Kassering av lampor

Hur kan du kassera dina gamla och trasiga glödlampor på rätt sätt?

Gamla glödlampor ska kasseras separat!

All elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på den europeiska marknaden måste vara märkt med denna symbol. Denna symbol anger att apparaten i fråga måste kasseras separat från osorterat hushållsavfall i slutet av sin livslängd.

Vilka gamla glödlampor ska kasseras separat?

Inga lampor eller belysningsarmaturer får slängas i hushållssoporna. Här kan du läsa hur olika lampor ska sorteras. 

Gasurladdningslampo, lågenergilampor och andra ljuskällor lämnas in på återervinngscentral. Om ditt hushåll har särskild sortering för detta kan du givetvis lämna in det så. Även vissa butiker tar emot lampor. Observera: en glödlampa med trasigt hölje kan orsaka kontakt med skadliga ämnen. Plocka upp eventuella skärvor med en fuktig pappershandduk och släng den i en lufttät påse. Använd inte dammsugare och undvik kontakt med huden.

Vad ska jag göra om en lågenergilampa går sönder?

Den enda risken att komma i kontakt med skadligt kvicksilver är när en lågenergilampa går sönder. För att säkerställa att du kommer i kontakt med så lite kvicksilver som möjligt i detta fall, följ följande regler:

  • Var försiktig. Skär dig inte på det krossade glaset.
  • Använd inte dammsugaren.
  • Plocka försiktigt upp fragmenten med en fuktig pappershandduk.
  • Förpacka skärvorna lufttätt i en plastpåse eller konservburk och lämna dem till den lokala återvinningscentralen.
  • Undvik hudkontakt och vädra sedan rummet i minst 20 till 30 minuter.