Lista
  Bildvy
  Föredrar du listvyn? Byt helt enkelt här.
  Föredrar du bildvy? Byt helt enkelt här.

  Rådgivare

     Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om kontakter  

  • Kontaktdon för optimal överföring

  • För att skilja mellan kontaktdon

  • Audio- och videokontaktdon

  • D-Sub-kontakt

  • HF-kontaktdon

  • IC-sockel och IC-socklar

  • Industrikontaktdon (allmänt och sensor/aktuator)

  • Kortsockel

  • Kontakter till laboratorier

  • Nätkontaktdon

  • Lågvoltskontakt

  • Kretskortkontaktdon

  • Kontaktdon för telekommunikation och datateknik

  • Klämkontaktdon, skarvklämmor, enkelledarkopplingar och kopplingsplint

   

  Kontaktdon för optimal överföring

  Om du vill använda tekniska medier, där enskilda apparater eller komponentgrupper ska kopplas ihop tidvis, kan du inte låta bli att ta kontakt. Ett korrekt valt kontaktdon garanterar att överföringen av signaler garanteras korrekt och att elementen ändå enkelt kan separeras från varandra.

  I modern förbindningsteknik finns en mängd standardiserade kontaktdon som skiljer sig åt beroende på typ av geometrisk anslutning av kontakter å ena sidan och typ av överförda signaler å andra sidan. Kvalificeringen görs genom olika tyska och internationella standarder, inklusive din, IEC eller MIL. Detta säkerställer funktion och kompatibilitet med enheterna.

  Kontaktdon för optimal överföring
   

  För att skilja mellan kontaktdon

  Kontaktdonens geometri används för att undvika att kontakt-anslutna enheter eller komponenter lossnar från varandra. Därför är det nödvändigt att skapa stickkontakter på ett sådant sätt att de passar till alla motstycke och enkelt ger en hållbar anslutning via traktion eller mekanisk fastsättning, till exempel genom skruvar eller lås. Man skiljer mellan de "hankontakterna" och de "kvinnliga" kopplingar som utgör kärnan. Det finns också anslutningsdon som har båda könen. 

  Den passande geometrin hjälper inte mycket om signalen för överföringen inte är rätt signal. Även om de flesta signaler som används är elektriska skiljer de sig åt i fråga om spänning, modulationsfrekvens och strömstyrka. Tack vare de geometriska standarderna garanteras dock ofta att fel kontakt helt enkelt inte passar på kopplingen.

  Kontaktdon som ytteranslutningar utrustas med olika isolerande material och metalliska avskärmningar. På så sätt kan både kontakt- och kortslutningsskydd garanteras, samt förhindrar oönskade störningssignaler från vägen. Viktigt är framför allt vid störningskänsliga signaler som audio eller höga modulationsfrekvenser som i nätverkstekniken. Komponenter i kontakthöljen är ofta även dragavlastningar och kabelbrytningsskydd.

   
   

  Följande kontaktdon finns i sortimentet från Conrad:

  Audio- och videokontaktdon

  Audio- och videokontaktdon

  Ljud- och videosignaler är störningskänsliga signaler som i allmänhet kan överföras elektriskt, i privatanvändarområden sällan optiskt via så kallad fiberoptikkabel. Elektriska ljud- och videosignaler avskärmas som asymmetriska signaler genom koaxialledningar. Hos kontakterna har därför i privat och semiprofessionellt område genomdrivits högtalare, hörlurar eller förstärkare RCA- och teleplugg i olika storlekar, där RCA-anslutningar är tvåpoligt utförda, teleplugganslutningar kan även ha tre eller fler poler. Antalet poler som används i telepluggar känner man av antalet metallkontaktringar i kontakten. 

  Inom professionell ljud- och videoteknik används däremot flerpoliga och oftast låsbara kontaktdon som XLR, till exempel för mikrofoner. 

  Industrikontaktdon

  Industrikontaktdon

  När det gäller industrikontaktdon finns det en rad komplexa komponenter som vi skiljer från hos Conrad i allmänna kontaktdon och från sensor/aktuator. Överlämningsmoduler spelar en roll vid planering av anläggningar när det gäller att flexibelt dra och tillförlitligt överföra styrsignaler. Solcellskontakt för anslutning av komponenter som solmoduler vid solcellsanläggningar. Förutom allmänna industrikontakter, termoelement-kontaktdon och sensor/aktor-kontaktdon finns många tillbehör, som ledkopplingar, monteringsram och passande kabel för industriella anläggningar.

  HF-kontaktdon

  HF-kontaktdon

  HF står för högfrekvens och därmed för signaler som kräver hög avskärmning, till exempel inom radioteknik. Denna koaxialkontakt finns beroende på frekvensområde och användningsområde i olika former som BNC, TNC, SMA, F, C, N och andra. En ledare som är skild från ledaren genom isolering (dielektrikum) i kabeln eller kontakten och som samtidigt utgör isoleringen. Beteckningen avleder sig från formen på den inre ledaren. Impedansen är i regel 50 eller 75 Ohm.

  IC-sockel och IC-socklar

  IC-sockel och IC-socklar

  IC-sockel och IC-socklar behövs för arbete med mikrokontroller och andra integrerade kretsar. IC-socklar är anslutningar som gör att komponenter med integrerade kopplingssystem kan anslutas direkt till kretskortet och på så sätt ger överföring av elektriska signaler. IC-hållare är dubbelradiga med Polen, PLCC-hållare på alla fyra sidor.

  D-Sub-kontakt

  D-Sub-kontakt

  D-SUB-kontakt används vid databehandling. Stiften som är placerade flera rader i trapets form, polerna, ger överföring av olika elektriska signaler och används till exempel för VGA-anslutningar för att överföra analog bildinformation. Anslutningen säkras mekaniskt genom skruvförreglingar. Utseendet av normerade D-SUB-kontakter sker efter antalet befintliga poler, till exempel DA-15, om det finns 15 poler.

  Kontakter till laboratorier

  Kontakter till laboratorier

  I miljöer där mycket arbete pågår med testföreningar, behöver man snabbt lösliga anslutningar. Perfekt för detta är krokodilklämmor som med en klämma snabbt kopplar ihop komponenter med varandra utan att du behöver sätta i dem eller behöver lödas. Kortslutningskontakt, polklämmor, säkerhetslaboratorieuttag och andra speciella kontakter för laboratoriemiljöer underlättar arbetet i testmiljöer.

  Kortsockel

  Kortsockel

  Kortsockel kan monteras på kretskort och ger möjlighet till åtkomst till externa databärare. Hos Conrad för vi ut kortsockeln för SD, microSD och SIM-kort. Du kan enkelt löda fast tack vare stickkontakterna.

  Kretskortkontaktdon

  Kretskortkontaktdon

  Utöver IC- och PLCC-socklar för montering av integrerade kopplingssystem finns det ytterligare kontakter för kretskort som knivlister, fjäderlister, stiftkretskort, uttagslistsystem och liknande. Anslut kretskortet med andra elektroniska komponenter.

  Nätkontaktdon

  Nätkontaktdon

  För anslutning av kablar och enheter till det allmänna elnätet behöver du nätkontakt. De finns i olika utföranden och är standardiserade efter kontakttyp, överförd spänning och frekvens. I Tyskland är den 3-poliga jordade kontakten och tvåpolig europakontakt de mest använda nätkontakterna.  Alla uttag har på grund av den höga spänningen (i Tyskland 230 V) skyddsisolering. De finns även som kopplingar, med brytare och i olika former; helt anpassade till ditt användningsområde.

  Lågvoltskontakt

  Lågvoltskontakt

  Lågspänningskontakter som även kallas likström-, DC- eller DC-kontakter och ger strömförsörjning till apparater som MP3-spelare, skrivare eller bärbara datorer som bara behöver låga spänningar och därför inte kan anslutas direkt till det normala 230-volts elnätet. Spänningsförsörjningen sker i stället via batterier, uppladdningsbara batterier eller externa nätaggregat, som ger den nödvändiga driftspänningen.

  Kontaktdon för telekommunikation och datateknik

  Kontaktdon för telekommunikation och datateknik

  Inom telekommunikation och datateknik hittar du hos oss ett brett utbud av USB-, FireWire, IEEE- och andra kontakter med vars hjälp du kan ansluta kringutrustning. Man skiljer mellan olika system för dataöverföring, buss.

  De så kallade RJ-kontakterna är en standard-kontakttyp, som framför allt används för modularkontakter inom telekommunikation, som kontakt för dataöverföring via Ethernet och inom telekommunikation för anslutnings- och hörlurskabel. Ljusledare ger dig möjlighet till dataöverföring med optiska signaler istället för klassiska elektriska.

  Klämkontaktdon, skarvklämmor, enkelledarkopplingar och kopplingsplint

  Förbindningsklämmor

  Vill du koppla samman ledningar och ledningar? För detta ändamål finns det ett brett sortiment av crimpklämmor, ändhylsor och andra förbindningsklämmor. Förutom kabelskor, runda och platta kontakter hittar du hos Conrad även högkvalitativa kopplingsplintar från utvalda tillverkare för proffs.