REACH-förordningen EC no. 1907/2006

Målet med REACH: att undvika risker.

EU: s kemikalieförordning REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier EC nr 1907/2006 trädde i kraft den 1 juni 2007. Den gäller direkt i alla EU-länder. Huvudsyftet med REACH-förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön mot eventuella kemiska risker. Det finns därför vissa registrerings- och informationsskyldigheter för leverantörskedjan.

Mer information: echa.europa.eu