Hållbarhet

EcoVadis - Hållbarhetsbedömningen

Resursbevarande: ta hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer för en hälsosam miljö!

EcoVadis CSR (företagens sociala ansvar)

Conrad registrerad hos EcoVadis.

Det är här som ansvarsfull företagsstyrning kommer in i bilden: Conrad lämnade in en ny ansökan till EcoVadis 2020 och uppnådde återigen silverstatus i hållbarhetsbetyget. Betyget är giltigt till 16.10.2021.

Vad är EcoVadis?

EcoVadis är en plattform som tillhandahåller CSR-betyg för leverantörer i den globala leveranskedjan.

Det CSR-klassificeringssystem som används här omfattar 21 CSR-kriterier inom områdena miljö, sociala frågor, etik och hållbar upphandling.

Detta betyg syftar till att bidra till större öppenhet mellan internationella affärspartners och erkänna ett särskilt engagemang för ökad hållbarhet och socialt ansvar i hela leveranskedjan.

Mer än 55 000 företag utnyttjar redan denna möjlighet.