VOLTCRAFT KBM-100 Kombi-mätare pH-värde, Redox (ORP), Temperatur, Ledarkapacitet, Upplösta smådelar (TDS), Salinitet

  • Artikelnr.: 1234022
  • Fabrikatsnr.: KBM/100
  • EAN: 4016138928716

Kombinationsinstrumentet möjliggör ett stort antal mätningar som behövs för vattenanalyser. KBM-100 kan användas för att mäta pH-värde, ORP, ledningsförmåga, TDS och salinitet i icke strömförande, icke-brännbara eller icke-frätande vätskor. Användnin…

  • Artikelnr.: 1234022
  • Fabrikatsnr.: KBM/100
  • EAN: 4016138928716

Kombinationsinstrumentet möjliggör ett stort antal mätningar som behövs för vattenanalyser. KBM-100 kan användas för att mäta pH-värde, ORP, ledningsförmåga, TDS och salinitet i icke strömförande, icke-brännbara eller icke-frätande vätskor. Användnin…

Liknande produkter