VOLTCRAFT PHT-200 Kombi-mätare pH-värde, Redox (ORP)

 • Artikelnr.: 1666058
 • Fabrikatsnr.: VC-8330290
 • EAN: 4053199529407

VOLTCRAFT PHT-200 är en mätare för bestämning av pH-värde och redox potential. Även joner selektiv mätningar kan på basis av spänning mätningar genomföras. Den nya pH-mätare har alla funktioner och egenskaper som för dagligt rutin användning i labora…

 • Artikelnr.: 1666058
 • Fabrikatsnr.: VC-8330290
 • EAN: 4053199529407

VOLTCRAFT PHT-200 är en mätare för bestämning av pH-värde och redox potential. Även joner selektiv mätningar kan på basis av spänning mätningar genomföras. Den nya pH-mätare har alla funktioner och egenskaper som för dagligt rutin användning i labora…

Faroangivelse

Varning

Säkerhetsinstruktioner GHS / P-satser
 • P 302 +350: Efter kontakt med huden: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj noggrant under vatten i flera minuter.
 • P 337 313: Om ögonirritation: Kontakta läkare.
 • P 280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
 • P 406: P406 Förvaras i korrosionsbeständig / ... behållare med en korrosionsbeständig beläggning.

Faroangivelse

Liknande produkter