Linjär IC-förstärkare, operationsförstärkare, buffertförstärkare