Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

      

  Värt att veta om flertrådiga kablar

  • Vad är flertrådiga kablar?

  • Vilka flertrådiga kablar finns hos Conrad?

  • Värt att veta om flertrådiga kablar

  • FAQ – vanliga frågor om flerledarkablar

   

  Vad är flertrådiga kablar?

  Flertrådig kabel

  Termen ”flerradiga kablar” omfattar ett stort antal olika kablar och ledningar. Det rör sig om kablar som inom ytterisoleringen har minst två strömförande levar som är isolerade från varandra. Deras antal kan till exempel nås på telefonkablar 200. Ett undantag är de jordningsband som kan bestå av nät, som liknar en tvinnad tråd, men som är entrådiga i elektrisk bemärkelse. Beroende på användningsområde används många tvärsnitt, vissa kablar är sättfärdiga för kontakter och uttag (konfektionerad).

  Isoleringen skyddar de inre ledarna mot kontakt och annan yttre påverkan och har delvis speciella termiska och kemiska egenskaper. Den operativa temperaturen skall skilja sig åt i fråga om fast eller rörlig förläggning. Silikonisolering erbjuder ett betydligt större temperaturområde än vanliga. För systematiskt och felfritt arbete finns det en färgskillnad mellan ledarisolering i flertrådiga kablar. Inom ytterisoleringen finns många kablar i så kallad förtvålning eller delikation. Det minskar den ömsesidiga påverkan mellan elektriska ledare.

  Med flerledarkablar i Conrad-butiken kan du lösa alla installationsarbeten inom industri, hemmet och hemmet.

   

  Vilka flertrådiga kablar finns hos Conrad?

  De flertrådiga kablar som erbjuds hos Conrad är indelade i stort efter användningsområde:

   

  Larm-, varnarekabel

  Larm-, brandlarkabel larm-, varnarekabel

  Med speciella termiska egenskaper för isoleringen, delvis i skärmat utförande

  Audio-, videokabel, omonterad:

  Audio-, videokabel, omonterad kabel

  Metervara i packade mängder

  Busskabel:

  Busskabel

  Bland annat kabelspår- och torsionsbeständig kabel

  datorkablar

  datorkablar

  För säker dataöverföring även över stora avstånd, vissa konstruerade för utvärdering av sensorsignaler, som styr- och USB-ledningar

  Jordningsband, jordningsledare:

  Jordningsband

  Kabel och metallband med högre tvärsnitt för jordning av eltekniska anläggningar

  Flatkablar.

  Flatkablar

  I olika rastermått för anslutning av datorkomponenter

  Kabel, gummikabel

  Kabel, gummikabel

  För anslutning av industriella och hushållsenheter till lågspänningsnätet

  Installationskabel

  Installationskabel

  För implementering av heminstallation i lågspänningsnät

  Koaxialkablar

  Koaxialkablar

  För vidarebefordran av oftast högfrekventa, svaga signaler

  Ljusvågsledare (optiska)-kabel, konfektionerad

  Optisk ledare

  För störningsfri signalöverföring, monteringsklar med anslutningselement

  Optisk ledare (fiberoptisk)-kabel, omonterad:

  Optisk ledare

  Samma syfte som konfektionerade varianter

  Nätverkskabel, 1-1 kopplad:

  Nätverkskabel

  För installation av kontorsnätverk och anslutning till den digitala världen utomhus, användbar med kontakter/uttag

  Nätverkskablar, ej speicaltillverkade

  Nätverkskabel

  Ingen stickpropp/uttag

  Fotovoltaik-, solcellskabel

  Fotovoltaisk enhet

  Speciellt för långvarig, utomhusanvändning konstruerad kabel

  SAT-installationskabel:

  SAT-installationskabel

  Ansluter elementen i ett satellitmottagningssystem, delvis med kontakter/uttag eller delvis konfektionerad

  Släpkedjekabel:

  Släpkedjekabel

  Alla kablar i olika skyddsutrustning isolering som kan användas inom industrin för strömförsörjning av rörliga maskindelar. Här är några av de ovan nämnda buss- och datakabeln sammanfattade

  Spiralkabel

  Spiralkabel

  Förutom den klassiska telefonluranslutningen finns spiralkabel för strömförsörjning av höj- och sänkbara skrivbord och andra rörliga kontorsutrustningar, delvis med speciella mekaniska och elektriska egenskaper.

  Styrlinor

  Styrlinor

  Kabel för styrning av fordonskomponenter, jalusier, elmotorer, givare och mycket mer och för anslutning till batterier

  Telefonkabel;

  Telefonkabel

  För dragning av telefonledningar, även i jord eller under svåra förhållanden inom industriinsatsen

  Det mycket stora antalet produkter är resultatet av att vissa produkter erbjuds i olika längder, färdigtillverkade eller icke färdigtillverkade, eller som metervara.

  Flertrådig kabel

  Inom de angivna användningskategorierna kan man i allmänhet välja mellan prisintervall, nyheter och erbjudanden (med RoHS), kundbedömning, tillgång till filmer samt tillverkare (märke). Ur teknisk synvinkel kan de flertrådiga kablarna väljas ur följande perspektiv:

  Antal ledare: Upp till 200.

  Kabellängd: I centimeter, delvis som metervara

  Tvärsnitt av enkelledarna: I olika mått

  Egenskaper: Kemisk, olje- och/eller UV-beständighet, lämplig för utomhus- eller jorddragning, exceptionell temperaturbeständighet, skärmning i (speciella) underkategorier

  Kabeltyp: Indelning oftast efter systematisk beteckning, för kablar till exempel för högtalare eller mikrofoner med tillverkarspecifika egennamn.

  Flertrådig kabel

  Ytterligare funktioner (inte alla):

  CCA-ledare

  Förkortning för Copper Clad aluminium, på tyska ”Kopparbeskiktat aluminium”

  Max. flamsäkerhet

  I händelse av brand utvecklar mindre korrosiva gaser och rök

  Flexibla

  Rymmer litstråd i olika utföranden

  Skärmad

  Märkning ”…(St)…” i kabeltypen betyder avskärmning

  Halogenfri

  Isoleringen är fri från halogener (brom, jod, fluor, klor). Vid brand undviks giftig och korrosiv gas

  Platt utförande

  Ledardragning i princip bredvid varandra med avtagbara kanter

  Vridningsbeständig

  Vridningsbeständig, till exempel vid användning på rörliga maskindelar. Ett möjligt antal torsioner garanteras för ett definierat temperaturområde

  Kabeltyp: Enligt de internationellt vedertagna förkortningarna (bokstavs- och sifferkombinationer) – ofta en hänvisning till användningsmöjligheterna.

   

  Värt att veta om flertrådiga kablar

  Flertrådig kabel

  Alla ledare, ledningar och kablar är märkta med förkortningar. Det finns en europeisk och nationell standardisering. Några exempel:

  H är det första ledet som hänvisar till kablar enligt det kortsystem som har harmoniserats i Europa

  LiY betyder lågspänningskabel för fast kabeldragning, PVC-isolering, flamhärdig

  FRNC: Engelsk förkortning Flame retardant non-corrosive för isoleringsmantlar som är flamhärdiga och som inte avger korrosiva gaser vid brand (alternativ förkortning: LSNH)

  A-2Y(L)2Y 02X2x0,6 svart är en telefonkabel med PE-isolering av ledare och mantel för installation inomhus, utomhus, i jord, i vatten och i betong

   

  FAQ – vanliga frågor om flerledarkablar

  Vad bör man tänka på vid användning av flertrådiga kablar?

  • Kabelinstallation tillhör den utbildade yrkesutövarens händer, även vid installation och reparation i lågspänningsområden. Tillämpliga bestämmelser bör iakttas för att förhindra att personer och föremål utsätts för elektrisk ström.
  • På offentliga platser kan kabelläggning vara beroende av tillstånd.
  • När kommunikationsnäten byggs upp skall åtgärder vidtas för att garantera datasäkerheten.
  • Håll dig till angivna spännings- och strömområden som är avsedda för kablarna. Detta gäller bland annat de temperaturområden som krävs.
  • Håll in minsta böjningsradier för kraven. Dessa radier kan kvantifieras olika, beroende på fast och rörlig installation.
  • Vid reparationer ska kablar med samma elektriska egenskaper och färglikartad isolering alltid användas som ersättning.
  • Observera, i förekommande fall, särskilda regler för t.ex. offentliga byggnader, hissar, brandskyddssystem och nödsystem. Regelbundna kontroller är ibland obligatoriska enligt lag.
    

  Hur länge håller en flertrådig kabel?

  Kabelernas livslängd anges av olika tillverkare med 30 till 50 år.

  Hur märks en trasig flertrådig kabel?

  • Tydligt synbar kabel- och/eller isoleringsbrott eller isoleringsstbrott, ofta på in- eller utgångssteg i höljen
  • Ett fullständigt bortfall av strömförsörjning eller enskilda komponenter i en installation
  • Strömfluktuationer när enskilda kablar avbryts i ledningar
  • Omnormal Uppvärmning av kabeln
  • Aktiverade elektriska anslutningar till anslutna komponenter