Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

      

  Stort arbetsminne med snabb dataöverföring

  Arbetsminnen (RAM) är vattenbärare bland hårdvarukomponenterna i en dator. Andra delar som processorer och grafikkort får ofta mycket mer uppmärksamhet, och ett bra arbetsminne gör att en dator kan utnyttja hela sin prestanda. ”bra” betyder inte alls bara stora. Vår rådgivare förklarar was du måste veta om RAM-minnet.

  • was är RAM-minne?

  • Vad bör man tänka på när man köper ett arbetsminne?

  • Vårt praxistipp: Kontrollera kompatibilitet med moderkortet

  • FAQ - vanliga frågor om arbetsminnen

  was är RAM-minne?

  Kingston arbetsminne

  Arbetsminne är en hårdvarukomponent för dator. Den består av flera minneschip som innehåller miljontals celler vardera. Cellerna placeras i ett rutnät av kolumner och rader. En ”modul” som är större än eller lika med ”mer än” Dual inline-minnesmoduler, och som har en ”bandbredd” som är större än eller lika med 1 % av den ”bandbredd” som är större än 1 % av den ”bandbredd” som är större än 1 % av den ”tekniska bandbredd” som är större än 1 % Ett enda minneschip innehåller flera miljoner celler som är ordnade i ett rutnät av kolumner och rader (pages). ”teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 7A105. Det rör sig om ”flyktiga” minnen. Till skillnad från icke-flyktiga minnen, som används som långsiktig filarkivering, går data förlorade på flyktiga minnen när de separeras från strömtillförseln, alltså när datorn stängs av.

  Vengeance arbetsminne

  Ett RAM-minne behöver inte lagra data permanent, eftersom det bara är viktigt för att datorn ska fungera (arbetet). Dess funktion är att mellanlagra data från program och program, så att de kan hämtas snabbare via huvudprocessorn. Icke-flyktiga som HDD:er (Hard Disk Drive, engelska för ”hårddisk”) och SSD (Solid State-Drive, engelska för halvledarenheter) har mycket mer lagringsutrymme än RAM-minne, även om det rör sig om en hårddisk i form av ett USB-minne, men de behöver betydligt mer tid för att lämna data efter att ett läskommando har kommit in. Utan ett RAM-minne skulle en dator med kraftfull processor vara mycket långsammare.

  För att åskådliggöra hur ett arbetsminne fungerar kan man föreställa sig en dator som en konstnärlig ateljé. För att en bild ska uppstå måste konstnären applicera vissa färger på en filmduk. Den verkställande instansen, konstnären, är huvudprocessorn i en dator och den slutliga bilden motsvarar ett pågående program. Det skapas av vissa färger eller filer. Naturligtvis kan konstnären varje gång gå in i sitt materiallager, leta upp tuben med rätt färg och sedan lägga lite av det på penseln, för att sedan gå tillbaka till filmduken och applicera färgen tills den behöver ny färg. Men det skulle innebära en enorm lång process. Istället ger den en triangel av alla färger som den behöver för en bild till en bärbar pall som den kan hålla i ena handen medan den målas med den andra. På så sätt lägger en dator fram filer som behövs för ett program på arbetsminnet i stället för att gå den långa vägen till det fasta minnet varje gång.

  Vad bör man tänka på när man köper ett arbetsminne?

  G. Skill Aegis

  Det finns olika funktioner som ger information om vad ett arbetsminne kan användas till och därmed vad det kan användas till. Förutom en handfull andra faktorer kan kvaliteten på ett minne mätas framför allt med hjälp av tre funktioner:

  Ju mer plats ett minne erbjuder, desto mer data kan den samtidigt ställa till förfogande för åtkomst via en processor. Beroende på komplexitet och omfattning kan program och program innehålla mer eller mindre datamängder. Kapaciteten hos arbetsminnet, som anges i gigabyte (GB), bestämmer hur många av dessa alternativ som kan utföras. Om det inte finns tillräckligt med utrymme kan det uppstå effektinbrott. Det berörda programmet stoppar apparaten, fryser, "hänger på" eller kan inte starta. Särskilt dataintensiva program är till exempel fint producerade dataspel, högupplösta videor och bildbearbetningsprogram. Med teknikens framsteg får man allt större minne till ett överkomligt pris. De flesta datorer har 16 nu arbetsminnen på 4 GB beroende på prisklassen.

  Dataöverföringshastigheten är också viktig. Ett minne kan lagra så många filer som möjligt. Om den inte snabbt kan ge den tillräckligt snabbt arbetar datorn i snigelfart. Dataöverföringshastigheten ger information om vilken mängd data ett minne kan överföra inom en tidsperiod. Den anges normalt i gigabyte per sekund (GB/s).

  Kingston PC arbetsminne

  Ett annat viktigt kriterium för prestandan hos ett arbetsminne är åtkomsttid, alltså hur lång tid det tar att överföra en dataenhet från arbetsminnet till processorn. Det beräknas utifrån frekvensen och tre så kallade timiningparametrar: CAS Latency eller kort TCL mäter längden mellan det att läskommandot sänds ut av respektive processor och att läskommandona erhålls. Ras-to-CAS delay eller Tcd är den kortaste tiden mellan aktivering av en rad eller bank och sändning av ett läs- eller skrivkommando. Ras Precharge Time eller TRP anger den kortaste tiden mellan deaktivering av en rad eller bank och återaktivering av en rad i samma bank.

  Utöver dessa tre faktorer påverkar till exempel kompatibiliteten med alla andra maskinvarukomponenter i systemet arbetsminnet, till exempel minneskontrollern. Chipet styr kommunikationen mellan processorn och RAM. Beroende på arkitektur kan den bara stödja ett eller två arbetsminnen. I det senare fallet talar man om en Dual Channel.

  Vårt praxistipp: Kontrollera kompatibilitet med moderkortet

  En annan, mindre beaktad komponent, som påverkar kompatibilitet och prestanda hos ett arbetsminne, är moderkortet till en dator. Moderkortet, även kallat moderkort eller moderkortet, är det centrala kretskortet i en dator, på vilket alla väsentliga komponenter är monterade. Beroende på utförande har den olika platser för arbetsminnen och lagringsbussar som överför information, styr- och adressinformation till huvudprocessorn. Olika arbetsminnesmoduler är optimerade för olika bindningar. Om och i vilken utsträckning arbetsminnesmodul är kompatibel med ett moderkort, kan oftast fastställas med hjälp av den aktuella handboken.

  FAQ - vanliga frågor om arbetsminnen

  was innebär då att man säger ”DDR”?

  ”teknik” enligt den ”teknik” som specificeras i avsnitt 9E003.a, 9E003.b eller 9E003.c, för ”utveckling” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 9E003.b, 9E003.c eller 9E003 Genom DDR kan du överföra så många data två gånger med samma antal busser. Under årens lopp har principen förbättrats ytterligare för att uppnå ännu bättre resultat. De olika versionerna kan enkelt särskiljas genom numrering. DDR2-RAM är alltså efterföljaren till DDR-RAM; DDR3-RAM och DDR4-RAM följde efter. I vår e-butik hittar du arbetsminnen från olika DDR-generationer; passar till alla behov.

  Hur mycket arbetsminne behövs?

  Hur mycket minne en dator behöver beror i första hand på dess användningsområde. En tillräcklig arbetstop för kontoret, som bara behöver utföra ett par Office-program och webbläsarfönster, kräver relativt lite arbetsminne. I detta fall räcker det med 4 GB RAM. Andra användningsområden kräver betydligt kraftfullare minne. Multimediacenter och speldatorer är ett klassiskt exempel på datorer som behöver mer lagringsutrymme, eftersom de klarar krävande program grafiskt.

  HyperX arbetsminne

  För att filmer och aktuella dataspel i Full HD- eller till och med 4K-upplösning inte bara ska kunna spelas med knivskarp bild, utan även utan ryckiga rörelser, bör sådana system ha tillgång till minst 8 GB RAM eller till och med 16 GB RAM. Ännu större minnen behövs normalt inte för privat bruk, dessutom är de mycket dyra. 32 GB RAM eller 64 GB RAM behövs bara för mycket krävande tillämpningar inom den kommersiella och industriella sektorn, till exempel för att designa tredimensionella komponenter eller för att beräkna animerade filmer.

  Hur kan arbetsminnet i en dator uppgraderas?

  Beroende på hur en dator är uppbyggd kan du bygga in ett nytt arbetsminne i datorn för att öka dess prestanda. Detta gäller i första hand för datorer som är sammanställda, som spelare ofta använder, och färdigt levererade stationära datorer av klassisk konstruktion. Klassiska stationära datorer består av externt ansluten kringutrustning som en bildskärm, mus och tangentbord som är ansluten till en datorenhet (Tower) som är skild i ett hölje. Sådana höljen kan i regel lätt skruvas fast, vilket gör att de inre komponenterna är tillgängliga.

  Bärbara datorer och allt-i-ett-datorer, som integrerar dataenhet och display i bildskärmens hölje, är oftast inte lämpade för komplettering av RAM-minnen, eftersom deras komponenter är svårare att nå. För att dessa apparater ska kunna spara plats är de monterade på mycket trånga utrymmen och till och med fastsvetsade. Hur exakt ett arbetsminne kan bytas ut, det vill säga var den gamla modulen befinner sig och hur den nya enheten sedan kan bytas, beror på respektive produkt. Det finns dock vissa aspekter som bör beaktas överallt:

  Statisk elektricitet kan skada PC-komponenter. Om du rör vid de olackerade delarna av det metalliska höljet eller bär ett antistatiskt armband före montering ser till att ingen skadlig urladdning inträffar. Datorn bör dessutom vara avstängd före montering och vara avskild från elnätet. Sedan kan skruvarna på höljet lossas.