Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  3D-tryck: Ett steg mot digitalisering 

  • Varför 3D-utskrift?

  •  

  • Fördelar och nackdelar med 3D-utskriftstekniken

  • Användningsområden för 3D-utskrift i företag

  • 3D-utskrift vid utbildningsanstalter

  • Olika 3D-tryckmetoder

  • 3D-utskriftstjänst online

  • 3D-utskriftstjänst i Conrad-butiker

   

  Framställning av prototyper, små serier eller reservdelar: Med 3D-utskrift, även 3D-utskrifter, kan många processer i företag påskyndas och kostnadseffektivt gestaltas. Företagen måste i dag reagera flexibelt och snabbt för att kunna följa utvecklingen inom sin industri. Till exempel vid utformningen av nya produkter eller vid komplicerade produktionsprocesser, där en förstörd maskin omedelbart skulle medföra en högre ekonomisk risk.

  Chuck Hull utvecklade redan 1983 ett sätt att omvandla fotopolymer från dess flytande tillstånd till en fast massa genom punktlig UV-strålning. Denna så kallade stereolitografi utgjorde grunden för utvecklingen av 3D-trycket, som började samma år.

   

  Varför 3D-utskrift?

   

  Sedan det första 3D-trycket började har mycket gjorts. Urvalet av tryckbara material har blivit större. Vid sidan av plastmaterial kan man nu även använda betong, papper, metall eller organisk väv. Det gör olika tillverkningsprocesser möjliga, som selektiv lasersjunkning eller Fused deposition Modeling.
  Även 3D-skrivaren förbättras ytterligare i sin kvalitet och sina resultat. Sedan 2014 kan flera flytande material kombineras i ett tryck. Dessutom har modellerna som lätta konstruktioner mindre vikt än objekt från klassiska tillverkningsmetoder som sprutgjutning. 

  Denna snabba utveckling har väckt näringslivets intresse. För det första har bilindustrin startat tillverkning av prototyper. Denna process utvidgades snabbt till andra industrier. Nu är 3D-utskrifter en av de standarder som används inom prototyptillverkning, eftersom det förkortar tiden för att planera, utveckla och tillverka en ny produkt (Rapid Prototyping).

  För fabrikering av små serier, enskilda delar eller reservdelar är 3D-utskrift också lämplig. Särskilt om den industriella tillverkningen skulle bli för dyr och dyr, är 3D-utskrift ett bra alternativ. Dessutom kan olika serier eller delar produceras direkt efter varandra. Byte av till exempel gjutformer behövs inte.

  Ett annat område där metoden har visat sig vara effektiv är verktyg- och formkonstruktion. I stället för att anlita externa leverantörer kan ett verktyg eller en form, t.ex. en sprutgjutningsform, tillverkas på kort tid och i det egna företaget.

   

  Fördelar och nackdelar med 3D-utskriftstekniken

  Användningen av denna teknik medför vissa fördelar för företagen. Dessa är framför allt minskade fel och lägre material- och arbetsinsatser. Detta leder till en snabbare och billigare produktion. 

   
   

  Undvikande av fel

  Just under utvecklingsfasen av nya produkter är fel i design och funktion normala. 3D-modellerna kan användas på kort sikt och redan i ett tidigt utvecklingsstadium. På detta sätt kan fel upptäckas och åtgärdas tidigare än vid tillverkning av föremål för hand eller gjutform. Eftersom dessa klassiska tillvägagångssätt är tidskrävande kommer prototyper ofta att användas i ett senare skede, vilket innebär att fel uppstår först efter det att arbete och tid har investerats. Detsamma gäller för de andra möjligheterna att använda 3D-utskrift. På så sätt kan produktionen av en liten del stoppas och förbättras tillfälligt och inte bara i slutet av tillverkningen.   

  Ju mer högkvalitativ en 3D-skrivare är, desto mer exakt och verklighetstrogen är den producerade delen. Till exempel är det möjligt att tillverka objekt av olika material och att efterbilda produktens egenskaper. Oavsett om den är flerfärgad eller transparent, gummiaktig eller fast, med rörliga delar eller utan. Termoplast, fotopolymer och kompositmaterial kan tillhandahålla nästan alla materialegenskaper. Efterbearbetningsprocesser som lackering eller polering står utan problem. På så sätt motsvarar modeller i motsats till digitala utkast på datorn i sin utseende och känsla slutprodukten. Tester med objekten visar på fel som skulle medföra stora kostnader och tid för förbättringar i slutprodukten. Detta innebär att prototyper kan skrivas ut och fel kan utrotas redan i ett tidigt skede av utvecklingen.

  Dessutom kan de modeller som skapats en gång på datorn valfritt ändras och reproduceras. Om den första prototypen uppvisar fel, eller till exempel vill man förbättra designen, är det bara nödvändigt att ändra på det. I anslutning kan skrivaren direkt producera nästa generation av prototypen.

   

  Minskad materialanvändning 

  Modellen doppas i vatten

  Genom den exakta framställningen av önskad form minskar materialförbrukningen. 3D-skrivaren bygger upp modellerna i önskad storlek och form. Det är en stor skillnad jämfört med de delar vars urformer först får sin slutgiltiga form genom skärning, slipning eller borrning. Tack vare den låga materialförbrukningen och lägre energi- och arbetsinsats är tillverkningen billigare.

   

  Minska arbetsinsatsen

  Arbetsbördan kan minskas på olika ställen. För det första minskar kostnaderna och tidsåtgången under utvecklingen, eftersom prototyper testas i ett tidigt skede. I produktionen kommer formgjutningar och byte av dessa att upphöra när en ny produktserie inleds. De tryckta delarna är färdiga, efterbearbetningen är klar eller behövs inte på kort tid. Dessutom är kostnaderna oberoende av antalet tryckta enheter och fria från skaleffekter. Det innebär att produktionen av små volymer inte är dyrare vid 3D-utskrift än vid stora volymer. Under den klassiska tillverkningen sjunker produktionskostnaderna i regel i takt med att produktionsvolymen ökar.   

   

  Ökad produktion

  Den kortsiktiga och flexibla användningen av 3D-trycket leder till en snabbare produktion. Det handlar bland annat om att minska utvecklingsarbetet och arbetsinsatsen. Detta gäller särskilt tillverkningen av reservdelar. Utan 3D-utskrifter måste produktionen i värsta fall vila tills en reservdel levereras. En 3D-skrivare producerar de nödvändiga delarna på plats enligt just-in-time-principen.  

   

  Miljövänlig teknik

  Dessutom är 3D-utskrift miljövänligare på många områden än de traditionella upphandlingsvägarna. För det första är materialförbrukningen lägre, vilket leder till mindre avfall. För det andra är transportvägarna så små som möjligt eller utelämnas helt, eftersom de nödvändiga delarna kan skrivas ut direkt på plats. Detta bidrar till att minska koldioxidutsläppen.    

   

  Nackdelar med 3D-utskrift

  • Utformningen av en tryckbar mall kräver särskild kunskap och erfarenhet.
  • Utskriften tar flera timmar eller dagar beroende på hur komplicerat objektet är.
  • Massproduktion är ännu inte möjlig, eftersom den klassiska tillverkningen är billigare än en viss mängd.
   

  Användningsområden för 3D-utskrift i företag

   

  Medicin och forskning

  • Proteser och ortheser
  • Modeller för praktiska förberedelser för operationer
  • Implantat som knäleder eller käkimplantat
  • Inledande försök vid tryck från organ och kroppsdelar
   

  Maskinbyggnad och tillverkning

  • Utskrift av ersättnings- och specialdelar on-demand
  • Förbättra det egna produktutbudet, t.ex. mindre vikt, integrerad kylning
  • Verktygslös tillverkning av produkter som tidigare behövde formas
   

  Konsumentvaruindustrin

  • Tillverkning av kläder och smycken
  • Tryckning av hushållsföremål 
  • Tillverkning av individuella leksaker
   

  Arkitektur

  • Utskrift av broar och byggnader med en våning
  • Detaljerade modeller av byggnader och byggnadskomplex
   

  Flyg- och rymdteknik

  • Produktion av komponenter för flygplan för att minska flygplanets vikt och bränsleförbrukningen 
  • Tryck på drönare
   

  Livsmedelsindustrin.

  • Framställning av pasta
  • Tryck av godis som gummidjur, kex
   

  Nu är tack vare 3D-skrivaren så mycket möjligt, både i privat och på driftsmässig miljö. I framtiden kommer denna teknik att utvecklas, och vissa förväntar sig till och med att få en betydande inverkan på affärsmodeller, produktionsprocesser och värdekedjor. 

   

  3D-utskrift vid utbildningsanstalter

  Inte bara företag har insett fördelarna med 3D-skrivaren. De används vid utbildningsanstalter för att underlätta för elever och studenter att lära och studera.

  Skolorna använder tekniken, särskilt inom områdena vetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap (matematik, informationsteknik, naturvetenskap och teknik), för att föra eleverna närmare sina vetenskapliga, tekniska och designrelaterade färdigheter. 
  Det innebär att man kan få geometriska former i matematik, att ta fram modeller för CAD är en del av informationstimmen och att den komplexa och tekniska produktionsprocessen är begriplig när man skapar en 3D-modell. I naturvetenskapliga områden hjälper 3D-skrivaren också. På så sätt kan olika saker visualiseras, till exempel den mänskliga kroppscellen.

  Vid universitet används 3D-utskrifter på många områden, till exempel inom tekniska utbildningar eller inom forskning. Medicinska studenter kan genomföra operationer med hjälp av 3D-objekt. 

  På så sätt får elever och studenter kunskap om innovativa 3D-utskrifter som kan hjälpa dem i deras karriärer.

   

  3D-utskrift för undervisning i handbok

  3D-utskrift är ett ständigt växande, mycket innovativt tema och ger en bra möjlighet att visa många aspekter av digitaliseringen på ett tydligt sätt med en 3D-skrivare. 

  Med det kostnadsfria 3D-utskriften i handbok vill vi stödja denna utveckling: Den är utformad som en stegvis vägledning om hur detta spännande ämne kan integreras i specialundervisning, utbildning eller mer allmänt i utbildningsinstitutionerna.

   
   

  Exempel i praktiken   

  RWTH Aachen har i samarbete med Conrad utvecklat en delningsplattform som möjliggör nätverk av produktionsresurser och kundorder. För att illustrera dessa metoder har man skapat en simulering av produktionsanläggningar. Med hjälp av 3D-skrivare kan denna simulering fördela utskriftsjobb över ett nätverk på platser och initiera produktionen. 

  Conrad Electronic Technologie centrum har tillsammans med vår rekommenderade Renkforce RF500 3D-skrivare rekommenderat att använda Renkforce 3D Printbox Astroprint. Detta gör det möjligt att via ett programmeringsgränssnitt och det tillhörande alternativet via den befintliga plattformen skicka utskriftsjobb via nätverket via en serverklient-arkitektur.

   
   
   

  Olika metoder i 3D-utskrift

  De många användningsmöjligheter som ger många material och former, gör även olika tillverkningsprocesser nödvändiga. De vanligaste tryckvarianten är additiva processer, även generativ tillverkning, där ett objekt uppstår genom att lägga till, applicera och lagra material. Att lägga fram detta är en digital modell. Detta omfattar följande:

  Tillsatser tryckmetodLämpliga material för tryck
  Avsnitt 3B002 omfattar inte ”produktion” av utrustning som är särskilt konstruerade för ”produktion” av utrustning som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att utsmältaMetaller
  Selektiv lasersintning (SLS)Polymerer, keramik, metall
  Stereolitografi (SLA) och Digital Light Processing (DLP)Flytande konstharts
  PolyJet-modeling och Fused deposition Modeling (FDM, även Fused filament Fabrication, FFF)Plast, konstharts

  Andra mindre utnyttjade möjligheter är formande processer där produkten får sin form genom mekaniska eller termiska metoder som böjning, pressning och gjutning. Subktiva tillvägagångssätt bearbetar råmaterial genom fräsning, svarvning, borrning och elektriska metoder för att få det önskade föremålet. Skrivare som kombinerar flera processer ingår i hybriden. 

   

  3D-utskriftstjänst online

  Om du inte vill köpa en egen 3D-skrivare rekommenderas 3D-utskriftsserviceservice från Conrad för styckestycken och serieprodukter. Med vår samarbetspartner erbjuder vi dig hela spektrumet av 3D-utskrifter. Du kan välja mellan olika utskriftstekniker och material. Så uppstår till exempel komponenter, sprutverktygsinsatser och prototyper av metall, aluminium, plast och mycket mer.

   

  Fördelar: 

  • Inga tillägg för små mängder
  • Omfattande designfriheter
  • Brett material- och färgspektrum
  • Korta produktions- och leveranstider 
  • Ytbehandling och montering efter behov
   

  3D-utskriftstjänst i Conrad-filial

  Skanna, skriv ut och ta med sig: Enligt denna princip fungerar 3D-skrivarhyllorna i Conrad-filialen. Testa själv!