"ECO"-märkning av hållbara produkter hos Conrad

Tyvärr är hållbarhet inte alltid vad det verkar vara vid första anblicken. Alltför ofta är det helt enkelt ett tomt löfte som bara används i reklamsyfte. 

Som kund kan du antingen tro på sanningen i dessa blommiga reklampåståenden eller inte. I vilket fall som helst är det mycket svårt för konsumenterna att kontrollera eller ens verifiera hållbarheten hos vissa produkter.

Vi på Conrad står också för hållbarhet. Men det måste vara transparent och begripligt för våra kunder!

Vi har länge lagt stor vikt vid energieffektiv och resursbesparande produktdesign. Vi uppmärksammar också det miljövänliga bortskaffandet av gamla elektriska anordningar, förpackning, batterier och uppladdningsbara batterier. Det är därför vi har beslutat att införa en hållbarhetsmärkning. 


"Eco"-märkningen

Alla produkter som uppfyller våra självpåtagna krav på miljöskydd och hållbarhet är märkta med "Eco". På så sätt kan våra kunder snabbt se om den önskade varan är en miljövänlig produkt.


Vilka kriterier används för att bli tilldelad Conrad "Eco"-märkning?

Det finns flera utvärderingskriterier som en produkt måste uppfylla för att få vår "Eco"-märkning.

1. Märkning genom utmärkelser

Det finns verkligen ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Om något är bra ska man ju använda det. Många produkter som redan har certifierats som hållbara och miljövänliga av erkända testcenter eller institut bär också vår "Eco"-märkning. Följande utmärkelser eller kvalitetsmärkningar är för närvarande avgörande för oss:

 

Med mer än 25 års erfarenhet är TCO Certified världens ledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. För detta ändamål har omfattande bedömningskriterier fastställts för att säkerställa socialt och miljömässigt ansvar under produktens livscykel. Att kriterierna uppfylls kontrolleras av ett oberoende organ både före och efter certifieringen.


PLASTIC FREE PACKING

Förpackningar skyddar produkter under transport och måste sedan kasseras till höga kostnader. 

Eftersom bortskaffandet av plast är problematiskt bör förpackningar vara fria från plast. 

Produkter med denna logotyp är därför förpackade med miljövänliga och återanvändbara material.


Sammanfattning

Industri och handel har insett att man idag bör fokusera alltmer på hållbarhet och miljöskydd. För att du som kund omedelbart ska känna igen våra hållbara produkter har vi infört "Eco"-märkningen.

Även om kriterierna för vår utmärkelse är omfattande och varierande, finns det i slutändan bara en "Eco"-märkning. Detta undviker förvirring och ger dig alltid absolut säkerhet om att du bidrar till en hälsosam miljö när du köper en "Eco"-produkt.