RoHS-direktiv 2011/65/EU

RoHS-direktivet säkerställer konsumentskydd

RoHS-direktivet handlar om att begränsa användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Versionen 2011/65/EU har varit juridiskt giltig sedan 28.06.2011 och ersätter det tidigare direktivet 2002/95/EG. I och med publiceringen av det delegerade direktivet (EU) 2015/863 har listan över begränsade ämnen utökats igen.

Ytterligare information:

RoHS-direktivet 2011/65/EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=EN