Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Belysning

  Knappast något element kan ha en sådan effekt i rum som professionell belysning. Som alltid när det gäller designen av inomhus- och utomhusutrymmen spelar den rätta belysningen en viktig roll. Tack vare de olika typerna av belysning och deras mångsidighet kan du designa dina rum enligt din personliga smak och dina individuella krav.

  Du kan välja mellan ett brett utbud av olika typer av belysning efter behov. Olika byggnadsmetoder som strålkastare, paneler, skärmlampor, LED-fläckar eller LED-remsor representerar ytterligare beslutskriterier vid köp av lampor.

   

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Belysning: Rätt ljus för både inomhus- och utomhusbruk

  Ljuset reglerar hur vi ser och uppfattar vår miljö. Om naturligt ljus inte räcker till, använd rätt belysning för att lägga grunden för en effektiv användning av dina rum. Belysningen avgör hur områden ser ut, om vi känner oss bekväma och hur vi kan arbeta. Ett framgångsrikt belysningskoncept skapar optimala förhållanden för det produktiva arbetet på kontor, butiker, tjänstebyggnader och produktionsområden. Den positiva effekten av ljus på människors hälsa och prestationsförmåga och estetiska effekter förbättrar kvaliteten på det arbete som utförs och är till nytta för företaget på lång sikt.

  Eftersom det inte alltid finns tillräckligt med dagsljus är det viktigt att ha belysning som är anpassad till driftskraven för inomhusutrymmen och utomhusutrymmen. Moderna lampor och ljuskällor, t.ex. med lysdioder (ljusavgivande diod) utmärker sig genom hög belysningskvalitet och energieffektivitet.

  Tekniken bakom LED-lampan förklarar enkelt

  Genom att köpa lampor och lampor påverkar du arbetsklimatet i dina rum och driftskostnaden för de kommande åren betydligt. Därför är det klokt att köpa ljusprodukter med många designalternativ, hög effektivitet och lång livslängd.

  • Vilka typer av belysning finns?

  • Was skiljer direkt från indirekt ljus?

  • Was utmärker ett modernt belysningskoncept?

  • Vilken belysningstyp sparar mest energi?

  • Hur kan du flexibelt styra belysningen?

  • Hur kan du styra belysningen intelligent?

  • Was är viktig för belysningen?

  Vilka typer av belysning finns?

  Belysningen bör anpassas till omgivningsförhållandena. Det är ingen lätt uppgift att hitta rätt ljus för ett rum och att ställa inredandet i fokus. Därför har ett par ord etablerat sig vid utformandet av belysning. Kör igång med allmänbelysning eller primärbelysning.

  Grundbelysning eller primärbelysning

  Primärljuset ger den grundläggande ljusstyrkan eller arbetsljusstyrkan och ska lysa upp rummet om möjligt skuggfritt. Primärbelysningen är den viktigaste ljuskällan i rummet och realiseras i regel via takbelysningen, dolda ljuselement eller arbetslampor. Målet med primärbelysningen är en optimal belysning av hela rumsytan. Ljuskällornas antal, form och styrka styrs av den rumsliga geometrin, det naturligt infallande ljuset, installationen och den individuella användningen av utrymmet.

  En modern grundbelysning sker i regel bländfritt genom indirekt ljus. Tack vare det högkvalitativa, kraftfulla ljuset är det lättare att arbeta utan att bli trött. Det primära rumsbelysningen ökar motivationen och koncentrationen. Arbetsfel på grund av begränsade siktförhållanden undviks därmed.

  Accentbelysning eller sekundär belysning

  Accentbelysningen gör rummen snyggare. Ljuset ger detaljer på väggar, sittplatser, möbler, bilder eller skulpturer och bidrar till en lyckad atmosfär. Sekundärbelysningen ger önskad effekt och stämning, till exempel i form av ljuslinjer på väggar, tak och golv, ljusöar på reser, hyllor och sittplatser eller spots för att styra siktriktningen.

  Sekundär belysning sker ofta med punktljuskällor, strålkastare, vägglampor, golvbelysning, strålkastare eller bordslampa. Effektivt är dolda sekundära ljus som inte omedelbart kan urskiljas som ljuskälla. Ljuslister och LED-remsor hjälper till att forma rum och guider.

  Funktionsljus

  Funktionsljus för en viss uppgift, t.ex. på skrivbordet, i lagerutrymmet, på en maskin eller en produktionsanläggning. Det mest kända funktionsljuset är arbetsplatsbelysning i form av skrivbordslampa. Även en golvlampa för kontoret eller en kontorsarbetslampa är funktionsljus som en del av ljuset indirekt avger i taket och resten direkt nedåt på skrivbordet.

  Funktionsljuset aktiveras vanligtvis endast vid behov, t.ex. när den anställde sätter sig vid sitt skrivbord eller sin arbetsplats.

  Till funktionsljuset hör också orienteringslampan på entréer, trappsteg, korridorer och utrymningsvägar. Det stöder anställda, gäster, hyresgäster och boende vid avsedd användning av rum och i risksituationer.

  Belysning

  Was skiljer direkt från indirekt ljus?

  Vid nästan alla typer av belysning kan du välja mellan direkt eller indirekt ljus.

  Direkt ljus uppstår när en ljuskälla direkt belyser en användbar yta. Exempel är skrivbordslampan med riktad ljusstråle på bordsskivan eller glödlampan i den upphängda taklampan för direkt belysning i matbordet. Direkt ljus är i regel så ljust som möjligt, så att du lätt kan läsa på arbetsplatsen eller så att du kan känna igen tangentbords text. Direkt ljus uppfattas som hårt och skapar oftast skuggor – båda kan vara subjektivt negativa.

  Indirekt ljus uppstår genom reflektion av tak och väggar. Ljuskällan lyser inte direkt upp önskat område, utan strålar ut till en yta som kastar ljuset bakåt och fördelar det i rummet. Indirekt ljus ger en behaglig jämn belysning. Det döljer sig inte, kastar knappt skuggor och uppfattas som mjuk.

  Was utmärker ett modernt belysningskoncept?

  Utvecklingen av lampor och armaturer går mycket snabbt framåt, särskilt när det gäller LED-baserade produkter. Led:er är för de flesta användningsområden en ekonomisk, hållbar och ekologisk lösning. Vid drift och yrkesmässig användning kan LED-tekniken ofta utnyttja sina fördelar fullt ut.

  Till fördelarna med lysdioder hör att riktat ljus med hög Leuchtkraft och konstant ljusfärg, möjlighet till färgmodulering inom ett stort färgspektrum. Även positiva effekter: Det finns ingen överhettning och ingen värmeavgivning i ljusflödet. Moderna LED-element arbetar nästan utan inkopplingsfördröjning och är beroende på modell dimbara via strömbrytare.

  Led:erna är kraftfulla, långlivade och punkter med låg strömförbrukning - och därmed låga energikostnader. De har bättre effektivitet än lysrör och skyddar inte bara miljön utan även hälsan, eftersom man vid tillverkningen avstår från farliga ämnen som kvicksilver.

  Ta reda på mer om energibesparing

  Vilken belysningstyp sparar mest energi?

  Även de mest energisnåla ljuskällorna förbrukar ström. Ekonomisk effektivitet är en viktig punkt vid installation eller modernisering av kontorsbelysning, industribelysning, belysning i butiken, belysning i restauranger, på hotellet eller kommersiell utomhusbelysning. Förutom engångskostnaderna är energieffektivitet en viktig fråga.

  Modern ljusteknik, till exempel baserat på lysdioder, omvandlar mer ström till ljus. Ljuseffektiviteten är betydligt högre, så att det krävs mycket mindre energi för ett jämförbart ljusflöde. Nya ljuskällor lyser minst lika starkt på användningsplatsen som tidigare eller lampan heller starkare, förbrukar samtidigt mindre ström. För samma ljusutbyte är betydligt mindre energi nödvändig.

  Framsteg inom belysningsteknik är en kortbild av kostnadsmedvetna ägare, arkitekter, ljusingenjörer, byggnadsingenjörer och ljusansvariga, eftersom nuförtiden håller underhållskostnaderna nere. Den mycket långa hållbarhetstiden kompenserar de högre inköpskostnaderna och bör beaktas i den ekonomiska analysen. Med ökande antal drifttimmar blir amorteringstiden kortare.

  Inte bara de nya lysdioderna hjälper till att sänka energikostnaderna. Lysrör, urladdningslampor med hög intensitet samt energisparlampor av den senaste generationen har ett optimerat ljusutbyte. Därmed överträffar de äldre modellers energieffektivitet och belysningskvalitet. Därför är det alltid meningsfullt med ett utbyte ur ekonomisk synvinkel.

  Belysning

  Hur kan du flexibelt styra belysningen?

  Till ett ljussystem som är avsett för professionell användning hör en modern belysningsstyrning. Den flexibla ljusregleringen ser till att ljuset från lamporna och lamporna finns till förfogande vid rätt tidpunkt, i nödvändig ljusstyrka och senare även slocknar.

  Klassiskt reglerar du ljuset via brytare och dimmer. Separat eller enligt grupper kan uteffekt för många aktuella LED:er, lågenergilampor och lysrör dimmas till en bråkdel av dess ljusflöde.

  Rörelsesensor och kopplingsur automatiserar belysningskontrollen. De ger bekvämlighet och säkerhet och är ett viktigt komplement till manuell till- och frånkoppling av ljuskällor. Personer som befinner sig i rörelse upptäcks med hjälp av en infraröd sensor eller radar, närvarosensor registrerar närvaro av personer även vid sittande arbete. Via närvarosensor kan belysningen förbli påslagen så länge personer befinner sig i ett rum.

  Timern slår automatiskt av ljuset efter inställd tid. Att böja lamporna efter överskridande av en viss tid är praktiskt taget för trapphus, hall, parkeringshus och vägbelysning.

  Hur kan du styra belysningen intelligent?

  System för intelligent ljusstyrning reglerar belysningen centralt. Enhetligt styrning av befintliga ljuskällor per rum, område och användningsområde i en byggnad, över flera byggnader och även på flera platser. Dataöverföring av styrkommandon och statusinformation sker via WLAN, Ethernet, elnät, standardiserade bussledningar eller proprietära bussystem.

  Fördelarna med digital ljusstyrning är maximal flexibilitet vid användning av byggnader och en hög grad av komfort. Koppling, dimning och programmering av ljus sker beroende på system via en app på smartphones, surfplattor eller datorer. Dessutom kan befintliga brytare återanvändas, ersättas med nätverksanslutna modeller och utökas med fjärrkontroller.

  Individuellt definierbara belysningsscener ger med en knapptryckning optimalt ljus i konferens- och mötesrum. Tack vare den samspel med smarta sensorer reagerar ljuset helt efter dina önskemål.

  Som en del av byggnadens hantering regleras belysningen tillsammans med jalusier, solskydd, värmesystem eller larmsystem. Simulera närvaro som inbrottskydd där oanvända rum och byggnadsdelar är hemma och avskräcker inkräktare. I smart-nätverksanslutet blir även energiförbrukningen för varje ljuskälla transparent.

  Belysning

  Was är viktig för belysningen?

  Ljusstyrka, färger och kontrast - allt detta kan du göra efter dina egna behov. Till de viktigaste enheterna vid val av lampor och ljuskällor hör ljusflöde, ljusfärg, ljusutbyte, färgåtergivning, strålningsvinkel, livslängd och energieffektivitet. De tekniska egenskaper som anges i produktbeskrivningen hjälper dig att välja lämpliga belysningsprodukter för dina applikationer.

  Ljusstyrka

  Ljusflödet från en lampa i enheten Lumen visar hur starkt ljuskällan strålar. Ju högre Lumenangivelsen är, desto heller blir Ljusflödet fungerar som en viktig jämförelsemetal vid sammanställning av din belysning oberoende av den använda tekniken.

  Färgtemperatur/Kelvin

  Den uppmätta färgen i Kelvin avgör vilken ljusstämning från varm till kall en lampa ger. Ljuskälla med en färgtemperatur under 3.300 K uppfattar vi som varmvit, från 3.300 till 5.300 K verkar ljusneutralt vitt till kallvit. Dagsljusvit har ca 5.300 K.

  Strålningsvinkel

  Strålningsvinkeln är särskilt viktig för spotlights. Vinkeln anger inom vilket område en lampa med minst hälften av sin högsta ljusstyrka ska avge. En liten strålningsvinkel ger punktformat ljus, en större vinkel ger en bredare ljuskägla.

  Färgåtergivning/Ra-Index

  Färgåtergivningen eller Ra-indexet representerar ljusets kvalitet i förhållande till de upplysta färgernas äkthet. Värdet ger en indikation på hur naturliga färger på möbler, väggar, tyg eller golvbeläggningar återges i ljuset av ljuskällan. Ju högre värde, desto oförfalskad blir färgerna naturliga.

  Ljusutbyte/energieffektivitet

  Ju högre ljusutbyte för en lampa, desto effektivare är den. Ljusutbytet anges som LM/W-värde i lumen per watt, energieffektivitet i energieffektivitetsklasser som A+ och A+++.

  Livslängd

  Genomsnittlig eller genomsnittlig livslängd i timmar eller år är en kvalitetsaspekt av ljuskällor och är relevant för uppskattning av underhållskostnader och amorteringstid.

   

     Din anslutning till Conrad Connect

   

     Med projektplattformen Conrad Connect kan
  du

  integrera ditt belysningssystem med många andra smarta enheter från olika tillverkare i hemmet och trädgården som inte har något gemensamt
  gränssnitt. Conrad Connect erbjuder
  en plattform för smarta enheter av olika märken
  som på så sätt kan kommunicera med varandra. 

  Mer information om Conrad Connect

  De mest spännande projekten med Conrad Connect:

    Informera dig nu om redan skapade projekt
  från våra kunder som du enkelt
  kan ta över till ditt smarta belysningssystem. 

     - stämningsfull trädgårdsbelysning
  - julstämning med ansiktsigenkänning
  - ljusväckarklocka