https://www.conrad.se/binaries/content/gallery/ccpjunior-se/banners/landing-banners/voltcraft/ce-voltcraft-hero-banner-2-1240x410sejpg

VOLTCRAFT® – professionella mätinstrument till bästa pris

Allt började 1982 för att fylla kundernas behov. Conrad utvecklad den professionella digitala multimetern VOLTCRAFT 6010. På denna tid ersatte de digitala multimetrarna de analoga instrumenten. Produkterna var dyra och kända tillverkare tog ofta 300 DM eller mer för sin utrustning. Mycket pengar för ett mätinstrument. VOLTCRAFT 6010, såldes å andra sidan för endast 139 DM. Folkets digitala multimeter var född och såldes i över 100 000 exemplar första året. Många produkter under de följande åren hade tekniska egenskaper som man hittade hos konkurrenternas produkter långt senare. Idag finns det en hel multimeterserie optimerad för respektive användargrupp. En serie för laboratorieapplikationer, en för elektriker, en för skolor (Utbildning) och en serie för allmänna tillämpningar. VOLTCRAFT erbjuder nu ett brett utbud av multimetrar för specifika användningsområden.

Alla VOLTCRAFT-produkter motsvara då som nu toppmodern teknik, uppfyller högsta kvalitetsstandard och är fortfarande tillgängliga till ett rimligt pris. VOLTCRAFT täcker nu ett brett sortiment som omfattar mätinstrument, multimetrar, laddare, nätaggregat, nätdelar, infraröda termometrar, energimätare, oscilloskop och mycket mer.

Mätningar av elektriska värden

 

Apparater för inspektion av elektriska installationer möjliggör noggrann diagnostik, vilket minskar kostnader för eventuella reparationer eller driftstopp. Mätningsanordningar i CAT IV 600 V-kategorin samt med IP65-skyddsnivån tillåter arbete under svåra industriella förhållanden med lämpliga mätfunktioner samtidigt som de garanterar exakta uppgifter.

Vi rekommenderar

Mätningar av icke-elektriska värden

 

Mätning av miljöförhållanden möjliggör detektering, testning och provning av förhållanden som råder i industrianläggningar. VOLTCRAFT gör det möjligt att göra dagliga kontroller i lager, fabriker och industriella miljöer med hjälp av pyrometrar, värmekameror och termometrar. Övervakning av kvaliteten på produkter, säkerheten för arbetare och säkerställa optimala arbetsförhållanden är processer som kontrolleras av precisionsmätningsutrustning.  

Vi rekommenderar

Laboratorieinstrument

 

Oscilloskop, funktions- och signalgeneratorer, VOLTCRAFT-frekvensmätare för testning av elektroniska enheter är specialutrustning som möjliggör exakta mätningar under laboratorieförhållanden. Analoga och digitala oscilloskop med en bandbredd på 10-250 MHz är utrustade med många automatiska funktioner och har en samplingsfrekvens på upp till 500 MSa/s per kanal. Standardmodeller av oscilloskop är utrustade med en skärm som ger en tydlig representation av signaler. Voltcrafts enheter är perfekta för att mäta signalparametrar och för att jämföra två signaler och elektriska kvantiteter. Tack vare högkvalitativa funktionsgeneratorer är det möjligt att mäta snedvridningsnivån som uppstår i de testade analoga eller digitala elektroniska kretsarna.

Mätutrustningen möjliggör noggrann jämförande analys och diagnos av skador i enheter, prototyper, integrerade kretsar mm.

Vi rekommenderar

Nätenheter & nätdelar

 

Voltcraft kraftförsörjningsteknik är en enhet som ger stabila parametrar för pålitlig drift av olika enheter som används både på kontoret, hemmet och i industriella miljöer. Tack vare ständigt förbättrade laboratorieaggregat kommer alla elektroniska enheter att fungera utan avbrott. Ett lämpligt skydd som garanterar strömförsörjningen även vid överspänningar och störningar på linjen. Voltcrafts produkter inkluderar även strömförsörjningsenheter, DC / AC och DC / DC-omvandlare och laboratorieisoleringstransformatorer som säkerställer säker galvanisk separation av enheter från elnätet.

Vi rekommenderar

Laddningsteknik

 

Voltcrafts laddningsteknik är en kombination av kvalitet och säkerhet tack vare optimala laddningsfunktioner och diagnostiska funktioner. Laddare gör att du kan ladda olika batterimodeller och behålla även icke-standardiserade batterier som tillverkats i LiIon, NiCd, NiMH eller NiZn-teknik. Ett brett sortiment ger dig möjlighet att välja rätt modell. Voltcraft har alltifrån USB-laddare och induktionsladdare till solcellsladdare och powerbanks. Bilbatteritestare och automatiska laddare gör det möjligt att starta bilbatteriet säkert och kan användas både för hemmabruk och på en professionell verkstad.

Vi rekommenderar

https://www.conrad.se/binaries/content/gallery/ccpjunior-se/banners/landing-banners/voltcraft/ce-voltcraft-hero-banner-1-1240x410sejpg