundkontaktdon finns däremot i mycket kompakta och slimmade versioner.

  Modulära kontaktdon möjliggör individuell bestyckning av kontaktdonen. Beroende på kontaktinsats eller flera kontaktinsatser kan en individuell anpassning för varje användningsområde uppnås.

  Så kallade överlämningsstenar används för anslutning av olika typer av kontaktdon. De integrerar å ena sidan ett klämområde, där de elektriska ledningarna ansluts fast med kläm- eller skruvfäste, och å andra sidan kontaktsektionen för när som helst löstagbar anslutning av kontakten.

  Överföringskomponenter kan dessutom innefatta LED-statusindikatorer, säkringar, termineringsmotstånd eller andra komponenter.

   

  Kriterier för att köpa industrikontaktdon - vad är det som är viktigt?

  Förutom att välja en viss chassiform, finns driftspänning och driftström och driftström i första rummet. Vissa användningsområden kräver en konsekvent avskärmning mot externa elektriska störningar eller från ledningens eget felande Här måste även kontakten vara elektriskt avskärmad.

  Beroende på användning krävs ett visst beröringsskydd, som minst måste vara uppfyllt. Särskilt vid användning utomhus och under svåra miljöförhållanden måste man se till att det finns tillräckligt med skydd för att undvika driftstörningar, elektriska riskkällor och för att förhindra att kontakterna förlöper genom vattentillförsel eller korrosion.

  Modulära kontakter möjliggör sammankoppling av flera strömkretsar i ett enda kontaktdon. Till exempel styr- och matningsspänningar i bara en speciellt lämplig kabel.

  För att undvika polvändningar och eventuella skador eller faror till följd av dessa, skall kodade kontakter användas för sådana ändamål. Vissa kontaktdon möjliggör även individuell kodning för annars samma kontaktinsats och hölje. Detta gör att oavsiktlig felaktig anslutning kan undvikas på ett tillförlitligt sätt.

  För vissa tillämpningar krävs kontakter i förväg. Till exempel för att i god tid tillhandahålla den avsedda skyddsåtgärden i form av säker jordning, säkerställa en avskärmning eller först försörja styrkretsar innan själva strömförsörjningen av säkerhetskritiska maskiner och anläggningar är klar.

   

  Vårt praxistipp: Nötning

  Varje kontaktmaterial är föremål för ett visst slitage. Per kontaktcykel kan även ett litet stycke material avlägsnas från kontakterna. Eftersom många kontakter har fått betalt med speciella, tunna ytor är det tillåtna antalet kontaktcykler specifierade av tillverkaren. Lämpliga kontaktsprejer och kontaktfetter kan användas för att minimera slitage och kontaktytor och för att skydda mot korrosion och förlänga livslängden.

   

  FAQ - vanliga frågor om industrikontakter

  Är industrikontaktdon från olika tillverkare kompatibla med varandra?

  Det finns både standardiserade kontaktdon och tillverkarspecifika versioner. För standardiserade kontaktdon är utbyte alltid möjligt, men för icke-standardiserade kontaktdon måste i regel båda delarna (kontakter och uttag) erhållas från samma tillverkare.

  Kan du använda ett annat kontaktsystem istället för en termokontakt?

  För anslutning och förlängning av termoelement (”Thermodrådar”) får endast termokontakten som är lämplig för respektive system användas. De använda metallerna på anslutningsklämmor och de egentliga kontakterna måste då vara kompatibla med givartråd eller motstycket till kontakten eller uttaget. Annars uppstår mät- och visningsfel genom termospänning på dessa anslutningar.

   

  Så här köper du passande industrikontaktdon

  Var noga med anslutningarnas lämplighet för spänningshållfasthet, strömtålighet och nödvändiga kapslingsklass. Om du inte bara arbetar med lågspänningar, måste alla komponenter ha det beröringsskydd som krävs och bära de nödvändiga kontrollmärkena. Industrikontaktdon för rörliga eller mobila ledningar behöver en effektiv dragavlastning och ett knäckningsskydd för att förhindra sprickor och ledningsbrott.

  Om vibrationer eller dragbelastningar uppstår ska det finnas en säker låsning med stickpropp. Kontaktdon med höljen av plast är lätta, elektriskt isolerande och korrosionsskyddade. Metallutförande har fördelar när det gäller särskild mekanisk robusthet eller extrema temperaturförhållanden.

  Vid ersättningsanskaffningar för defekta kontakter är det inte bara viktigt med passande antal poler, storlek och serie, vid kontaktinsats finns det ofta inom en serie olika kontaktorder och utföranden, som vid första anblicken ofta mycket liknar varandra.
  Här rekommenderas alltid en exakt balansering innan du beställer den.