TOOLCRAFT SW-1 Lödtenn, blyfri Penna Sn99,3Cu0,7 17 g 1 mm

  • Artikelnr.: 1438457
  • Fabrikatsnr.: 1438457
  • EAN: 4016139084251

Lödtenn-pennan innehåller lödtenn, som förvaraas i plasthöljet.
Tack vare höljet i pennform kan du använda lödtennet exakt. Dessutom är lödtenn-pennan den perfekta följeslagaren för mobila arbeten. Medföljande tenn är blyfritt.

  • Artikelnr.: 1438457
  • Fabrikatsnr.: 1438457
  • EAN: 4016139084251

Lödtenn-pennan innehåller lödtenn, som förvaraas i plasthöljet.
Tack vare höljet i pennform kan du använda lödtennet exakt. Dessutom är lödtenn-pennan den perfekta följeslagaren för mobila arbeten. Medföljande tenn är blyfritt.

Faroangivelse

Varning

Säkerhetsinstruktioner GHS / H-satser
  • H 413: Kan vara skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Säkerhetsinstruktioner GHS / P-satser
  • P 273: Undvik utsläpp till miljön.
  • P 501: Innehållet / behållaren lämnas till ....

Faroangivelse

Liknande produkter

Se och upptäck andra produkter från kategorin Lödtenn