Lista
  Bildvy
  Föredrar du listvyn? Byt helt enkelt här.
  Föredrar du bildvy? Byt helt enkelt här.

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om drönare och copter

  Alla som en gång har styrt en quadrocopter vet hur mycket nöje det är. Men alla vet inte was man måste ta hänsyn till allt när man använder copters eller drönaren.

  • Drönare – de flygande multitalangerna

  • Utan försäkring går det inte

  • Rättsliga villkor för användning av drönare

  • Informationsbroschyr från BVI

  Drönare - de flygande multitalangerna

  Multicopter som Tricopter, Quadrocopter, Hexacopter eller Octocopter har i åratal blivit allt populärare. Om de första modellerna var något för elektronikflygspecialister eller modellflygspecialister, är moderna coptrar eller drönare nu tekniskt perfekt utvecklade, så att vem som helst kan behärska dem på ett lekfullt sätt. Inga förkunskaper till modellen behövs längre. Packa upp, ladda och flyg är det aktuella mottot.

  För att det verkligen ska fungera så enkelt som beskrivs i reklamen ger avancerad gyrosystem i helikoptern ett absolut stabilt flygförhållande. En inbyggd kompass, samt möjlighet att ta emot navigationssatelliter gör det möjligt för moderna coptrar att genomföra autonoma flygmanövrar eller hitta tillbaka till startpunkten automatiskt.

  Till och med i den enklaste coptern installeras alltid bättre kameror, som även i den nedre prisklassen kan ta mycket bra flygbilder. Om kamerorna dessutom monteras på stabiliserande Gimbals, skapar även hobbyfilmare perfekta flygvideor, som för flera år sedan bara hade varit möjliga med en gigantisk budget och avancerad teknik.

  Men hur bra den moderna tekniken än är, finns det ändå några viktiga punkter som måste beaktas när man använder coptrar eller drönare.

  Utan försäkring går det inte

   

  Eftersom den privata och kommersiella driften av coptrar eller drönare utgör en stor risk, omfattas dessa modeller av försäkringsplikt. Det spelar ingen roll om det är en prisvärd nybörjarmodell eller en avancerad Copter med 4K-kamera.

  Därför bör du, innan du börjar med den första obligatoriska försäkringen, fråga om i vilken utsträckning din copters användning täcks av den befintliga försäkringen. Vid behov kan en lämplig försäkring tecknas via Deutsche Modellflygarföreningen för att tillförlitligt täcka skador som orsakas av en krasch på drönaren eller av ett eventuellt okontrollerat flygbeteende.

  Även om försäkringen belastar hobbykassan med några euro, står detta belopp inte i proportion till de faktiska kostnaderna vid skador.

  Rättsliga villkor för användning av drönare

  Den nya narkotikarförordningen, som trädde i kraft 07.04.2017, reglerar användningen av multikoptrar och drönare. Och det är de viktigaste punkterna:

  Flygförbudszoner

  Drönare får inte användas överallt. Det finns områden där användning av drönare är förbjuden eller där ett minsta avstånd på 100 meter måste respekteras. Bland dessa kan följande nämnas:

  • Flygplatsernas terminalområden
  • Huvudvägar som motorvägar och mångtrafikerade vägar
  • Platser för räddningspersonal eller polis
  • Naturreservat
  • Folksamlingar
  • Industrianläggningar
  • Militära säkerhetsområden
  • Organ som inrättats av federala eller nationella myndigheter
  • Tomtmark (utan uttryckligt tillstånd från ägaren)  

  Flyghöjd

  Drönare och multicopter får endast stiga upp till en maximal flyghöjd på 100 m. Användning över 100 m-gränsen är endast tillåten om myndigheten i respektive delstat har ett administrativt undantag. På flygplatser med ett allmänt godkännande för uppstigning av flygmodeller där en flygledare övervakar den aktuella flygverksamheten, får helikoptern även brukas över 100 m höjd.

  Startvikt

  Med startvikt förstår man drönarens vikt inklusive batteri, kamera och alla påbyggnadsdelar. Lagstiftaren har delat in drönare i olika viktklasser och infört krav som träder i kraft från och med den 1 oktober 2017:

  Startvikt på minst 250 g
  ska vara försedda med märkning om alla coptrar och drönare med en startvikt på minst 250 g. I sådana fall måste en permanent och eldfast skylt med ägarens namn och adress finnas på en synlig plats för att snabbt kunna identifiera förorenaren om skadan skulle inträffa.

   
   

  Avgångsvikt på 2 kg
  för alla helikoptrar och drönare med en startvikt på 2 kg eller mer ska vara föremål för märkning och operatören/piloten ska ha ett kunskapskrav. Detta bevis på kunskap om drönare kan erhållas genom ett test som utförs av en myndighet som är erkänd av tyska luftfartsmyndigheten eller av en flygsportorganisation. Denna video visar hur man kan få ett kunskapsbevis från Deutsche Modellflygsförbund.

  För att kunna använda en mer än 2 kg tung copter i ett modellflygområde med flygtillstånd och flygledare krävs inget bevis på kunskaper. Om ingen flygledare är närvarande, eftersom drönarpilot är ensam på flygplatsen, ska han eller hon ha ett kunskapskort för att kunna starta.

  Startvikt på 5 kg
  krävs ett stigtillstånd för alla coptrar och drönare med en startvikt på 5 kg eller mer. Ansökan om EG-uppehållstillstånd för befordran skall lämnas in av den nationella myndigheten. 

  Startvikt från 25 kg
  drönare eller Copter med en startvikt på över 25 kg är inte tillåtna.

  Nattflygning

  Att använda drönare eller coptrar på natten är tillåtet. Den begärda behörigheten ska begäras hos de nationella luftfartsmyndigheterna.

  Reservskyldighet

  Copter, drönare och modellflygplan är skyldiga att undvika bemannade luftfartyg och obemannade friballonger.

  FPV-flygning

  Drönare och Copter kan i princip flyga under 5 kg under synfältet på operatören. Flygningar med videoglasögon är endast tillåtna om flygplanet inte är tyngre än 250 g och den maximala flyghöjden är 30 m eller om en andra person bevakar drönaren inom synhåll och gör operatören på sändaren uppmärksam på risker. I detta fall ska detta betraktas som drift inom operatörens synfält.

  Kommersiell användning av drönare

  Hittills har kommersiella användare av obemannade luftfartygssystem alltid behövt ett tillstånd för befordran. Oavsett hur tung den använda drönaren var. Det nya systemet kräver inte längre något tillstånd under en total vikt på 5 kg. Naturligtvis gäller även här höjdbegränsningen på 100 m utanför godkända modellflygplatser samt märknings- och informationsskyldigheten.  

   

  Detta är dock inte ett bevis på att§ det är 21e i luftfartsordningen som vid behov lätt kan köpas online från Deutsche Modellflygsförbund. Vid kommersiell användning§ krävs ett utbildningsbevis enligt 21d i luftfartsordningen som endast kan erhållas från ett organ som erkänts av LBA.

  Om drönaren är tyngre än 5 kg eller ska flygas högre än 100 m eller utanför pilotens synfält, kan den berörda nationella luftfartsmyndigheten bevilja ett undantag.  

  Informationsbroschyr från BVI