Lista
  Bildvy
  Föredrar du listvyn? Byt helt enkelt här.
  Föredrar du bildvy? Byt helt enkelt här.

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Lära sig om fläkt och fläkt

  Fläkt och fläkt hör till fläktarna som luftflödesmaskiner. axial- och tvärströmsfläkt åtskiljs. Förutom själva fläkten omfattar vårt erbjudande olika ventilationsgaller och förkopplingsdon. Vare sig det gäller industrikunskap eller hobbypysslare - hos oss finner du det och kan sammanställa sitt individuella ventilationssystem från olika komponenter.  

  De sitter här i en underkategori för halvledarkomponenter. De erbjudna fläktarna är utformade för elektrotekniska krav.

  • Hur fungerar fläktar och fläktar och vad används de?

  • Vilka fläktar och fläktar finns det?

  Hur fungerar fläktar och fläktar och vad används de?

  Obs: Begreppen fläkt och fläkt används egentligen inte längre i det tekniska språkbruket. Istället talar alla aktuella standarder från fläktar.

  I vardagsbruk tänker de flesta människor dock främst på utrustning för till- och frånluft av rum under beteckningen ’fläkt’. Du glömmer ofta de många användningsområdena för fläktar och fläktar. Dessa kan till exempel användas som datorfläkt för aktiv kylning av datorer, till exempel vid torrningar och explosionsskydd eller som hjälpprogram för kontrollerade bränder i olika tekniska förlopp. Användningsområdena för fläktar och fläktar kan på grund av sin allmowart inte beskrivas uttömmande.    

  Fläktar och fläktar används för att påskynda luftutbytet och därigenom bidra till värmeregleringssystemen. Fläkten driver med hjälp av en motor fläkthjulet, vars skovelformade ekrar tränger ut den omgivande luften och på så sätt virvlar upp och accelererar luftflödet. På så sätt ska värme och ibland även avgaser transporteras snabbare från fläktplatsen. Genom den varmare luften tar fläkten hand om en svalkande funktion. Ibland används, förutom fläktar med ventiluppsugningssystem, för att kunna transportera frånluften ännu snabbare. I vissa tillämpningar renas också lufttilluften speciellt, till exempel genom tillägg av skyddsgaser för explosionsskydd i en anläggning.

  I pneumatiska kompound- och värmeåtervinningssystem används fläktar och fläktar för att blanda varm och kall luft och olika partiklar i ventilationen och transportera dem till önskad plats efter diffusion. Användningsområden för komplexa pneumatiska styrsystem finns framför allt inom industrin.

  Fläktar installeras både fristående och i kompositer, till exempel i höljen till känsliga tekniska komponenter, i murar i byggnader eller i schakt med kontrollerat luftflöde.

  Som typer av fläktar skiljs axialfläktar och tvärströmsfläkt åt beroende på riktning av fläkthjulet till luftflödet, som ska fångas in och accelereras genom fläkthjulens rotation. För axialfläktar körs luftflödet parallellt med fläkthjulens vridaxel. För tvärströmsfläktar möter luftflödet rotorbladen.

  Vilka fläktar och fläktar finns det?

   

  Anm.: Fläktar och fläktar i denna kategori används för kylning av elektriska halvledarkomponenter. Om du däremot letar efter ett ventilationssystem för byggnader, datorkylning, värmefläkt eller en fläkt finns dessa i de motsvarande avdelningarna på vår onlinebutik.

  En titt i tekniska data underlättar valet

  Drivarens effekt avgör fläktens effektivitet. Motsvarande varvtal i motorn finns på respektive undersida i tekniska data för enskilda produkter. För verkningsgraden spelar inte bara drivsystemet utan även formen och justeringen av skovlarna på fläkthjulet en roll.

  Buller härrör från de snabbt roterande delarna i fläktar och fläktar. Om fläkten är tyst drift är en viktig fråga för dig, observera informationen om buller i decibel (dB) i den tekniska informationen.

  Axialfläkt för universell användning

  axialfläktar
   

  För axialfläktar körs luftflödet parallellt (axial) till rotationsaxeln. Den platssparande konstruktionen är den vanligaste fläkteffekten, eftersom förhållandet mellan Hohem luftflödeshastighet och små mått är det bästa. Axialfläktar kan öka trycket under luftens genomströmning, men de är nästan ineffektiva.

  I vår shop finns axialfläktar med luftgenomsatser från 0,6 till 1.705 m3/h, kubikmeter per timme.

  Obs: Ibland anges luftflödet i l/min, dvs. liter per minut. För jämförelser behöver du faktor 60 för omräkning av tidsintervaller.

  Tvärströmsfläkt

  Tvärströmsfläkt

  Vid tvärströmsfläktar träffar luftflödet fläktens rotorblad framifrån. Drivningen för fläkthjulet sitter därför på sidan. Var noga med motorns placering när du köper en tvärströmsfläkt för att underlätta installation på användningsplatsen.

  I vår butik får du tvärströmsfläkt med 310 till 71 m3 /h luftgenommatning.

  Förkopplingsdon till fläkt

  Fläktförkopplingsdon

  Fläktförkopplingsdon förkopplas till exempel för likriktning av växelström, eftersom verkningsgraden hos fläktar med pålagd likspänning är högre än hos växelspänning. Dessutom övertar vissa förkopplingsdon säkerhetsfunktioner såsom frånkoppling vid överbelastning och kortslutning. Även tidsstyrningar och andra startrelaterade specialkretsar kan realiseras via förkopplingsdon.

  Ventilationsgaller

  Ventilationsgaller

  Ventilationsgaller används i första hand som beröringsskydd, eftersom någon skulle hålla i ett snabbt roterande fläkthjul kan det vara svårt att skada. Dessutom är fläktgallret som ett skydd ofta försett med filter som förhindrar att t.ex. damm tränger in i fläkten och orsakar skador på motorn och andra elektroniska komponenter. Dessutom skyddar dessa filter det område som ska ventileras mot damm.

  Dammfilter

   

  Bild: EMC-dammfilter

  Dessutom finns det monteringsband för fläktar bland ventilationsgallren. Oftast handlar det om fästflänsar.

  Monteringshylsa


  Materialet och måtten är viktiga kriterier för val av ventilationsgaller, filterinlägg och monteringsschemallar. Materialet bör till exempel vara stabilt, tillräckligt isolerande eller korrosionsbeständigt i fuktiga miljöer. Måtten på fläktgallret är relevanta för exakt montering.